Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommentar: Orkdal med lua i handa hos Norsk Kylling

DSC_0006.JPG

Norsk Kylling vil til Orkdal, for det er mest lønnsomt. Reitangruppen skal investere inntil 2000 millioner kroner i fabrikk på Orkanger. Men vil investoren sikre den skoleveien som anlegget gjør farligere? Nei. Det kommer ikke ei krone over 5 millioner til slike bagateller.

Politisk ukorrekt
Dette er en politisk ukorrekt og støtende kommentar, men desto mer nødvendig.

Slik Trondheim Havn ble framstilt som Frelseren i 2014, møter Orkdal kommune Norsk Kyllings planer med husmannsånd.

Akkurat som da Trondheim Havn ville ha verdifulle arealer på Grønøra, legger Orkdal kommune seg øyeblikkelig på ryggen idet Norsk Kylling begynner å stille krav.

Her er spørsmålene du ikke skal stille:
Hvor billig er det mulig å selge seg til Norsk Kylling?
Hvorfor skal vi opptre som husmenn og heiagjeng?
Har Reitangruppen skremt Orkdal formannskap til lydighet?

I et ekstraordinært møte forrige onsdag sa formannskapet «ja» over bordet til å selge trafikksikkerhet og friluftsverdier for småpenger.

Rådmannen forklarte i praksis at det er best å stå med lua i handa, og det med en gang. Her haster det, ellers vil Reitan velge Malvik.

Trusselen er tom, med mindre Norsk Kylling-eierne har løyet oss alle rett opp i ansiktet fram til nå (mer om det lenger ned).

Det saken gjelder
Reitangruppen legger ned på Støren og skal angivelig investere 2000 millioner kroner i fabrikk på Orkanger. Selskapet har nå sikret seg garanti mot å betale mer enn maks 5 millioner for å bøte på forverret trafikksikkerhet for barn.

Det gikk bra...
Assisterende rådmann Steinar Gaustad sendte 17. november en beroligende e-post til Reitan-systemet. Budskap i kortform: Politikerne gikk med på betingelsene. Dette blir ikke dyrt for dere.

5 millioner er dyrt, synes du? Nei, det er lommerusk i denne saken, og ikke bare sammenlignet med den totale investeringen på 2000 millioner. Se på hva det faktisk kan koste å sikre en av de viktigste traseene for myke trafikanter i Orkdal, skoleveien Råbygda-Orkanger.

Økt risiko på gang- og sykkelveien: Norsk Kylling skal sende minst 360 biler hver dag tvers over gang- og sykkelveien. Å flytte traseen til vestsida av Fv. 460 for å unngå kryssende trafikk til og fra fabrikkområdet vil trolig koste mye mer enn 5 millioner.

Kjører på Fv. 460 (Havneveien): Norsk Kyllings transport skal bruke Fv. 460, som myke trafikanter må krysse. Her foreligger et gammelt krav/vedtak om å lage planfri eller "trafikksikker" kryssing ved havneutbygging.

Brua: Norsk Kylling skal også bruke Grønørbrua, som er et stort problem for barn, ungdom og andre som sykler. Også her foreligger et gammelt rekkefølgekrav knyttet til havneutbygging.

Trondheim Havn nekter å bidra økonomisk til de to siste tiltakene fordi om havnetrafikken øker. Havna har kostnadsberegnet dem til 53 millioner kroner (!). 5 millioner er småpenger for å sikre unger og andre myke trafikanter på Grønøra.

Kompensasjon, ikke straff

Norsk Kylling skal selvsagt ikke straffes økonomisk. Hensikten med økonomiske utbyggingsavtaler er at utbygger må bøte på faktiske ulemper som følge av utbygging.

Derfor må OTI-eierne betale for nytt fortau langs Tverradkomsten når OTI-sentret nå bygges ut. Kommunen spleiser siden også Folkehelsesentret vil skape mer trafikk.

Millionfortau for OTI
Dagens OTI-eiere arvet denne forpliktelsen. De må ut med flere millioner kroner til trafikksikkerhet. OTI-utbygginga er mikroskopisk sammenlignet med Norsk Kyllings prosjekt, og skadevirkningen for myke trafikanter er trolig mye mindre enn hos Norsk Kylling. Der skal transporten altså krysse gang- og sykkelveien flere steder.

Politikerne i formannskapet bøyde av under trussel om at Norsk Kylling kan velge Malvik. Reitangruppens strategi har endret karakter underveis.

Har de bløffet hele veien?

Først:
Tunge argumenter for at bare Orkdal er et akseptabelt tomtealternativ, og mye mer egnet enn Malvik. Formålet var å overtale Fylkesmannen til å ofre jordvernet. Hensynet til jordvernet taler klart for Malvik. Fylkesmannen ofrer jordvernet og åpner for Orkdal.

Da skjer dette:
Malvik er et hett alternativ igjen, nå i forhandlinger med Orkdal. Orkdal kommune gjør øyeblikkelig knefall, tilsynelatende stilt overfor et ultimatum: Gjør som vi sier, ellers velger vi Malvik (som altså var lite egnet).

Derfor er det nærliggende å tenke at:
1. Reitangruppen bløffet overfor myndighetene om at Orkdal er så mye bedre enn Malvik i den hensikt å åpne Orkdal (ofre jordvernet) - og dermed kunne spille kommunene ut mot hverandre, eller…

2. Reitangruppen bløffer nå overfor Orkdal kommune om at Malvik er et reelt alternativ hvis trafikksikkerhet vil koste over 5 millioner – i den hensikt å spare penger.

Bløffet på Bårdshaug
Reitangruppen bløffet i hvert fall sist selskapet kjøpte eiendom på Orkanger. Da gjaldt det å få omregulert den beste tomta på Bårdshaug fra park/rasteplass til forretning. Det lyktes. Øyvind Christensen i Reitans eiendomsselskap fristet politikerne med park og dam og lovte attraktivt parkanlegg bare man fikk bygge butikker på deler av tomta. 

Butikkene kom, men ingen kan påstå at noe parkanlegg eksisterer ved innfallsporten til Orkanger. I stedet ville selskapet bygge ned mer enn dagens plen så snart man fikk tak i tomta. «En så stor park blir ikke brukt», argumenterte Øyvind Christensen i ST i 2005, men det har alle glemt.

Øyvind Christensen forhandler nå på vegne av Norsk Kylling og var en av dem som fikk beroligende e-post fra assisterende rådmann Steinar Gaustad forrige fredag. Les e-posten.

Orkdal svikter
Reitangruppen og Christensen er i sin fulle rett til å opptre kynisk for å maksimere selskapenes overskudd. Maksimum lønnsomhet er oppdraget deres, ikke å ta hensyn til barn og friluftsliv.

De verdiene skal Orkdal kommune ivareta, men det eksisterer ingen kultur for slikt i industrikommune nummer 1.

Vi er vant til dritt
For å sitere daværende ordfører Gunnar H. Lysholm da Malvik kommunestyre ikke ville ha godsterminal/konteinerhavn pga tungtrafikken. Malvik (ironisk nok) pekte i stedet på Orkanger:

«Gjerne. Det er enklere for oss, for vi har en befolkning som er vant til støy og støv», sa Lysholm.

Hans Kringstad

 

Publisert 23.11.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse