Besøkstall

78 225 denne måneden

10 105 040 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Årsmelding Orkanger Vel for 2017

Tillitsvalgte i 2017

Styret:

Leder: Jan Aage Mortensen

Nestleder: Geir Knutzen

Sekretær: Bodil Lorentzen

Kasserer: Solveig Kjønli

Styremedlemmer:

Marit Opøien – ut av styret fra 22.11.17

Pia Bæk Haugen – Permisjon fra styret en periode

Sissel Moldjord

Varamedlemmer:

Olav Rostad

Inger Grande

Bjørn Haugen


Valgkomitè

Styret

Pia Bæk Haugen har representert Orkaner Vel i Trivelseskomiteen.

Ansvarlig for nettsida:

Hans Kringstad; fram til 31.12.2017.

Status for 2017

Det har vært avholdt 8 styremøter, årsmøte, dugnad i tillegg til andre arrangement i egen regi, eller sammen med andre. Det var 253 private betalende medlemmer og 2 bedriftsmedlemmer i 2017.

Økonomien i velforeninga er fortsatt god takket være medlemsmassen, annonsesalget på hjemmesiden, og salg av kalendere. Velforeninga mottok 16.000,- i kulturmidler fra Orkdal kommune og tippemidler fra Grasrotandelen.

Orkangervel.no opphørte som nettsted for lokale nyheter og meninger ved slutten av året. Det er blitt etterspurt nye krefter for å drifte siden. Hjemmesiden er fortsatt godt besøkt. Det har vært diskutert flere løsninger for å holde siden åpen og få driftet den videre. Det arbeides videre for å få til en god løsning med det i 2018. Annonsesalg på hjemmesiden utgjorde en stor del av inntekten, så hvis ikke dette blir tatt opp igjen, må foreninga finne andre måter å skaffe inntekter på. Orkanger Vel takker Hans Kringstad for den jobben han har gjort for å drifte hjemmesida i bortimot 10 år.

Havneveien/Utbygging av havna
Foreninga har også engasjert seg i uttalelse vedrørende trafikkproblemet via Tverradkomsten gjennom Orkanger sentrum da Havneveien har vært stengt i helgene store deler av 2017. Logistikk for trafikkavvikling bør løses politisk, og trafikken må ut av sentrum.

Orkanger Vel forventer at vedtatt skjerming av havn mot Nerøra opprettholdes. Ankring av skip kan løses ved at det settes opp ankringspunkt i sjøen øst for havna.

Aktiviteter

Aktiviteten har også vært god i 2017. Velforeninga har gjennomført flere tiltak, og deltatt på flere arrangementer som stand under Orkangerdagene, julegrantenning og Lysfest i Hermetikken. Det er avholdt to sosialt treff for å takke de som også i 2017 har bidratt med holde området i Gammelosen pent og ryddig, og annet forefallende arbeid i regi av foreninga. 20. mars ble det avholdt årsmøte.

Giro for medlemskontingent og informasjon om foreninga og arbeidet som gjøres, ble lagt ut i løpet av april/mai i postkassene til foreningas nedslagsfelt.

Vårdugnad i Gammelosen ble gjennomført 22. april, og strendene ble ryddet både i sør- og nordenden, i tillegg til Hermetikken. Annet forefallende arbeid i vårsesongen som ble foretatt var utsetting av benker i gata, landgang og brygger satt ut i Gammelosen, vedlikehold på Skaterampe, oljing av platting i Hermetikken, oppretting av tavler i Gammelosen samt innredning av den nyoppsatte kiosken i Hermetikken. Utsetting av blomsterfatene i sentrumsgata.

Orkanger Vel er også med å forskjønne sentrumsgata med beplanting, sammen med Sentrumsforeninga, Orkdal hagelag og kommunen.

24. juni deltok Orkanger Vel også i år med med stand under byfesten for å informere om foreninga. Det ble laget en quiz som ble premiert med to gavekort pålydende kr 500,00.

25. Juni ble Familiedagen i Hermetikken avviklet. Også i år hadde vi værgudene på vår side, og både små og store koste seg. Tradisjonen tro ble det både ansiktsmaling og natursti, samt salg av pølser, vafler, drikke og is som gikk unna som varmt hvetebrød. Vipps ble tatt i bruk. Gode tilbakemeldinger på arrangementet, og prisene.

Innkjøpt Vanntrampoline ble levert litt sent utpå sommeren, men ble et populært innslag da den ble montert og satt ut i Hermetikken. Dessverre ble den skadet i løpet av høsten. Den ble tatt inn og lagt på lager. Det er sendt reklamasjon til leverandør, men ikke avklart ennå om det går an å reparere den. Må få tatt bilder av skadene når vi får den ut fra lager. Satser på å få den reparert og satt ut igjen til sommeren 2018.

1. søndag i advent deltok foreninga under tenning av julegrana på torget, og lysfest i Hermetikken og rundt Vannspeilet. Begge arrangementene er populære, og lysfesten er et nytt innslag som ble startet i 2016. Det er blitt et populært innslag som er kommet for å bli. Initiativtaker til lysfesten er Ingunn Aspli.

Salg av kalender for 2018 kom litt sent i gang pga at de ble levert sent fra trykkeriet. Likevel kom vi i mål med å selge ut hele opplaget, selv om de siste ble solgt litt utpå nyåret. Kalenderne er fortsatt populære og stort sett lett å selge.

Investeringer

Innkjøp av ny sand til strendene ble tatt ut av budsjettet og overført til 2018, da behovet for oppfylling av sand på strendene ikke ble nødvendig. Det ble satt av penger til støtte for belysning på torget, men hvordan disse midlene skal brukes er ikke avklart ennå. Det ble prioritert å ferdigstille kiosken og grillplassen i Hermetikken, samt utvendig trapp og platt. Det ble bla. kjøpt nytt kjøleskap til kiosken. Arbeidet med å plasserer ut en benk med fjernvarme i sørenden av Gammelosen er lagt på is. Vanntrampoline, luft, ble innkjøpt.

Samarbeid med sentrumsforeninga

Orkanger Vel fortsetter det gode samarbeidet med sentrumsforeninga/trivselskomiteen. Styret stiller med en representant i trivselskomiteen. Blomsterfat, planting av blomster, julegrantenning og utsetting av benker er en del av det som gjøres i regi av dette samarbeidet.

 

Økonomisk støtte

Det ble vedtatt å gi støtte til aktivitet, og ikke drift av Sentrumsforeninga.

Innspill ang. nye benker i Orkdalsveien kom for sent på året, og følges opp i 2018.

Ulvåshytta søkte om stønad til innkjøpe av nye stoler. Det ble gitt et bidrag på kr 5000,-.

Vedrørende forespørsel angående støtte til sand på Sandvolleyballbanen, ble det enighet om å bevilge penger til sand.

Søknad fra OIF om støtte til flerbrukshus. Det ble vedtatt å gi støtte på kr 25.000,- på budsjettet for 2018.

Vedtatt å sponse dør til fyret på moloen med inntil kr 3.000,-.

Arboretet i Hovslunden

Søppeldunk er satt opp øverst i Hovsbakkvegen, etter forespørsel til kommunen. Ellers er det foretatt uttynning i området. Storåsfeltet Vel må søke angående videre støtte til arbeidet i Arboretet med budsjetterte utgifter.

Kalendersalg

Det ble også laget kalender for 2018, som ble solgt før jul. Dette ble godt mottatt, og alle kalenderne ble solgt.

Styret i Orkanger vel vil fortsette det gode arbeidet i 2018.


 

Publisert 10.06.2018


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse