Besøkstall

153 939 denne måneden

12 304 499 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Årsmøteprotokoll Orkanger vel 2019

 Årsmøte tirsdag 19.03.19 kl. 19.00

Sted: Frivillighetssentralen

Sakliste

  1. Valg av møteleder og sekretær:

Forslag: Møteleder: Jan Aage Mortensen, sekretær: Bodil Lorentzen.

Valgt som foreslått.

  1. Godkjenning av innkalling:

Innkalling annonsert på egen nettside og Avisa-ST torsdag 14.03.19.

Innkalling godkjent

  1. Valg av to personer til å skrive under protokollen.

Valgt: Olav Rostad og Sissel Moldjord.

  1. Årsmelding:

Årsmeldingen ble gjennomgått på styremøtet 26.02.2019.

En kommentar fra årsmøtet: Møbelringen hadde ikke dugnad på flytebrygga, men med å planere utover ny sand i Hermetikken. Årsmeldingen godkjent med denne endringen.

  1. Regnskap.

Regnskapet ble gjennomgått grundig av styret på styremøte 26.02.19.

Regnskapet er godkjent av revisor uten merknader. Regnskapet godkjent av årsmøtet etter revisjonsrapportens anbefaling.

  1. Disponering av underskudd/overskudd.

Forslag: Resultatet trekkes fra egenkapital. Godkjent.

  1. Kontingent for enkeltmedlemmer og bedrifter:

Som 2018. Vedtatt.

  1. Innkomne forslag:

Ingen innkomne forslag

  1. Budsjett:

Forslag til budsjett for 2019 gjennomgått av styret 26.02.19.

Andre kostnader øremerket støtte til sti Joplassen, i samarbeid med Joplassen Velforening.

Vedtatt som forevist av årsmøtet.

  1. Valg

Disse er på valg:
Leder: Jan Aage Mortensen

Kasserer: Solveig Kjønli

Styremedlem: Bodil Lorentzen, sekretær

Styremedlem: Sissel Moldjord

Varamedlem: Inger Grande

Varamedlem: Olav Rostad

Revisorer: Knut Even Wormdal og Arnt Jens Ustad

Forslag fra styret som fungerer som valgkomité

Leder: Olav Rostad 2 år

Kasserer: Solveig Kjønli 1 år*

Sekretær: Hans Kringstad 2 år

Styremedlem: Jan Aage Mortensen og Sissel Moldjord 1 år*

Varamedlem: Grethe Gravrok Sand og Vidar Ljøkjell 2 år

Revisorer: Knut Even Wormdal og Arnt Jens Ustad


*Kasserer velges for 1 år for å tilpasses vedtektene.

* Tar over for Pia Bæk Haugen som trekker seg. Har igjen et år.

Alle på valg er forespurt, og har takket ja.

Alle enstemmig valgt av årsmøtet.

Det nye styret består av:

Leder: Olav Rostad 2 år

Nestleder: Geir Knutzen 1 år
Sekretær: Hans Kringstad 2 år
Kasserer: Solveig Kjønli 1 år

Styremedlem: Jan Aage Mortensen 2 år
Styremedlem: Sissel Moldjord 1 år
Styremedlem: Harald Aspen 1 år

Varamedlem: Grethe Gravrok Sand 2 år
Varamedlem: Ljøkjell 2 år
Varamedlem: Bjørn Haugen 1 år

Revisorer: Knut Even Wormdal og Arnt Jens Ustad

 

Publisert 07.04.2019


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse