Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Olav Rostad ny leder i Orkanger Vel

OlavR.jpg

Olav Rostad (til venstre i kiosken i Hermetikken) er ny leder i Orkanger Vel. Med seg i styret får Olav disse: Geir Knutzen (nestleder), Solveig Kjønli (kasserer), Hans Kringstad (sekretær) og styremedlememe Harald Aspen, Sissel Moldjord og Jan Aage Mortensen.

Varamedlemmer er Grethe Gravrok Sand, Vidar Liøkel og Bjørn Haugen.

Utdrag fra årsmeldinga:
Største investering var sand til Gammelosen. 

Velforeninga har gjennomført flere tiltak, og deltatt på flere arrangementer bl.a. med stand under Orkangerdagene og julegrantenning på Torget. Det er avholdt to sosiale treff for å takke de som også i 2018 har  bidratt med holde området i Gammelosen pent og ryddig, og tatt på seg annet forefallende arbeid i regi av foreninga. 

Vårdugnad i Gammelosen ble gjennomført 28. april, og strendene ble ryddet både i sør- og nordenden, i tillegg til Hermetikken. Plastavfall ble plukket rundt hele Gammelosen i forkant av dugnaden, og "Brødrene Gammelosen" ryddet trær. Møbelringen gjennomførte dugnad med å planere utover ny sand i Hermetikken.

Utsetting av benker og blomsterfat i sentrumsgata, landgang og brygger satt ut i Gammelosen, samt annet forefallende vedlikehold ble gjennomført vår/forsommer. Orkanger Vel var også i 2018 med på å forskjønne sentrumsgata med beplantning, sammen med Sentrumsforeninga, Orkdal hagelag og kommunen. Foreninga bidrar med en tredjedel av kostnadene.

23. juni deltok Orkanger Vel med stand under byfesten for å informere om foreninga. Det ble laget en quiz som ble premiert med tre gavekort, førstepremie pålydende kr 1.000,- , andre og tredjepremie på kr 500,00. 

24. Juni ble Familiedagen i Hermetikken avviklet. Tradisjonen tro ble det både ansiktsmaling og natursti, samt salg av pølser, vafler, drikke og is. 

Det ble også sommeren 2018, fordelt en uke på hvert styremedlem fra uke 26 tom uke 32, med tilsyn i Gammelosen. Kiosken i Hermetikken er stort sett ferdig innredet.  

Olav_Rostad.JPG 
Olav Rostad tester nymontert vanntrampoline før sjøsetting i 2017.

 

Publisert 26.03.2019


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse