Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Bårdshaug Herregård vil utvide hotellet

B__rdshaugt__rn2_2.jpgBårdshaug Herregård AS søker om dispensasjon fra byggeforbudet. Hotellet ønsker å reise et tilbygg i tre etasjer. Det skal inneholde 23 nye rom og en møte- og konferanseavdeling. Begrunnelsen er mangel på hotellkapasitet.
Ordfører Gunnar H. Lysholm og Marit Müller eier Bårdshaug Herregård AS.

Søknaden må behandles etter byggeforbudet vedtatt i forbindelse med planen Orkdal 2040.

Tilrettelegging for nytt hotell og flerbrukshus for eksempel på Sæther/Rømme kan være et sentralt virkemiddel for å skape en sentrumskjerne. Politikerne må ta stilling til om de vil utvide hotellkapasiteten på Bårdshaug mens dette planarbeidet pågår.

OTI-sentret fikk nylig nei til å bygge ut fordi planen berører  Orkdal 2040 og sentrumsutvikling. Coop Orkla Møre har derimot fått klarsignal på Bårdshaug vest.

Bårdshaug Herregård vil utvide på et område som allerede er regulert til hotell. Selskapet søker imidlertid om å få bygge i tre etasjer, mens planen bare tillater to.

I søknaden vises det til mangel på hotellkapasitet, og at planer om store utvidelser innen industrien kan øke hotellbehovet enda mer.

Bygget skal komme som en påbygd fløy sør for dagens hotell (i retning Domus). Kommunen er skeptisk til ønsket om å bygge helt inntil Rådhusets parkeringsplass.

To vernede stasjonsbygninger i hagen må flyttes nærmere den gamle herregården. Orkdal kommune påpeker at påbygget vil komme inntil flere vernede bygg, og at fylkesantikvaren derfor må kobles inn så snart som mulig.

Det antas at søknaden om dispensasjon fra byggeforbudet kommer til behandling 10.juni eller 1.juli.

En helt annen ting: Nå har spaltist Pålla intervjuet mora si også! Se PPP.

 

 

Publisert 18.05.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse