Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

46 på hver film på Orkanger

26042009307_1.jpgI gjennomsnitt 46 personer så de 90 filmene som ble vist på Orkdal kino i fjor. Det går fram av kommunens årsberetning. Den viser også at sykefraværet øker - og det samme gjør fødselsoverskuddet. Det var rekordstort i 2008: 75 flere fødsler enn dødsfall.
Nedenfor finner du flere harde fakta om Orkdal.

* Kinobesøket er ganske stabilt. Til sammen 4153 billetter ble solgt i fjor - drøyt hundre mer enn året før.

* Sykefraværet øker blant de ansatte. Det lå på 8,8 prosent. Verst var det i NAV (kommunal del) med hele 19 prosent fravær, og i hjemmetjenesten og ved Orkdal helsetun (13,1 prosent begge steder).

Fraværet har økt også i første kvartal i år. Det nådde da 9,9 prosent i snitt. En av ti er altså borte hver dag. Målet er 7,3 prosent.

* Kjønnsfordelingen er ekstremt skjev blant de ansatte. Kvinnene er i flertall over alt bortsett fra tre steder: Kommunalteknikk hadde 26 menn og fire kvinner. Blant enhetslederne var to av tre menn. Og i strategisk ledergruppe var det kun mannfolk.

Til sammenligning var det 254-52 i kvinnelig favør innen oppvekst (skoler og barnehager).

* Fødselsoverskudd: 162 ble født og 87 døde i fjor. Overskuddet var altså 75. Går vi tilbake til 2003 var det motsatt; med fire flere døde enn fødte. Siden har det vært stigende fødselsoverskudd.

* Mest fornøyde ansatte: Enhetslederne og staben i barnehagene. De gir jobben en skåre på henholdsvis 5,1 og 4,8 på en skala fra 1-6.

* Minst tilfredse ansatte: Hjemmetjenesten og kommunalteknikk med 4,2.

Totalt sett ligger trivselsfaktoren høyere enn landsgjennomsnittet.

* 16 orkdalinger gikk på Metadon eller Subutex pga stoffavhengighet i fjor. To nye skal inn, og enda flere står i kø, ifølge årsberetningen for 2008.

I 2008 ga for øvrig Orkdal kommune opp en mangårig kamp for å etablere et Rus- og kriminalitetsforebyggende kompetansesenter i kommunen. Det lyktes ikke å skaffe penger.

 

Publisert 19.05.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse