Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Her skulle Norsk Kylling-eierne bygge Rema-park med dam

DSC_0005.JPG

Reitangruppen fristet med park og dam på Bårdshaug hvis REMA fikk bygge på Orkangers beste tomt. Det ble ei plen.
Nesten 15 år senere skal Reitangruppen bygge kyllingfabrikk på Furumoen. Nå ofres trolig trafikksikkerheten for skolebarn og hensynet til Orklaparken.

Farligere å sykle
* Gang- og sykkelvegen skal bli farligere enn før, ikke tryggere. * Orklaparken er det ikke så nøye med, ifølge planbeskrivelsen. Kommunen har nemlig ikke lagt til rette med benker for at folk skal oppholde seg i området.

Mer om det på dette nettstedet mandag. Først et lite tilbakeblikk.

Den store dambløffen
Tomta der REMA og Expert ligger i dag, var opprinnelig avsatt til grøntområde og rasteplass ved innfallsporten til Orkanger.

Reitangruppen presset på for omregulering til forretning tidlig på 2000-tallet.

Adm. dir. Øyvind Christensen i REMA Eiendom Nord fortalte folk via bla ST hvor fint det ville bli hvis Reitan & co fikk hånd om tomta.

2002: Kommunen får en fin park opparbeidet gratis.

Senere: Her kan det komme park med dam.

Et politisk flertall ga etter.

Men det kom ingen park med dam. I 2005 var byggene oppe mens "parken" lå som en gold ørken. I stedet ba Reitan (i dag inkludert Norsk Kylling) om å få halvere arealet til park for å sette opp et ekstra bygg.

Budskap fra REMA-eierne: 2,7 dekar (ikke opparbeidet) park er altfor mye. Økt lønnsomhet er viktigere, derfor ett bygg til.

OTI fryktet konkurranse
Med en stemmes overvekt ble det avslag for Reitan. Det skyldtes ikke bare politisk idealisme eller innsigelser fra Statens Vegvesen pga plassmangel ved rundkjøringa. Næringsdrivende på OTI drev lobby mot redusert grøntareal av frykt for et konkurrerende kjøpesenter vis a vis Shell.

Orkanger Vel protesterte mot løftebrudd, ST 15. juli 2005.

DSC_0002.JPG

Her skulle Rema-parken med vakre trær og dam komme for snart 15 år siden - ifølge de samme eierne som nå får bygge kyllingfabrikk.

Kommentar:
Tomta ved trafikkmaskina E39 er neppe det beste stedet for parkliv. Men estetisk ville det hatt stor verdi med en reell park og en dam som blikkfang ved den særdeles stygge innfallsporten til småbyen Orkanger.

Noe slikt fikk vi aldri, for Orkdal kommune inngikk ingen forpliktende avtale om standard med Reitangruppen. Dermed blir det enkleste og det billigste valgt som det beste - for utbygger.

Hastesak for Norsk Kylling
Nå skal Orkdal kommunestyre i all hast bestemme betingelsene for utbygging av en gigantisk fabrikk mellom Orklaparken og skolevegen Råbygda-Orkanger. Forslag til reguleringsplan med bestemmelser ligger ute på høring med frist 17. november.

* Det kommer mye tungtransport og annen trafikk.
* Byggehøyde inntil 25 meter.

Betingelser og krav? Les om det mandag.

DSC_0001.JPG

Gang- og sykkelvegen til venstre og Orklaparken til høyre omkranser kornåkrene der Norsk Kylling skal bygge fabrikk. Den viktige naturtypen kroksjø (Furumokjela) ser du midt på bildet.

 

Publisert 05.11.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse