Besøkstall

153 939 denne måneden

12 304 499 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 26. februar 2019

Sted: Biblioteket

Tilstede: Bodil Lorentzen, Geir Knutzen, Solveig Kjønli, Harald Aspen, Bjørn Haugen og Olav Rostad

Meldt forfall: Pia Beck Haugen, Jan Aage Mortensen, Sissel Moldjord, Inger Grande

Sakliste

Sak 1. Godkjenning av referat

Godkjent som utsendt.

Sak 2. Økonomisk status

Fortsatt bra, selv om vi skulle hatt flere som betaler medlemskontingent.

Tiltak for å få inn penger via økning av medlemsmassen kan være å henge opp plakater med litt info og Vipps-nummeret til Orkanger Vel bl.a. på kiosken i Hermetikken og badestrendene i Gammelosen.

 

Sak. 3. Planlegging av årsmøte:
 • Årsmelding
  Årsmelding for 2018 gått igjennom av styret, og korrigert på et par punkter.
  Godkjent av styret for å legges frem på årsmøtet.

 • Regnskap
  Regnskapet for 2018 ble gjennomgått og en del poster nærmere forklart av Solveig. Ingen direkte endringer i regnskapet. Største utgiftsposten i 2018 var innkjøp av ny sand til strendene i Gammelosen.

 • Budsjett
  Budsjett for 2019 er stort sett bygd på 2017/2018 budsjettet. Investeringer og støtte til forskjellige prosjekt bygger på saker som foreninga jobber med kontinuerlig, og nye som vi vet kommer i 2019.

 • Valg – forslag på nytt styre

Styret selv som fungerer som valgkomité.
Pga. sykdomsfrafall til styretmøtet fikk vi ikke avklart om alle sittende styremedlemmer som er på valg er spurt om å ta på igjen, og om nye kandidater er forespurt om å ta verv i styret i Orkanger Vel.

Dette må avklares i god tid før årsmøtet.

Disse er på valg:

Leder: Jan Aage Mortensen

Kasserer: Solveig Kjønli

Styremedlem: Bodil Lorentzen, sekretær

Styremedlem: Sissel Moldjord

Varamedlem: Inger Grande

Varamedlem: Olav Rostad

Revisorer: Knut Even Wormdal og Arnt Jens Ustad


Ikke på valg:
Nestleder: Geir Knutzen

Styremedlem: Pia Bæk-Haugen

Styremedlem: Harald Aspen

Varamedlem: Bjørn Haugen


Sak4. Eventuelt

Geir refererte litt fra status ang. gjenreising av Jensenbrygga, og plassering.

To alternativ igjen: La det stå der naustet står i dag i Terna eller Birkelandtomta.

Krevende prosjekt. Jensenbrygga ikke merket, i tillegg til at en god del mangler, som må spesialbestilles. Blir et dyrt prosjekt. Ingenting er avgjort angående dette. Det som er sikkert er at den blir ikke plassert i Gammelosen.


Dato for årsmøte: 19. Mars kl. 19.00 på Frivillighetssentralen.

Styremøte før årsmøtet kl. 18.00 samme sted.

 

Publisert 18.03.2019


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse