Besøkstall

66 716 denne måneden

17 050 861 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Styret 2018

Leder: Jan Aage Mortensen, 984 12 362, jan.aage.mortensen@gmail.com

Nestleder: Geir Knutzen, 952 67 975, geir.knutzen@elkem.no
Sekretær
: Bodil Lorentzen 412 54 775, bodlore@online.no
Kasserer:  Solveig Kjønli, 469 66 198, solkjo@getmail.no

Styremedlemmer:
Pia Bæk, 922 98 146
Sissel Moldjord 970 18 454
Harald Aspen

Varamedlemmer:
Inger Grande, 911 98 594
Bjørn Haugen, 472 61 302
Olav Rostad, 900 51 908

Ansvarlig for nettsida:
Hans Kringstad var ansvarlig fram til 31. desember 2017. Siden har nettsida ikke fungert som nyhetsside. Den ble drevet etter prinsippene i redaktørplakaten. Formålet var å informere og gi kunnskap om saker som angår folk på Orkanger, og å øke interessen for stedsutvikling. Orkanger Vel håper du tar kontakt om du er interessert i å lage lokale nyheter.

E-post til hele styret: styret@orkangervel.no

 

Publisert 25.04.2018


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse