Besøkstall

86 863 denne måneden

22 903 302 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Coops Orkanger-planer: Slik kan det bli ved Blåsmo-krysset

Coop1.JPG

Dette blir signalbygget ved innfallsporten til Nerøra når Coop erstatter den gamle Prixen på Orkanger.
* 2079 kvm Coop Extra-butikk m/varemottak - det er stort.
* 202 kvm apotek eller annen forretning.
* 19 leiligheter på 66-94 kvm over to etasjer.

Totalt blir det skisserte bygget litt høyere (13 meter) enn naboen Blåsmo-blokka (Illustrasjoner: Sporstøl Arkitekter).

Storhandel?
Coops planer representerer et ironisk apropos til debatten om storhandel på Laksøra, der Coop også er medeier. Rådmannen ville ha en nedre grense på byggene på Laksøra på 1500 kvm fordi større bygg ikke egner seg i sentrum. Resultatet ble minimum 2100 kvm inkludert en viss type lager.

Coop vil bygge Coop Extra-butikk på 1801 kvm på Blåsmo (i sentrum) uten lager - 2079 kvm inkludert lager/varemottak. Dette bygget kunne altså vært plassert på Laksøra med god margin om det hadde gått slik rådmannen og det politiske flertallet opprinnelig ønsket.

Trafikk fra Grensen
Planforslaget medfører også store endringer av trafikken i området. Coop foreeslår å stenge Dordigata i krysset mot Njardar gate ved Orkanger barnehage.

I stedet legges det opp til å forlenge Grensen slik at gjennomgangstrafikken vil komme mellom Blåsmo-blokka og det nye bygget. Den føres dermed rett inn i det såkalte Blåsmo-krysset. Å forlenge Grensen er i tråd med tidligere planer. Se illustrasjon under.

Coop4.JPG

Skisse av ny løsning for trafikken.

Lek på taket
Coop hadde opprinnelig ikke planer om å bygge leiligheter over butikken. På Fannrem kom et slikt innspill for seint. På Orkanger kommer boliger i andre og tredje etasje dersom planene blir gjennomført. Det har alltid vært boliger i dagens bygg, som snart blir revet.

Coop vil legge alt leke- og oppholdsareal på taket. Det er nytt i Orkdal.

Rådmannen er i hovedsak positiv til forslaget når det nå kommer til politisk behandling. Blant annet blir det framhevet som bra at boligdelen er brutt opp i fire elementer slik at ikke hele bygget blir like høyt og ruvende.

Coop2.JPG

Perspektiv av ny, stor Coop Extra med leligheter over butikken.

Forsinkede planer
Det ble kjent i desember 2015 at Coop Orkla Møre og Salvesen & Thams kjøpte gamle Hell Bil (opprinnelig Blåsmo-verkstedet) og den falleferdige brannstasjonen av Tangen Invest. Alt lå brakk. Brannstasjonen er nå sanert.

Planen gikk ut på at S & T bygger leiligheter ved brannstasjonen og overtar Prix fkontroll på Blåsmo-tomta.

Coop skulle legge fram forslag til reguleringsplan for området i 2016, men den kommer først nå. 

Avtale om barnehagen
Det har blant annet sammenheng med et politisk krav om å utnytte tomta godt med boliger i tillegg til butikk. Til gjengjeld ønsket Coop å bruke en del av tomta som er satt av til mulig utvidelse av Orkanger barnehage. Dette ser nå ut til å gå i orden etter forhandlinger med administrasjonen.

Det er ikke aktuelt å bygge ut Orkanger barnehage, men barnehagen trenger litt mer plass til bilparkering.

Les nyheten fra 2015: Blåsmo-tomta blir moderne bykvartal.

 

Coop5.JPG

Det planlagte nybygget med dagens boligblokk til venstre (Ill. Sporstøl Arkitekter).

 

Publisert 02.11.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse