Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Hvordan gikk det på Orkanger i 2017? Nå er fasit klar

R__mme.jpg

For ett år siden varslet dette nettstedet hva som (trolig) ville skje på Orkanger i 2017. Litt bråkjekt, men spennende å spå hva vi feks hadde i vente for industrien, Orkanger sentrum, sjukehuset og andre viktige saker.
* Nedenfor kan du se hvordan det gikk.

Du kan også merke deg at forsømte oppgaver i 2016 fortsatt er forsømt i 2017 - se aller nederst.

Her er noen av sakene som ventet på oss ved inngangen til året som nå ebber ut - og en kortversjon av hva orkangervel.no skrev i fjor:

Reinertsen i krise
Orkangervel.no:
For første gang siden 1980-tallet står et stort antall industrarbeidsplasser i fare. I verste fall forsvinner Reinertsen og 70 jobber i 2017.
Fasit:
Reinertsen gikk konkurs. En del av arbeidsplassene ble foreløpig sikret, men de nye eierne slåss hardt for å skaffe oppdrag til verkstedet på Orkanger. Lite nytt om "månelandinga".

Orkanger storhavn
Orkangervel.no:
Trondheim Havn kommer IKKE til å vedta utbygging på Grønøra Vest. En seif spådom.
Fasit:
Både marked og miljøhensyn har langt på vei gjort gigantplanene til en ikke-sak. Det går langsomt også med den mindre utbygginga på Grønøra Øst, mot Nerøra. Der er reguleringsplanen godkjent. Alt er opp til Havna.

Folkehelsesenter og badeanlegg
Orkangervel.no:
En milepæl når vi får byggestart i 2017.
Fasit:
Ingen oppstart i 2017, men det blir i 2018.

Isfjord Norway
Okangervel.no:
Byggestart i 2017. Skal være i drift med ca 100 arbeidsplasser i 2018.
Fasit:
Arbeider på tomta startet, men ble stanset pga innvendinger fra Mattilsynet pga nærhet til Orkla og forurensingsfare. Full fart igjen nå, og fabrikken kommer om enn litt forsinket.

Norsk Kylling
Orkangervel.no:
Frister med inntil 300 arbeidsplasser. Malvik og Midtre Gauldal er konkurrenter. Kornåkre og viktig biotop i såkalt krokelv (kjele fra Orkla) må bygges ned. Avgjørelse i 2017.
Fasit:
Avgjørelsen falt i styret til Norsk Kylling 7. desember. Politisk sprengstoff pga jordvern og naturvern, men mindre støy lokalt enn sentralt. Orkdal Sp fikk mye juling i Nationen og Bondebladet. For øvrig mer sannsynlig med 200 enn 300 arbeidsplasser, men også det er veldig mange.

Orklaparken
Orkangervel.no:
Strekningen Gjølmebrua (hengbrua)-Grønørbrua skal få lys.
Fasit:
Ble ikke lys i 2017. Derimot får Orklaparken Norsk Kyllings inntil 25 meter høye bygg som nabo. Sp og delvis Ap argumenterte sterkt mot jordvoll som skjerming fordi det angivelig er berikende å se og høre en fabrikk når du går tur. Jaja...

OIFs flerbrukshus
Orkangervel.no:
Låven skal rives og nytt bygg kommer. Idrettsparken er snart komplett.
Fasit:
Låven er borte og nybygget står ferdig i 2018.

Orkanger torg
Orkangervel.no:
Skal få spektakulær lysvegg og scene. Vi får se om pengene og tidsplanen holder.
Fasit:
Joda, ordføreren slo på lyset 16. desember.

Thamspaviljongen
Orkagervel.no:
Ny dato for åpning er på Christian Thams´150-års fødselsdag i september. Stor begivenhet, opprinnelig med plan om kongelig deltakelse.
Fasit:
Åpning i tråd med planen 9. september, riktignok uten kongelige gjester.

Sæther-eiendommen (Rømmetunet)
Orkangervel.no:
Salvesen & Thams starter salg av rekkehus på Sæther-åkrene, på vestsida av Orkdalsveien. Her kan det bli byggestart i 2017.
Fasit:
Kommunestyret sa nei til rekkehus, det kommer utelukkende blokker. Graving startet nylig for første bygg, så vi kan si at det ble byggestart i 2017. 10 av 21 leiligheter solgt til jul, inkludert en til over 9 mill.  Utbygger flytter for øvrig uoppfordret matjorda fra Rømme til en gård på Fannrem - jfr debatten rundt matjorda på Furumoen/Norsk Kylling.

Gammelosveien (før Havneveien)
Orkangervel.no:
Avgjørelse kommer om graden av stenging. Prøveperiode med delvis stenging er forlenget til 1. september 2017, deretter vedtak.
Fasit:
Et flertall i kommunestyret vedtok i oktober å gjenåpne veien døgnet rundt trass i at det ikke forelå noen reell evaluering. Veien fikk ny asfalt, men svære hull som skaper støy fra tungtransport ligger urørt i hver ende av den utbedrede strekningen. To måneder etter åpning er livsfarlige gangfelt fortsatt mørklagt.

Orkdal sjukehus
Orkangervel.no:
Veldig usikkert hva som skjer i 2017 og vanskelig å få innblikk i beslutningsprosesser. Dette er vår største kompetansearbeidsplass, og den tar vi for gitt...(altså ingen spådom).
Fasit:
Bedre enn pessimistene spådde. Akutten ser ut til å være reddet gjennom samordning med bla legevakt. Funksjoner og arbeidsplasser har krympet over tid, men på tampen av året kom varsel om at det skal investeres i bygningene.

To andre, tunge saker i 2017
1. Handelen spres til Laksøra

Temaet glapp ved inngangen til 2017, men dette var en av de viktigste sakene for stedsutvikling. Amfi/Coop fikk viljen sin til slutt, slik plan- og forvaltningssjef Ingrid Voll spådde  i formannskapet i januar 2014. Da hadde investorene startet lobby.

Ved omkampen i år ville rådmannen tillate bygg ("storhandel") ned i 1500 kvm. Det endte med 2100 kvm - inkludert lager som publikum har adgang til. Argument fra rådmannen var - feilaktig - at det ikke fins plass til så store bygg i sentrum. Noen uker etter vedtaket ble det kjent at Rusta skal inn på OTI (innenfor sentrum) med en butikk på 2300 kvm - som det altså per definisjon bare er plass til på Laksøra.

Coop/Amfi eier nå Amfi, OTI, Laksøra, Statens Hus-tomta og Skysstasjonen. Det innebærer monopol på handelsarealer.

2. Alvorlig kritikk mot Orkdal helsetun
Fylkesmannens tilsyn ved Orkdal helsetun avslørte alvorlig svikt over tid. Mangel på kompetanse og mangel på rutiner kombinert med en uegnet bygningsmasse har påført demente og pleietrengende belastninger de ikke skal utsettes for. Rapportene bekrefter det ansatte advarte mot før de ble hengt ut i avisa som løgnere i 2015.

Forsømmelser fortsetter
I romjula i fjor skrev vi om følgende svikt i 2016:
* Ingen målrettet markedsføring av Orkanger for tilflytting tre år etter at Orkanger ble by - trass i enda et vedtak i kommunestyret.
* Rekruttering: Orkdal sliter med å skaffe kompetanse. Det henger sammen med markedsføring. Vi bruker ikke effektive verktøy som sosiale medier.
* Nerøra: Digital tursti for å løfte fram en unik historie og et spennende boligområde er utsatt av rådmannen - igjen.
* Arbeid for bedre reisevaner og klima-/miljøarbeid: Program for mindre foreldrekjøring til skolene er ikke laget som vedtatt, men nye muligheter i 2017.

Ikke noe av dette ble ordnet i 2017, heller.

Sentrumsdød?
Nå kan vi føye til fortsatt motvilje mot å stimulere Orkanger sentrum.
1) Vedtak om trepartssamarbeid med sentrumsvirksomheter er lagt vekk.
2) Politisk ledelse er i beste fall lite interessert i tilbud om å leie moderne kinobygg i sentrum for 2 mill. kr. per år. Dette er det eneste tiltaket som garantert vil øke bruken av bysentrum raskt, og  redusere lekkasjen til Trondheim.

Negativt fokus før et årsskifte? Absolutt, men all erfaring viser at forsømmelser gjerne fortsetter i det uendelige hvis vi ikke tør å snakke om dem, jfr Orkdal helsetun.

For ett år siden; 2017 blir et viktig år på Orkanger - se hva som skjer.

Hans Kringstad

 

Publisert 28.12.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse