Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal Helsetun: Anna Krogstad kan bli Norges modigste

Anna_Krogstad.jpg

Bladet Kommunal Rapport har lansert Anna Krogstad ved Orkdal Helsetun som en av to kandidater til tittelen Årets Modigste i kommune-Norge. Hjelpepleieren fra Orkdal  tok ubehaget ved å si fra om kritikkverdige forhold, heter det i nominasjonen. Nå kan du stemme.

Det gjør du ved å sende en SMS med teksten Modig 2 til nummer 2377. Det koster 3 kroner.

Les mer om avstemninga hos Kommunal Rapport.

Les intervju med Anna Krogstad og Pensjonistpartiets Torstein Larsen i Kommunal Rapport.

Advarsel etter åpent møte
Bakgrunnen er brevet Anna Krogstad leste opp for politikerne på vegne av en gruppe ansatte. Det endte med skriftlig advarsel og trussel om tap av jobben. I ettertid har Fylkeslegen avdekket alvorlig svikt på en rekke områder ved Orkdal Helsetun - i tråd med brevet som ble lest opp.

Ble kalt løgner
Daværende ordfører Gunnar H. Lysholm kalte de ansatte for løgnere i et innlegg i avisa. Dette var ikke Orkdal kommunes vakreste øyeblikk, men i ettertid er det bred enighet om å bedre forholdene ved helsetunet.

De er fortsatt ikke bra nok - verken for beboere eller ansatte

Høyt sykefravær
Helsetunet hadde et sykefravær på 14,4 prosent i tredje kvartal, ifølge kommunens kvartalsrapport. Nesten alt er langtidsfravær, mye knyttet til slitasjeskader. Innleie av sykepleiere sprenger nok en  gang budsjettet. Flertallsgruppen i kommunestyret vil nå sette av mer penger for å øke kompetansen.

Forslaget:
* 2,2 millioner ekstra per år til å heve sykepleierlønna ved helsetunet og i hjemmetjenesten. Formål: Bedre evnen til å konkurrere med bla St. Olavs hospital, som tilbyr høyere lønn.

* 700 000 ekstra per år for å videreutdanne og kurse fast ansatte fagarbeidere.

Fylkeslegen har avdekket ved flere tilsyn at beboere ved Orkdal Helsetun ikke får den pleien de har krav på. Særlig er det rettet alvorlig kritikk mot forholdene for demente.

Må bruke vikarbyrå
Noe har å gjøre med at bygget er for dårlig, men Fylkeslegen peker gjentatte ganger på manglende kompetanse.

Nok en gang bruker Orkdal Helsetun mer penger enn forutsatt trass i ekstrabevilgninger. Delvis skyldes det innleie av utenlandske sykepleiere fra private byrå. Det har igjen sammenheng med dårlig rekruttering og høyt sykefravær.

En av sju var syk
Tredje kvartal i år var fraværet 14,4 prosent. En av sju er alltid syk. I 2016 var fraværet 14,1 prosent.

Det aller meste er fravær på over 16 dager. Kommunens kvartalsrapport peker på slitasje etter mange års tungt arbeid som en av årsakene.

Orkdal kommune har satt inn tiltak for å redusere fraværet, men de rettes i hovedsak mot personer som er i ferd med å bli sykmeldt eller allerede er borte fra jobb.

DSC_0090.JPG

Advarselen mot Anna Krogstads bruk av ytringsfriheten ved Orkdal Helsetun har fått nasjonal oppmerksomhet.

Friske ansatte i barnevernet
Hjemmetjenesten hadde i tredje kvartal et fravær på 9,4 prosent. Det er høyt, men ned fra 11,8 prosent sammenlignet med i fjor.

Til sammenligning hadde barnevernet et fravær på bare 3 prosent. Da det stormet som verst for noen år siden var fraværet over 20 prosent.

Helsetunet og hjemmetjensten har totalt 225 årsverk fordelt på 341 ansatte.

Tar opp lån for å restaurere
Flertallsgruppen i kommunestyret vil låne 10 mill. kr. for å investere i dårlige bygg. Hvilke er ikke avgjort, men både Orkdal Helsetun og Gjølme skole er nevnt. Orkanger ungdomsskole etterlyser trinn 2 (kantine), mens Orkanger barneskole sliter med en rekke mangler (bla. at brannkrav hindrer felles samlinger).

Folketall og flyktninger
Andre fakta mot slutten av året:
* 11 916 bodde i Orkdal ved utgangen av tredje kvartal. Det er en nedgang på 11. Flere flyttet ut enn inn.
* 27 barn var under barnevernets omsorg.
* 29 flyktninger er bosatt hittil i år, sju av dem via familiegjenforening. Flyktninger bidrar til at innbyggertallet i Orkdal tross alt øker litt over tid.

DSC_0023.JPG

Neste år kan skolene i Orkdal konkurrere med Orkdal Helsetun om 10 mill. kr. til å utbedre bygninger. Elevene ved Orkanger ungdomsskole har sendt brev og etterlyst gjennomfgøring av byggetrinn 2 med kantine.

 

Publisert 30.11.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse