Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommentar: Slik sviktet Oddbjørn Bang Nerøra

DSC_0046.JPG

Ordfører Oddbjørn Bang gikk til valg på å åpne Nerøra mot sjøen. Onsdag kveld sørget han i stedet for å åpne Gammelosveien for tungtrafikk døgnet rundt. Allerede torsdag var det full fart i stummende mørke uten et eneste tiltak for å sikre myke trafikanter.

(bilde fra tidligere avstemning)

En rørende omsorg for trafikksikkerhet i Thamshavnveien (der undertegnede bor og ferdes som myk trafikant) ble til slutt påskuddet for å gjenåpne Gammelosveien som en alternativ E39 under Nerøra og mot sjøen.

Det aller siste sjønære området på Orkanger er ingen stille sone, men fra nå av igjen hovedåre for tungtrafikk 24 timer i døgnet 365 dager i året.

Kommunestyret vedtok å sette ned fartsgrensa fra 50 til 40  km/t, men noen skilt er ikke oppe.

Og de aller viktigste tiltakene for trafikksikkerhet ligger langt fram i tid, om de noensinne kommer:

* Gang- og sykkelvei på sørøstsida ved Damphuset slik at  folk slipper å krysse to ganger blant tungt lastede vogntog som helst ikke vil stoppe. Mange går etter veien i stedet for å labbe i søla i ei sløyfe blant feilparkerte biler på motsatt side.

* Lys ved alle gangfelt.

Det siste er det forgjeves jobbet for i flere år; en økonomisk bagatell. Tekniske tjenester har frarådet lys fordi veien kunne bli stengt. Nå er den åpnet i slutten av oktober - uten lys.

Gangfeltene ligger i fullstendig mørke. På åpningsdagen var for sikkerhets skyld også det nærmeste gatelyset ved Damphuset sloknet.

Slik prioriterer vi trafikksikkerhetstiltak.

Tekniske tjenester har i stedet for gatelys ved farlige kryssinger foreslått å bruke trafikksikkerhetspenger blant annet i Knyken og nå sist i blindveien Bruveien på Fannrem. Der har beboerne klaget over at det skulle bygges en bolig for flyktninger og andre som kan være litt annerledes. Noen måtte begynne å låse dørene, ble det sagt, andre måtte muligens flytte fra hjemmet sitt.

Lys mot/for flyktninger
På et informasjonsmøte om saken foreslo stortingsrepresentant Jorodd Asphjell gatelys og asfalt som plaster på såret.

Hovedutvalg teknikk hadde i siste møte åndsnærværelse nok til å be rådmannen imøtekomme ønsket fra Bruveien med andre penger enn fra fond for trafikksikkerhet.

Ironisk nok: Den trolig farligste veien å gå etter på Orkanger mangler lys ved gangfelt der folk må krysse. De veiene som skal skjermes for trafikk har lys, fortau og opphøyde gangfelt.

Perle og skatt
Oddbjørn Bang har framhevet Nerøra som perle og skatt uten at noe er gjort for å ta vare på og synliggjøre kvalitetene. Tvert imot.

I 2014 fikk Bang gjennom utbygging av havna mot Nerøra ved å friste med krav om å legge Gammelosveien i miljøtunnel. Kravet om miljøtunnel forsvant med snøen våren 2015.

Høsten 2015 gikk Oddbjørn Bang til valg med følgende budskap i programmet:

"Nerøra er et unikt og intimt boområde, og er den viktigste trehusbebyggelse i Trøndelag utenom Røros. Huseierne må få lov til å utvikle boligene til moderne boliger samtidig som fasadene og gateløpene ivaretas.

Nerøras beliggenhet mot sjøen må fremheves. Områdene ved sjøen må tilrettelegges for allmennheten på en god måte, samtidig som det bør legges til rette for noe boligbygging langs sjøen."

DSC_0024.JPG

Fra Nerøra ut mot havna og Gammelosen.

Mer trafikk - ingen plan
Områdene mot sjøen blir nå blokkert av en gjennomfartsåre med økende trafikk. Flere vedtak med Bang som ordfører eller varaordfører bidrar til mer og mer tungtransport; feks utbygging av havna på Grønøra Øst, Isfjord Norway og i går Norsk Kylling.

Kommunestyret fattet vedtaket om Gammelosveien på syltynt grunnlag. Den såkalte evalueringa etter to års prøvetid gir absolutt ingen innsikt i endring av trafikkstrømmer med eller uten bom i Gammelosveien.

Assisterende rådmann Steinar Gaustad var fair nok i kommunestyret til å bekrefte at åpning av Gammelosveien neppe vil føre til merkbart mer støy i Tverradkomsten eller på E39.

Argument bortfalt, hva gjør man da?

Jo, opp av hatten kommer hensynet til folk i Thamshavnveien og Orkanger barnehage. Med stengt Gammelosvei vil det bli uholdbart her hos oss.

Thamshavnveien er en busstrasé med fartshumper og fortau på begge sider i området rundt barnehagen. Det er helt riktig at det blir mer tungtransport i Thamshavnveien dersom Gammelosveien stenges.

Men: Elkems oversikt over transport viser at, med enkle grep, kan denne tungtrafikken begrenses til femten kjøretøy i snitt per døgn. 15 per døgn.

Bakromsdemokrati
Men absolutt ingen argumenter eller saksopplysninger hjelper i Orkdal kommunestyre. De vanskelige og viktige sakene er stemt over og avgjort bak lukkede dører i forveien.

Ved Damphuset øker nå trafikken til glede for de mange som vet av snarveien.

Kanskje det blir lys ved alle gangfeltene der også, etter noen år, siden trafikksikkerhet har slikt fokus for tida.

Hans Kringstad

PS: Med unntak av PP (Torstein Larsen + 1) og KrF (1) stemte hele den borgerlige blokka for å åpne Gammelosveien. Også et forslag om å forlenge dagens ordning inntil kommunen har svart på ubesvarte spørsmål ble nedstemt. Åpne-blokka er Sp, Orkdalslista, Venstre, Høyre og FrP. Ap var delt, Småbylista og SV for å stenge.

(Med et lite forbehold siden parti ikke er oppgitt i protokollen).

DSC_0057.JPG

Pån igjen: Nå kommer disse stadig tettere også i mørket.

 

Publisert 26.10.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Ekkim 31.10.2017 10:36
Det er jo bare å flytte … Oppe i bakkan merker man ikke mye til støyen fra E39, og marginalt fra havna, og flytter man til Hoston eller Hongslo, slipper man unna det meste, og kan roe seg ned betraktelig og unngå å skrive på seg nervesammenbrudd.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse