Besøkstall

113 991 denne måneden

27 629 491 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Budsjett og planer: Viktige vedtak i Orkdal kommunestyre

Kino2.jpg

* Nei til å sette av penger for å utrede videre kinosenter/bibliotek i Orkanger sentrum.
* Nei til å lage trepartssamarbeid for å styrke Orkanger sentrum.
Men ellers var det mye "ja" i kommunestyret onsdag, feks 600 000 til rulleskirenn. Se vedtak.

Budsjettbehandlinga var den nest siste i Orkdal kommunes historie. Investering i folkehelsesenter og mer penger til Orkdal helsetun er det enighet om. Dette er omtalt grundig før.

Kinderegget på Rømme
Penger til å utrede videre modell med kino/bibliotek på Rømme ble som ventet nedstemt 20-15 siden det inngikk i de totale budsjettforslagene. Sp, Orkdalslista, Høyre, Venstre, Pensjonistpartiet, KrF og Frp (20) mot Ap, Småbylista og SV (15).

Kommunestyret diskuterte et mulig pålegg til rådmannen om konkret å utrede Rømme-modellen når framtidig løsning for kulturhus nå er under utredning. Det ble ikke fremmet.

Innen 28/2 skal rådmannen uansett anbefale videre saksgang. Da kan Rømme-alternativet tas opp igjen. Opposisjonen og Høyre/Pensjonistpartiet er i hvert fall interessert i videre arbeid med en mulig delt løsning:
* Kulturarena rendyrket for store arrangement i dagens kinosal.
* To kinosaler og mulig andre funksjoner i privat bygg i sentrum som Thams Eiendomsutvikling tilbyr seg å reise på kort varsel.

Her er en rekke andre vedtak, først tre stykker med uenighet - noe som alltid er interessant.

Utbytte fra Orkdal Energi: 20-15
Utbytte til eier Orkdal kommune skal være minimum 3, 75 mill. kr. per år uansett økonomisk resultat.
Styret i Orkdal Energi advarer fordi fast minimumsutbytte kan svekke selskapets muligheter til å investere og utvikle seg.
JA til minst 3,75 mill: Flertallsgruppa (Sp, Orkdalslista, Høyre, Venstre, PP, KrF og FrP). 20 stemmer.
NEI: Mindretallet (Ap, Småbylista, SV). 15 stemmer.

Toppidrettsveka: 24-11
200 000 hvert år i tre år i kommunal støtte til arrangementet, som noen mener er markedsføring overfor potensielle innbyggere fordi Orkdal kommer på TV. Søker har bare søkt om støtte i ett år.
JA: Hele flertallsgruppa (Sp, O, H, V, PP, KrF, Frp) + 4 fra Ap (24).
NEI: 6 fra Ap, 4 Småbylista, 1 SV (11).

Samarbeid for Orkanger sentrum 18-17
Orkdal kommune, gårdeiere og drivere i gata skal samarbeide for å dokumentere utvikling og finne tiltak som kan stimulere bruk av sentrum - etter mønster fra flere andre byer.
NEI: Hele flertallsgruppa unntatt to fra Orkdalslista (18).
JA: Hele mindretallsgruppa og to fra Orkdalslista (17).
Her skal en eller flere fra Pensjonistpartiet og Høyre ha stemt nei ved en feiltakelse. Saken kan tas opp igjen i formannskapet.
Samarbeid ble vedtatt i desember 2015, men ordfører Oddbjørn Bang mener formannskapet senere har satt vedtaket til side. Derom hersker uenighet.

Et utvalg tekstforslag som er enstemmig vedtatt (forslagsstillere i parentes):

Solceller på tak (SV)
Rådmannen i samarbeid med Orkdal Energi skal utrede solcellepanel på takene på kommunale bygg for å produsere egen strøm. (Ikke kirketak av antikvariske årsaker, selv om det har blitt vanlig i utlandet).

Markedsføring (Flertallsgruppa og Småbylista)
Flere enkeltvedtak om markedsføring, men kort oppsummert:
* Det skal utarbeides en markedsføringsstrategi som beskriver bla utvalgte målgrupper, kanaler, tiltak, kostnader og mulig samarbeid med næringslivet.
Formål: Øke tilflytting og rekruttere kompetanse til næringsliv og offentlig sektor.
*
Målrettet arbeid for at flest mulig ansatte i Isfjord Norway og Norsk Kylling skal flytte til Orkdal/Orkland, og ikke pendle hit.
* Nettportal som bla informerer om karrieremuligheter, boligmarkedet, tilbud innen barnehage og skole - i samarbeid med næringsliv.

Bisettelser og begravelser i kulturhuset (Flertallsgruppa)
Skal være gratis.

Buss 310 gjennom hele Orkanger (Småbylista)
Rådmannen tar opp traseendring med AtB slik at rute 310 (ekspress) går Thamshavnveien og fanger opp Nerøra - på/av E39 ved Thamshavn i stedet for ved Hov.

Fjerne kantstein Orkanger og Fannrem (Småbylista)
Rådmannen kostnadsberegner fjerning av kantstein ved kryss og gangfelt av hensyn til eldre, rullestolbrukere og syklister. Gjør sykling mer attraktivt.

Skilt på E39 til sentrum
Rådmannen avklarer med Statens vegvesen om/når vi får skilting til Orkanger sentrum ved nordre avkjørsel fra E39 (Hov/Blåsmo): Blått stedsnavnskilt og skilt som viser til spisesteder/overnatting.
Ordføreren opplyste at det jobbes med saken og ser bra ut for visningsskilt, verre med stedsnavn.

Utrede bedre om det er behov for ny brannstasjon før vedtak (Ap)
Uklart om det er bedre å rehabilitere dagens stasjon enn å investere 57 mill. kr. (grovt beregnet) i en ny på uavklart tomt.

Idrettskonsulent (Ap)
Utrede stilling som tilrettelegger for idrett, folkehelse og fysisk aktivitet i ny Orkland kommune.

 

Publisert 20.12.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse