Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Snarveg Joplassen: Rådmannen følger ikke opp - igjen

Joplassen.JPG

Kommunestyret påla rådmannen å kostnadsberegne enkle tiltak for å gjøre en snarveg mellom nye boliger i Joplassen og Orkanger bedre (stiplet linje). Svar et halvt år på overtid: Dumt vedtak, vil ikke gjøre det.

Administrasjonen i Orkdal kommune kan risikofritt undergrave politiske beslutninger. Snarveg til/fra Joplassen er det siste av en rekke eksempler.

Gode snarveger er smart
I desember 2016 vedtok Orkdal kommunestyre at rådmannen skulle kartlegge snarveger innenfor en radius på 3 km fra skolene. Formålet er å redusere bilkjøring av hensyn til trafikksikkerheten ved skolene og barnas helse. I Trondheim er dette en suksess.

Som et prøveprosjekt vedtok Orkdal kommunestyre at rådmannen skal:

"...kostnadsberegne tiltak i turdraget mellom boligfeltet i Joplassen og Nerviksbakkan. Kostnadsberegningen skal omfatte enkel belysning, oppgrusing/drenering og tau/rekkverk i det bratteste partiet. Frist 1. mai 2017."

Svaret kom forrige uke, et halvt år på overtid. Rådmannen har ikke kostnadsberegnet grusing, tau og lys på strekningen. Lang begrunnelse i kortform: Dumt vedtak. Uheldig pga uklare juridiske ansvarsforhold, dessuten er andre traséer raskere.

Påstandene er diskutable, men uansett hadde kommunestyret bedt om et beløp, ikke en lang juridisk  problematisering. Hvem som til slutt evt. skal betale utbedring er en annen sak.

Rådmannen underminerer i praksis forsøk på å etablere en politikk både innen trafikksikkerhet/folkehelse og sentrumsutvikling/markedsføring. Det  skjer gang på gang.

Vigorbrua8.jpg

Sagaen om sikring av skoleveien over Grønørbrua har nå pågått i over fem år. Rådmannen skyldte på vegvesenet for ikke å gjøre noe, men det var feil.

Grønørbrua
Initiativ for å sikre myke trafikanter på brua/skoleveien har pågått siden 2012. I desember 2015 vedtok Orkdal kommunestyre følgende:

"Rådmannen utreder i samråd med Statens vegvesen kostnader, kostnadsfordeling og tekniske løsninger for å få til bredt nok fortau til at det kan brøytes. Aktuell løsning er å snevre inn til ett kjørefelt med lysregulering. Frist: 1.mai 2016."

Kommunen med anonym kilde
Rådmannen svarte at Statens vegvesen ikke ville ha tiltak på brua fordi det kunne gi bilkø. Pussig, og nærmere undersøkelser viste at rådmannen manglet enhver dokumentasjon fra saksbehandlinga. All kommunikasjon med vegvesenet skal ha skjedd på telefon - med en uidentifisert ansatt. I et krasst brev opplyste Statens vegvesen at Orkdal kommune ikke hadde vært i kontakt med riktig avdeling før kommunen skyldte på vegvesenet i et saksframlegg.

Småbylista fulgte opp ett år etter med en interpellasjon til ordføreren. Svar fra Oddbjørn Bang i desember 2016: Viktig at administrasjonen følger opp politiske vedtak. Ordføreren forsøker å passe på.

Det har ikke lyktes, se Joplassen.

Forsømmer Orkanger sentrum
I desember 2015 - altså for to år siden - vedtok Orkdal kommunestyre å opprette et 2040-utvalg. Det generelle forslaget kom fra ordfører Oddbjørn Bang. Det ble supplert med to konkrete vedtak om utvalgets oppgaver:

1) Utrede modell for trepartssamarbeid mellom Orkdal kommune, næringsdrivende og gårdeiere i sentrumsgata etter mønster fra sentrum i større byer.

2) Starte arbeidet med sikte på omforming av Bårdshaug Øst – mellom Franslykkja, Skysstasjonen og E39 -  fra verksteder/maskin/lager til sentrumsfunksjon
er som varehandel, kontor og bolig.

To år etter er det ikke opprettet noe samarbeid for å dokumentere utviklingen i gata og treffe tiltak for å styrke sentrum. Heller ikke punkt 2 er fulgt opp på annen måte enn at det i oktober ble vedtatt å omregulere Franslykkja til sentrumsformål etter et politisk forslag.

Markedsføring
Også for to år siden (!) påla Orkdal kommunestyre rådmannen å gjenopplive et strandet forsøk på markedsføring i samarbeid med næringslivet. Orkdal kommune skulle ta en lederrolle i 2016, for evaluering i 2017. Ikke fulgt opp.

Nå gjør flertallsgruppen et nytt forsøk, men det nye forslaget beskriver ikke en type målrettet markedsføring som kan gi økt tilfytting. Rådmannens oppgave nå er først og fremst å lage en oversikt over lokale arrangement.

Enkelte omfattende forslag er sterkt forsinket. Utsettelser må selvsagt aksepteres, i motsetning til at vedtak blir neglisjert eller motarbeidet. Ett av de forsinkede prosjektene er å lage et program for redusert bilkjøring til skolene.

Viktigste tiltak først
Rådmannen har også fått pålegg om å lage oversikt over aktuelle tiltak innen trafikksikkerhet og sykling som kan utløse støtte. Da får politikerne prioritere etter behov - ikke bevilge penger på impuls.

Tidligere er det blant annet foreslått å bruke knappe trafikksikkerhetsmidler i Knyken, trolig i strid med formålet til fond for trafikksikkerhetsmidler. Den siste runden med pålegg om oversikt for prioritering har feks vist at det mangler fortau på skolevei øverst i Hovsbakkan, trass i massiv utbygging på Joplassen.

 

Publisert 14.12.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Hans Kringstad 19.12.2017 21:08
Svar til "sti": Ja, det er en sti der. Forslaget går ut på å utbedre den. Nå fører den rett inn i biligfeltet.

sti 18.12.2017 09:32
Er det ikke allerede en sti fra Joplassen og ned? Jeg husker vi gikk den titt og ofte da vi var små, gikk forbi demningen i Sagdalen, husker jeg.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse