Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Folkemøte mandag: Orkanger sentrum - dødt eller levende?

Folkem__te2_1_1.JPG

Orkdal 2040 er avlivet, men muligens finnes et liv etter døden. Sett derfor av mandag kveld til folkemøte på rådhuset. Tema:
"Hvordan skape et aktivt sentrum?"
Spennende innledere er arkitekt Per Knudsen og historiker Daniel Johansen.

Faksimilen over er fra Adresseavisens kommentar til Laksøra-saken.

Den store planen døde
Møtet i kommunestyresalen mandag 13. november kl. 19.00 inngår i kommunens møteserie som har til hensikt å gjennopplive ideen bak Orkdal 2040-planen (vedtatt i 2010).

Møtet om sentrum kommer litt seint. For drøyt to uker siden vedtok flertallet i kommunestyret å spre handelen ytterligere - og dermed øke risikoen for død i sentrum. Det skjedde som vanlig i strid med faglige advarsler og etablert innsikt.

Orkdalsmodellen er slik:
* Ja til hastebehandling.
* Nei til å bruke kunnskap.

Mandag kommer nye innspill i en uendelig serie av råd som flertallet rutinemessig har neglisjert siden de første folkemøtene om temaet for 13 år siden. Innlederne:

ARKITEKT PER KNUDSEN
Erfaren, anerkjent og engasjert i arbeidet med Orkdal 2040. Knudsen laget den dypeste analysen av Orkanger sentrum.  Anbefalte blant annet å:
* styre offentlig virksomhet (mediatek) som trekker publikum og brukere til Rømme-området.
* legge Orkdalsveien delvis i kulvert for å slippe all gjennomgangstrafikken.

Tydelig advarsel
I en mulighetsstudie for Orkdal 2040 skriver Per Knudsen om Orkanger sentrum og handlegata:

«All erfaring tilsier at denne typen gater dør ut om konkurransen fra butikksentra o.l. blir for stor eller handelen spres for mye».

Orkanger hadde allerede den gangen i 2010 et ekstremt spredt sentrum strødd langs en lang tarm. Aksen Norpark-Amfi tilsvarer diameteren til hele sentrum i Trondheim, en by med 190 000 innbyggere.

25. oktober vedtok Orkdal kommunestyre å spre den såkalte byen Orkanger enda mer med en ny handelspark 700 meter utenfor Amfi. Og nå skal vi altså innhente nye råd:

1. Hvordan i alle dager komprimere det som er spredt? Kan vi få tannkremen inn i tuben igjen?
2. Hvordan forskjønne det som er så stygt på Orkanger?

HISTORIKER DANIEL JOHANSEN
Opptatt av estetikk og demokrati, sterkt engasjert by- og stedsutvikling. Hvem som bestemmer avgjør om vi lager heslige eller attraktive tettsteder; politisk styring kontra utbyggeres profittjag.

I Orkdal styrer utbyggerne konsekvent for mer spredning, hvis vi ser bort fra Salvesen & Thams som satser i sentrum. Politikerne bøyer av. Heller ikke Ap har noen politikk for sentrumsutvikling lenger. Markedet dikterer utviklinga.

I en kommentar i Adresseavisen tidligere i høst påpekte Daniel Johansen helt presist hvordan folk på bygda gir blaffen og ødelegger sine egne tettsteder.

Johansen:

* I byene finnes en offentlighet som i større grad enn på landet holder  politikere, planleggere og utbyggere i ørene.

* Samfunnsutviklingen forfaller i klima der ingen fremmer kritikk.

* Utbyggingsaktørenes ambisjoner begrenser seg, med få lokalpatrotiske unntak, til å fylle sin egen lommebok.

* Skal Bygde-Norge klare å tiltrekke seg nye tilflyttere og lokke hjem igjen de unge som reiste til byene for å ta utdanning, må man en gang for alle begrave tanken om at god samfunnsutvikling på landet kun handler om å sikre arbeidsplasser.

Han kunne ha skrevet "Orkdal" og "Orkanger" i stedet for "bygda" og "landet".

Folkem__te.JPG

Daniel Johansen er spaltist i Adressa. Her fra en artikkel om hvordan mange landkommuner ødelegger for seg selv i konkurranse med byen. Serviliteten overfor de sterkeste investorene er ren selvskading.

Vi sitter fast i 1900-tallet
I likhet med Daniel Johansen har Adresseavisens kommentator Trygve Lundemo skrevet om by- og stedsutvikling i mange år. 25. oktober konstaterte Lundemo at politikerne i Orkdal ser ut til å leve i forrige århundre når de svekker sitt eget sentrum.

Mens byene tenker opplevelser og attraktivitet, setter Orkdal fortsatt bilen foran alt - uten tanke for at den unge kompetansen som skal utvikle samfunnet vårt har andre verdier enn biltrafikk, asfalt og store industribygg.

I Orkdal svekker vi møteplassene i sentrum, gjør det verre for myke trafikanter og reduserer den urbane trivselen. Vi blir mindre attraktive.

Kommunen glemte sin egen rolle
I invitasjonen til møtet lister Orkdal kommune opp følgende mulige tiltak for å skape et aktivt sentrum:
* Boliger
* Handel
* Restauranter
* Arrangement

Orkdal kommune glemte det viktigste, nemlig hva kommunen kan gjøre selv. Ved å styre egne tilbud til sentrumsgata vil man stimulere handel, restaurantliv og arrangement.

Orkdal 2040 skulle gjøre Orkanger til et forbilde som attraktivt sted. I stedet lager vi nå et eksempel til skrekk og advarsel.

Uansett: Møt opp mandag kl. 19. Les om møtet hos Orkdal kommune.

Ork_i_Trondheim.JPG

Orkanger "sentrum" plassert i Trondheim. Vi skaper et bilmonster hvor du kun trives bak rattet, og knapt nok der.

 

Publisert 09.11.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse