Besøkstall

153 939 denne måneden

12 304 499 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 19. mars 2019

Styremøte tirsdag 19.03.19 kl. 18.00

Sted: Frivillighetssentralen

Tilstede: Bodil Lorentzen, Geir Knutzen, Solveig Kjønli, Harald Aspen, Bjørn Haugen, Jan Aage Mortensen, Sissel Moldjord og Olav Rostad

Meldt forfall: Pia Bæk Haugen og Inger Grande

Sakliste

Sak 1. Gjennomgang/forberedelse til årsmøte

Årsmelding, en oppretting: Møbelringen fordelte sand i Hermetikken på dugnad. Ikke dugnad på Flytebrygga, som det var skrevet.

Revisjonsrapport fra revisorene forevist styret. Regnskapet anbefales og godkjennes uten merknader.

Gjennomgikk postene i regnskapet for 2018 og budsjett for 2019 på forrige styremøtet. Ingen ting å tilføye nå.

Gjennomgang av valg. Jan Aage har hatt en ringerunde på vegne av styret til nye representanter om de vil stille til valg. Alle foreslåtte er forespurt og sagt ja.

Sak 2. Eventuelt

Jan Aage lagt ut alle referatene på hjemmesiden til Orkanger Vel.

Vårdugnad i Gammelosen 27. april 2019 kl. 10.00. Oppmøte Hermetikken. Ta med trillebår, rive, spade etc. Pizza bestilles fra Pizzabaker’n.

Nytt styremøte 24.04.19 hos Møbelringen kl. 19.00

 

Publisert 07.04.2019


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse