Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Budsjettet: Gammelosveien kan bli farligere etter utbedring

Havnevei1.jpg

Gammelosveien er åpnet for tungtrafikk døgnet rundt. Den skal utbedres, men det er ikke satt av penger til å erstatte fysisk skille mot gang- og sykkelvegen. Veien kan bli farligere.
* Det er ett av flere dilemma når Orkdal kommune skal finne penger til trafikksikkerhet, Orkdal helsetun og skolene våre for 2018.

Les om budsjettet for 2018 - noen smakebiter fra rådmannens forslag, og noen ønsker.

GAMMELOSVEIEN
Ble vedtatt åpnet på et syltynt faktagrunnlag 25. oktober. Ingen lys ved gangfelt kom opp før åpning på få timers varsel 26. oktober.

Det er satt av 1,5 mill. kr. til å styrke den nedkjørte veien, til asfalt og mer lys. Men det er ikke foreslått penger til å ersatte autovern/steinkant som skille mellom veien og gang- og sykkelbanen. Dagens skille må vekk pga utbedringa. Kostnad anslått til 700 000.

Det er heller ikke satt av penger til å fullføre gang- og sykkelveg på sørsida ved Strandheim slik at folk slipper å krysse tungtrafikkveien to ganger.

ORKDAL HELSETUN
I år etter år har problemstillinga vært overbemanning og behov for å spare penger. Så avslørte Fylkeslegen flere alvorlig tilfeller av svikt i tilbudet til kommunens svakeste, trass i påstått overbemanning. Lærdom: Bemanning er ikke matematikk. Behovet for hender avhenger også av kompetanse (som er mangelvare ved helsetunet), organisering, ledelse og bygningsmessige forhold.

Rådmannen foreslår ved helsetunet:
* 625 000 kr for å utbedre dårlige kjøkken.
* 875 000 kr til velferdsteknologi (bla for å gi beboere vern mot vold og andre uønskede hendelser på egne rom).
* Ny stilling som sykepleier for å utvikle fagmiljø.
* Oppgradere fire stillinger til sykepleierkompetanse.
De to siste punktene koster ca 1 mill. kr. ekstra i årlig drift.

DSC_0090.JPG

Kommunen har lite ekstra å rutte med i 2018, men vil både investere ved Orkdal Helsetun og bruke mer på bemanning etter mange års fokus på å spare.

NJARDAR GATE
* 825 000 avsatt til opprusting neste år. Gata ligger som en ruin. Istandsetting vil dessverre ta tid fordi det krever regulering å få inn fortau på begge sider.

DSC_0015.JPG
Njardar gate, bindeledd mellom sentrum, butikk, barnehager og Nerøra.

ORKANGER BARNESKOLE
Mangeårig plassmangel og fortvilelse bla fordi brannkrav gjør gymsalen uegnet for fellesarrangement. Søsken kan feks nektes adgang på avslutninger.
* 1 350 000 foreslått for å innfri brannkrav.
* 500 000 til nytt låssystem.
Lærerorganisasjonene melder om reduserte ressurser til undervisning over tid, noe som særlig hevdes å ramme elever med spesielle behov. Ca 30 % av førsteklassingene ved Orkanger barneskole er fremmedspråklige, ifølge referat fra kommunestyret onsdag (Kjell Rønningsbakk - se nederst).

ORKANGER UNGDOMSSKOLE
Elevrådet ber om at byggetrinn 2 kommer nå 13 år etter at byggetrinn 1 sto ferdig. Elevene etterlyser den varslede kantina for å få til bedre kosthold og en sosial møteplass.
* Orkanger ungdomsskole er ikke inne i noen forslag.

DSC_0023.JPG

Da Orkanger ungdomsskole sto ferdig i 2004 var kantine tatt ut og plassert i et byggetrinn 2 som aldri kom. Skolens åpne løsninger er for øvrig gradvis bygd igjen av hensyn til undervisning og miljø.

KOMMUNALE AVGIFTER
Vær forberedt på større regning, i snitt ca 800 kr mer per år. Vannavgifta er foreslått satt opp med 10 % neste år, avløp med 7 % og feiiing med 40 %. Hopp skyldes delvis mye utbygging av vann og avløp (dekkes via gebyr) og delvis teknisk tilpasning før fusjon til Orkland kommune.

Generelt strammere økonomi
Inntektene blir mindre enn forventet. Lav folkevekst (mindre tilskudd) og ikke så mye belønning for kommunesammenslåing som ventet.

Utgiftene øker pga lån, og fond forsvinner pga store investeringer.

De største enkelttiltakene:
* Folkehelsesenter: 206 mill. kr. (2018-2020).
* Ny brannstasjon: 57 mill. kr. (2018-2019).
* Isfjord-bygg: 106 mill. kr. (2018-2019, men her er opplegget at leie skal dekke kostnader. Prosess stoppet pga protest fra Mattilsynet mot utbygging nør Orkla).
* Utbygging Evjen skole: 6 mill. kr. gjenstår i 2018.

Kjell Rønningsbakk (SV) har laget referat fra kommunestyrets spørretime om budsjettet.

Bad7.jpg

Folkehelsesenter med badeanlegg kommer.  Byggestart i 2018.

 

Publisert 15.11.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse