Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Fikk byggeskikkprisen - åpner kiosk og mini-kino på Nerøra

K1.jpg

Otto Dehli får Orkdal kommunes byggeskikkpris for restaureringen av det gamle meieret i Kåres gate 11. I mars åpner film-/lydstudio og fotoatelier i huset - og kiosk med mini-kino! Dette er en historisk hendelse på Nerøra, som mistet sin siste kiosk for 25 år siden.

Da flyttet Solveig Sletvold kioskdrifta fra den legendariske Bolla-kiosken i Bekkfaret og til OTI.

Den siste stengte i 2011
Det har ikke vært publikumsrettet næring på Nerøra siden Jens Otto Wiggen gikk bort i 2011, og Wiggens Klippotek stengte dørene.

En gang sydet det av aktivitet på Nerøra. De fleste har vel trodd at næring aldri gjenoppstår på gamle Orkanger, noe som blant annet førte til at "rødstreken" havnet lenger oppe i gata.

Vi tok feil takket være ildsjelen Otto Dehli, som har flyttet fra Trondheim.

Det artige huset
Dørene i Kåres gate 11 åpner i mars. Etter mer enn to års arbeid blir dette huset med det artige i:
Lyd-/musikkstudio.
Fotograf/fotoatelier.
Mini-kino med 30 plasser.
Kiosk med flipperspill.

Åpningstida for publikum vil riktignok begrense seg til fredager og lørdager mellom kl 17 og 20, men publikumsrettet næring er tilbake i ei død gate som fram til 1970-tallet var et pulserende sentrum.

Bursdager og selskap
Utenom åpningstida får folk bestille timer til fotograf (som vi mangler), innspilling av musikkvideoer og besøk på en kino for alle andre filmer enn de som krever rettigheter - feks om Orkangers historie.

Otto Dehli regner bursdagsselskaper, skoleklasser og barn/ungdom enkeltvis som de største kundegruppene. Mange vil spille inn sang og musikk i håp om å slå gjennom, eller bare bli flinkere.

Dehli har blitt fascinert av historien til Nerøra, og kan tenke seg  lage film om den.

Hus fra 1844
Huset hans er en del av denne historien. Dehli får byggeskikkprisen for å ha tilbakeført bygningen til tidligere stil med respekt og tålmodighet. Antikvariske myndigheter er imponert.

Huset er trolig fra 1844. Det ble ombygd til meieri på 1890-tallet (i Thams-epoken da Strandheim Brug bygde Thamspaviljongen).

Senere ble Kåres gate 11 butikk (Bakkens dagligvarer) med store forretningsvinduer. Bakken-butikken forsvant på 1970-tallet sammen med blant andre henden og Skipshandelen. Dehli kjøpte av pinsemenigheten Filadelfia.

Et løft for Nerøra
Otto Dehli har brukt tid og penger på å bygge om i tråd med alle antikvariske råd. Det er brukt tidsriktige detaljer fra andre bygg på Nerøra. Vinduer og kledning er valgt etter grundig forarbeid.

Orkdal kommune betegner Otto Dehlis arbeid som eksemplarisk. I begrunnelsen for pristildelingen heter det at han gir kulturmiljøet på Nerøra et betydelig estetisk løft.

Kommentar til slutt:
Dehli kan være til inspirasjon for andre - og for Orkdal kommune. Mens blant annet karakteristiske uthus forsvinner, neglisjerer Orkdal kommune verdiene og potensialet på Nerøra. Mangelen på kunnskap og politisk bevissthet er påfallende.

Kommunen fatter vedtak som truer dette miljøet i stedet for å styrke det (havna/Gammelosveien). Kulturhistorisk er trehusmiljøet vurdert på nivå med Røros og Bakklandet, men i motsetning til Røros og Bakklandet er Nerøra usynlig for alle andre enn dem som bor der.

Diagonalt overfor Kåres gate 11 står eksempelvis huset der forfatteren Johan Bojer ble født. På veggen henger en bitteliten plakett som forteller om dette. Den satte Orkanger Vel opp. Stort annen historiefortelling finner du ikke.

Det har foreligget planer om en digital turtsti på Nerøra i flere år. Til akkurat dette tiltaket er det bevilget penger, men Orkdal kommune har prioritert andre oppgaver.

På siste folkemøte om sentrumsutvikling betegnet kunsthistoriker Daniel Johansen Orkangers muligheter som enestående, feks ved å tilbakeføre fasader til Thams-stil og gi stedet identitet (som levende sted, ikke som Thams-museum, påpekte Johansen).

Men noen må betale. Få huseiere har råd eller interesse. Orkdal kommune skulle tilbakeføre Orkanger kirke til opprinnelig Thams-stil. Ikke en gang et slikt offentlig og symboltungt bygg fins det penger til å restaurere i pakt med stedets historie.

Hans Kringstad

K2.jpg

Kåres gate 11 som del av gatemiljøet nederst i Kåres gate. Tidligere Kaffestova er neste hus på samme side.

 

Publisert 25.11.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Gustav Albin Blom 19.09.2019 13:21
Var ikke Kåres gate 11 melkeutsalg i 1940-årene?

Oddvar Frantzvåg 27.11.2017 20:24
En gang sydet det av aktivitet på Nerøra, skriver Hans. Det er en bra beskrivelse. På 50/60- tallet var det i Kåresgata, Bekkfaret og Fjordgata i alt *32 virksomheter. Utrolig! Da var Nerøra sentrum - et sentrum som gradvis har blitt flyttet oppover og mer og mer spredt. *Jeg har navnet på alle hvis noen reagerer på antallet.

Oddvar Frantzvåg 26.11.2017 20:06
All ære til eieren som har skapt ny aktivitet i huset og gata. Da jeg vokste opp på 50-tallet var det meieriutsalg der. Senere kom det dagligvarebutikk drevet av Målfrid og Otto Bakken. Mot Kaffestova hadde Anton Hoff butikk med salg av frukt, tobakk, blader samt musikkinstrumenter og noter og det som for øvrig hørte til. Ifølge Orkangerboka ble huset bygd i 1897 og het da Orkedalsørens Meieri.

Leif Tore Grindvoll 25.11.2017 23:26
Har kjent Otto nå noen år da Alexandru (min sønn) som er kjent som Alexandru i boybandet Suite 16, (nr 3 i Mgp 2016)og nå ute med sin egne første singel "Sellotape" har vært så heldig å ha vært en del av Otto`s utvikling både med lyd og bilde.Vil si at Otto har bidratt veldig mye til Alexandru`s vei inn i musikkens verden.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse