Besøkstall

107 455 denne måneden

15 911 957 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Godt nytt år - se hva som skjer på Orkanger i 2018

unnamed_3.jpg

Et nytt år titter over den kalde horisonten:
* To fabrikker, folkehelsesenter og en rekke nye boliger reiser seg fra bakken på Orkanger i løpet av 2018.
* Men dette kan også bli året da noen knuser drømmen om kino/bibliotek og et levende Orkanger sentrum.

Det du leser nå er undertegnedes siste artikkel på orkangervel.no etter nesten ti år. Mer nederst om hvorfor noen bør sparke makta på skinnleggen av og til.

Først noen sikre varsler og usikre spådommer om hva som venter Orkanger i det nye året.

Industriprofil i endring
Trondheim Havn ivret lenge for å bruke alle arealer på Grønøra Vest til containerhavn/lager. Eksperter (innleide konsulenter) støttet planen ved å hevde at det neppe vil komme annen, ny industri med store arealbehov til Orkanger. Følgelig; det er smart å stable containere over alt.

Så feil kan man ta. Hiltula har allerede utvidet og tatt i bruk deler av tomta Havna ville ha, men enda viktigere:

Isfjord Norway
Fabrikk under bygging bak OTI for å foredle laks og ørret. Nærmere 100 arbeidsplasser kommer mot slutten av 2018 eller i 2019.

Norsk Kylling
Starter med å flytte matjord fra Furumoen til Vormstad i januar. Planlagt driftsstart med anslagsvis 200 arbeidsplasser i 2020. Nutrimar etablerer ca 10 arbeidsplasser vegg i vegg, skal lage fôr av avfall fra kyllingslakteriet.

Perspektivet: Storhavn ville skape ca 140 arbeidsplasser fram til 2040 (!), og kreve enorme arealer per sysselsatt. Nå kommer over 300 arbeidsplasser innen næringsmiddelindustri nesten over natta.

Annen industri: De trofaste lokomotivene Elkem og Washington Mills går godt, og da har vi lett for å glemme hvilken betydning de har. Den olje- og gassbaserte industrien på Grønøra får større oppmerksomhet. Den er basert på en begrenset ressurs og er sårbar. Norge har passert oljetoppen. Verkstedindustrien som er igjen etter Reinertsens konkurs sliter med å skaffe oppdrag for sokkelen.

Folkehelsesenter og badeanlegg
Byggestart i 2018. Skal etter planen stå ferdig ved Gammelosen til Orkland kommune er en realitet 1. januar 2020. Blir et aktivum for hele regionen.

OIF Flerbrukshus
Garderober, møtelokaler og andre fasiliteter står ferdig i 2018. Bidrar til å gjøre Idrettsparken komplett.

Njardar gate
Skal rustes opp i 2018. Gata har vært en skamplett på gamle Orkanger i mange år. Adkomst til barnehager.

Tverradkomsten
Får trolig fortau på begge sider i 2018 eller 2019 som følge av utbygging ved OTI og folkehelsesenter.

Boom innen boligbygging
Massiv utbygging av leiligheter fortsetter på Orkanger selv om netto tilflytting nesten er null. Når stopper bygginga opp?
Målrettet markedsføring kan få hull på markedet i Trondheim, noe  Skaun har lyktes med, men Orkdal kommune svikter egne vedtak om markedsføring.
Isfjord Norway/Norsk Kylling representerer en ny mulighet for tilflytting, men to utfordringer:
* En stor del av arbeidsstokken er utenlandsk. Usikkert hvor mange som vil bli i Norge lenge, og hvor velegnet boligmarkedet er i Orkdal for denne gruppen.
* Pendlerbusser fra Gauldal kan føre til at mange blir boende i Melhus og Midtre Gauldal de første årene - altså ingen skatt til Orkdal.

Men uansett, det bygges videre i 2018, hovedsakelig for et kjøpesterkt publikum:

Gartnerihagen 1
Innflytting i 2018. 25 av 27 leiligheter solgt.
Norpark
Innflytting i 2018. Åtte av 12 leiligheter solgt.
Rømmetunet
Byggestart i 2018. Ti av 21 leiligheter solgt.
Thamshavntunet 1 (Strandheim):
Innflytting i 2018. Ti leiligheter.
Joplassen
Bygges ut videre i 2018 blant annet med eneboliger i rekke.

Andre, mer usikre i 2018:
Gartnerihagen 2
Salg har startet. 19 leiligheter.
Orkdalsveien 88
Bak gamle sparebanken, mellom Gartnerihagen 1 og 2. 23 leiligheter planlagt.
Thamshavntunet 2
Ti nye leiligheter planlagt.

Gartnerihagen_2.jpg

Gartnerihagen 2 (nærmest).

Videre planlegging i 2018 blant annet på tomta etter den gamle brannstasjonen og der Blåsmo-bygget står (Gamle Hell bil)

Coop Extra
Skal komme på Blåsmo-tomta, med leiligheter på toppen. Usikkert hva som skjer i 2018, men regulering pågår. Muligens forsvinner det gamle, hvite murhuset snart.

Gamle NAV/Fokus bank
Kan også bli revet for å gi plass til boligblokk. Står tomt på andre året etter at NAV dro til Trondheim.

Orkanger sentrum - kino i gata?
Skal sentrum få blomstre, eller skal vi la det  visne?

Kino/kulturhus blir en av de viktigste politiske sakene i 2018. På borgerlig side er det tildels sterk motstand mot utbygging av noe som helst noe annet sted enn ved rådhuset. Delvis er motstanden knyttet til gammel grendestrid. Rådhuset er nøytral grunn, Rømme angivelig for ørbyggen.

Thams Eiendomsutvikling tilbyr å sette opp kombinert bygg for kommunale virksomheter som kino/bibliotek, næring (særlig aktuelt med servering) og boliger. Det vil stimulere sentrum og gjøre det mer kompakt. Har anslått en årlig leie for Orkdal kommune på 2 mill for to kinosaler og 2 mill for et stort, moderne bibliotek - dersom kommunen vil leie i stedet for å investere selv.

Tregt og uklart: I 2018 er det lagt opp til framdrift i skilpaddefart. Rådmannen har fått et diffust oppdrag om å komme med en anbefaling om videre arbeid med kulturhus innen 28. februar.

Et levende Orkanger sentrum er en suksessfaktor; avgjørende for å øke bruken av Orkdal og gjøre Orkdal mer attraktivt for tilflytting. 2018 kan avgjøre om sentrum blomstrer eller visner.

Fra næring til bolig?  Utbyggerne på Norpark vil ha bolig i stedet for næring i første etasje. Om de lykkes med politisk lobby kan det føre til en kjedereaksjon som fjerner næring fra nordre del av Orkanger. 2018 kan også bli året som avgjør om Orkla Økonomi får drive kontorvirksomhet på Grønøra. Dispensasjonen gikk ut i juli 2016, men selskapet nekter å flytte tilbake til sentrum, slik forutsetningen var. Både Norpark og Orkla Økonomi truer arbeidet for et levende sentrum.

To arrangement vi vet kommer:
Parkliv
Stor musikkfestival i Idrettsparken 27-28. juli med blant andre DumDum Boys, Tre små kinesere og Madcon. Thomas "The Voice" Løseth blant initiativtakerne. Et viktig bidrag for å gi folk opplevelser i Orkdal som alternativ til Trondheim.
Orkangerdagene
Har vært en årlig begivenhet siden 2000. I 2018 er Orkdalsfjorden tema. 2018-dagene går i perioden 15 til 24. juni.

Digital tursti på Nerøra
MÅ komme i 2018 etter flere år med utsettelser. Orkdal kommunes behandling av de kulturhistorske verdiene på Nerøra, og det potensialet dette bygningsmiljøet representerer, er pinlig. Skyldes trolig at en god del folkevalgte/ansatte knapt har satt sine bein der.

Nr_35__Holdvagt.JPG

Mer enn 200 år gamle boliger på Nerøra - en glemt perle også i 2018?

Grønøra Øst - mer havn?
Trondheim Havn får bygge seg 50 meter nærmere Nerøra og Gammelosen i 2018 hvis selskapet vil. Nordre del av Gammelosen er uansett sterkt forringet som område å oppholde seg i etter vedtaket om å gjenåpne Gammelosveien for tungtrafikk også på kveld og i helger.

Biltema
Står klar til å bygge ut på Laksøra i 2018 etter at et flertall i kommunestyret definerte "storhandel" som bygg på 2100 kvm inkludert lager åpent for publikum. Muligens er vedtaket skreddersydd for å flytte Jysk ut av Amfi.

Det siste er en spekulasjon siden ingen har forklart åpent hvorfor 2100 kvm inkludert en viss type lager er et naturlig minimumskrav.

Makta trives bak stengt dør
Mangel på åpenhet er i det hele tatt et uheldig trekk ved Orkdal kommune. 

* De fleste viktige, politiske saker er avgjort bak lukkede dører før de kommer til kommunestyret - vi får se hva som skjer med kinosaken.

* Skjult lobby ser ut til å være utbredt, jfr spillet om Laksøra.

* Politisk og administrativ ledelse er tett sammenvevd, jfr feks saksframlegg og utredninger som lukter bestillingsverk.

* Slapp holdning til rolleblanding og habilitet, jfr feks tidligere ordfører Gunnar H. Lysholm. Deltok på politiske gruppemøter der han var inhabil pga økonomisk egeninteresse som eier av Bårdshaug herregård - og unnskylder det med at han befant seg blant venner. (Nettopp blant vennet er slik rolleblanding verst).

* Uvilje mot å skaffe kunnskap som kan gi uønsket politisk resultat, jfr motstanden mot å kartlegge følger for sentrum hvis vi sprer handelen.

IMG_1672.JPG

Dette skal være et levende sentrum av hensyn til hele regionen, men arter seg stdig mer som en gjennomfartsåre for biltrafikk. Så langt har flertallet i Orkdal kommune nektet å tilføre sentrumsgata aktivitet, selv om feks Høyre har programfestet målet om å bygge et kompakt sentrum og ikke spre handelen.

Folk flest må vite mer
Viktigste formål med dette nettstedet har vært økt åpenhet for å skape en mer interessert og maktkritisk opinion. Demokratiet vårt råtner hvis de som har mest makt får operere uten at folk flest vet hva som foregår.

Åpenhet:
* virker skjerpende
* bidrar til at skattepengene dine blir brukt på en god måte
* forebygger forskjellsbehandling
* gir oss offentlige tjenester med bedre kvalitet, som innen eldreomsorgen.

Mørklagt makt avler vennetjenester, maktarroganse og fosømmelser.

Orkanger og bygdedyret
Ulempen med et slikt nettsted er at fokuset på Orkanger gir næring til bygdedyret, altså misunnelse og fordommer. På den annen side må stoffet nødvendigvis ha fokus på Orkanger når nettsida springer ut av Orkanger Velforening. Men framfor alt er et sterkt og attraktivt Orkanger i hele kommunens interesse.

Vi konkurrerer ikke internt. Vi konkurrerer med storbyene om kompetanse og tilbud.

Knyken og grendestrid
Knyken-saken fra 2011 er den eneste i løpet av alle disse årene der orkangervel.no har rettet skarp kritikk mot virksomhet utenfor Orkanger fordi den konkurrerer med Orkanger-interesser (spillemidler). Det var imidlertid med god grunn, noe seinere begivenheter i norsk idrett også har vist. En påminnelse til skrekk og advarsel:

1. De ansvarlige for utbygginga førte sin egen kommune (økonomisk garantist) bak lyset ved å holde tilbake informasjon om endrede planer og økt pengebehov. Kommunen, du og jeg, ble økonomisk bondefanget - og dette har null å gjøre med dugnadsinnsatsen til Knykengjengen, som ble brukt som levende skjold mot kritikk.

2. Den fremste ansvarlige for utbygginga var stortingsrepresentant, medlem i styret i Norges Idrettsforbund og ble valgt til første visepresident bare uker før den økonomiske sannheten om Knyken kom for en dag. Som første visepresident sitter du nest øverst i norsk idrett.

3. I 2017 måtte styret i Norges Idrettsforbund, inkludert den ansvarlige for Knyken-utbygginga, til slutt gi etter for krav om åpenhet. Det som kom fram ser stygt ut. Makta fikk operere i mørket for lenge.

Åpenhet er sunt, enten det gjelder bygging av hoppbakker, regulering av sentrumstomter, drift av helsetunet eller idrettspampenes bruk av statlig støtte.

Godt nytt og åpent år!

Hans Kringstad

DSC_0034_1.JPG

Byfest 2017. Det blir Orkangerdager også i 2018, men alle andre dager er det for stille i sentrumsgata.

 

Publisert 30.12.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse