Besøkstall

78 225 denne måneden

10 105 040 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Årsmøteprotokoll Orkanger vel 2018

Dato: 20.03.2018

Sted: Orkanger Frivillighetssentral

Tilstede: Jan Aage Mortensen, Geir  Knutzen, Olav Rostad, Bjørn Haugen, Inger Grande

1. Valg av møteleder og sekretær:
Møteleder: Jan Aage Mortensen
Sekretær: Inger Grande

2. Godkjenning av innkalling:

Godkjent

3. Valg av to personer til å skrive under protokoll:
Knut Even Wormdal og Bjørn Haugen

4. Årsmelding:
Siste punkt kalendersalg slettes. Tatt opp tidligere.

5. Regnskap:
Godkjent uten merknader

6. Disponering av underskudd/overskudd:
Forslag: Overføres til fond. Vedtatt.

7. Budsjett: 
Vedtatt

8. Kontingent for enkeltmedlemmer og bedrifter:
Som 2017. Vedtatt

9. Innkomne forslag:
Ingen innkomne forslag

10. Valg:
Geir Knutzen, Pia Bæk Haugen og Bjørn Haugen tar gjenvalg. Ny: Harald Aspen
Styret 2018:
Leder: Jan Aage Mortensen
Nestleder: Geir Knutzen
Sekretær: Bodil Lorentzen
Kasserer: Solveig Kjønli
Styremedlemmer:
Pia Bæk Haugen, gjenvalg 2 år
Sissel Moldjord
Harald Aspen (ny 2 år)
Varamedlemmer: Olav Rostad, gjenvalg 2 år
Inger Grande
Bjørn Haugen, gjenvalg 2 år

Valgkomite: Styret
Orkanger: 20.03.2018

 

Publisert 10.06.2018


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse