Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Demokrati: Hemmeligheter og velgersvik på Laksøra

DSC_0001.JPG

Laksøra-saken viser hvordan demokratiet er svekket og bakrommet er styrket i Orkdal:
* Hemmelig: Ingen vil forklare hvorfor ”storhandel” på Orkanger skal være så liten.
* Press: Politikere bryter egne program og lurer velgerne for å spre handelen.

Kommentar:
Hvorfor er trykket så sterkt, og hvor kommer det fra? Bare spør. Svaret er avsporende hersketeknikker (Gunnar H. Lysholm, som vanlig) eller moralsk indignasjon (Lavrans Skuterud).

Orkdal kommunestyre vedtok onsdag å hastebehandle en av de viktigste lokale sakene i vår tid. Den reiser flere alvorlige problemstillinger:

• Ingen vei tilbake: Arealbruk og spredning av handelen avgjør hvordan Orkanger blir - trolig for alltid. Slike avgjørelser krever varsomhet, ikke råkjør og innersvinger. Hastverk er farlig.

• Sterke særinteresser får bestemme: Utbyggeres interesser er stadig i konflikt med samfunnets interesser. Det skjer i alle byer, men hos oss bøyer vi av. Coop Orkla Møre og Løseth/Thon ser ut til å overta utviklinga av sentrum i Orkdal.

• Nei til kunnskap: Forvaltninga skal gi politikerne best mulig dokumentasjon om plusser, minuser og følger før vedtak. Det kalles kunnskapsgrunnlag. Men kunnskap kan være noe herk, så vi satser heller på magefølelse og morsomheter her i bygda.

Orkdal har et lukket demokrati. Folkestyret vårt forfaller. Laksøra-saken er en god case både på hemmelighold og svik overfor velgerne.

1. HEMMELIG
Rådmannen skriver at storhandel vanligvis vil ha bygg fra 3000 kvm og oppover. Alle navngitte kandidater på Laksøra har lokaler på fra 3300 til over 20 000 kvm. Blir byggene små nok, åpner det for flere typer handel (som dagligvare). Jo mindre bygg, dess større risiko for sentrumsdød.

I Orkdal slåss den politiske ledelsen for å holde minimumskravet lengst mulig under 3000 kvm. Som et slags kompromiss har Bang, Indergård & co strukket seg fra 1800 kvm, via 2000 kvm til 2100 kvm. De plusset på 100 kvm etter forhandlinger med Ap rett før votering onsdag kveld. 2100, ikke en kvadratmeter mer, takk.

Hvorfor så liten storhandel?
I løpet av over to timers debatt onsdag ville ingen fra Orkdalslista, Sp, Høyre, Venstre, KrF, FrP eller PP forklare seg. Dette er visst hemmelig. Følgelig vet vi kun hvem som har interesse av vedtaket: Investorene Coop Orkla Møre og alliansen Løseth/Thon.

2. PRESS OG SVIK MOT VELGERNE
Venstre:
Når Venstre stemmer for å spre handelen, stemmer partiet mot egne idealer.  Orkdal Venstre har riktignok en grusom CV som grønt parti, men det er likevel relevant å spørre hva slags press som ligger bak snuoperasjonen til Skuterud denne gangen. Under Orkdal 2040-arbeidet gikk Lavrans Skuterud lenger enn noen annen (også enn undertegnede) og ville ha OTI utenfor rød strek for å lage et kompakt, bærekraftig sentrum. Nå stemmer Venstre for mer intern bilbruk, mot interessene til små foretak og for økt risiko for sentrumsdød. Det er i strid med alt Venstre står for ellers i Norge.

Orkdalslista:
Har Bjørn Steinar Kirkholt på laget i kommunestyret. Kirkholt er styremedlem i Orkanger Sentrumsforening. Styret i Orkanger Sentrumsforening krever nei til detaljhandel på Laksøra før andre tomter er tatt i bruk, sekundært minimumskrav på 4000 kvm. Kirkholt stemmer mot seg selv som styremedlem i sentrumsforeninga og lojalt med blokka i kommunestyret for å spre handelen til bygg ned i 2100 kvm.

Høyre:
Tar utvilsomt kaka. Partiet gikk krystallklart til valg på nei til detaljhandel på Laksøra. Nå stemmer partiet for detaljhandel på Laksøra i bygg ned i 2100 kvm. Begrunnelsen til Marie Richter er at OTI er reddet (!).  Men det står ikke noe om OTI i partiprogrammet. Orkdal Høyre må forutsette at en del som er opptatt av sentrum, slik som næringsdrivende i gata, stemte på Høyre ved valget siden Høyre er klinkende klare på ikke å spre handelen. Høyre har lurt egne velgere. Hva slags press ligger bak?

Tvang bak lukkede dører
Styrken i presset kan vi bare forestille oss. Forhandlinger om viktige saker som denne går bak lukkede dører, og de blir avgjort der. Alt handler om å få folk til å stemme i blokk og flokk, om så de bryter egne valgprogram. Dette er prisen for en politisk posisjon. De autoritetslojale får sine posisjoner, de prinsippfaste (som ved forrige Laksøra-sak) er snart ute av det gode selskap bak den stengte døra på rådhuset.

Paradoks om kunnskap

Uviljen mot å hente og bruke kunnskap er formidabel i Orkdal. Du har muligens hørt om det psykologiske fenomenet Dunning Krüger-effekten? Enkelt sagt: Jo mindre du vet om et emne, dess mer overvurderer du hva du selv kan om det. (For øvrig også motsatt: Jo mer du kan, dess mer overvurderer du hva andre forstår).

Til slutt to innspill i debatten som ingen kommenterte i kommunestyret:

Folk gidder ikke sykle?

Oddvar Kjøren (Ap) påpekte helt korrekt at sykkelstativene ved Amfi står tomme mens bilparkeringa er full. Ja, men det betyr ikke at det er umulig å få folk til å gå og sykle. Prøv å sykle fra sentrum til Amfi. Det er ei løype med en rekke innlagte hindre. Bilen har førsterett over alt.

Solid kunnskap viser at du må legge til rette for sykling for å øke sykkelbruken. Det må oppleves trygt og godt å sykle. Det lykkes feks i Trondheim, men går motsatt i Orkdal.  I Orkdal kommune nekter tekniske tjenester noe så enkelt som å fjerne fortauskanter som gjør det vondt og delvis farlig å sykle. Adressa har rett; på enkelte områder lever vi i forrige århundre.

Sentrumsslum blir utviklet?
Ordfører Oddbjørn Bang (Sp) har som spesialitet å sukre bitre piller, nå ved å peke på at det frastøtende sentrumsområdet Franslykkja får nytt reguleringsformål. Men (NB!) kommunen skal ikke innta noen aktiv rolle for omforming. Bang spår at utbyggere vil satse her når tomteverdien stiger. Mulig det, men det Bang presset gjennom onsdag fører til at verdien tvert imot synker på Franslykkja. Store, konkurrerende områder er nå åpnet for etablering utenfor sentrum.

Orkdal 2040 gravlagt

Bang & co gravla definitivt Orkdal 2040-planen onsdag. Så  starter kampen for å skyte ned ideen om kino på Rømme for å stimulere sentrum. Det vil si; kampen mot kino har allerede startet - bak lukkede dører.

Hans Kringstad

DSC_0170.JPG

Dette er Orkanger sentrum. Utvikling og omforming skal i stedet skje på Laksøra, har et stort flertall i Orkdal kommunestyre bestemt.

 

Publisert 27.10.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Nikki 29.10.2017 13:33
Tok turen til kommunestyremøtet onsdag. Det var trist sorti. Orkdal 2040 planen og alle råd og forslag fra byplanleggere og tettstedseksperter ble latterliggjort av flertallsgruppen. De fra flertallsgruppen som argumenterer for laksøra brukte ingen faktaundersøkelser eller andre faglige referanser/råd på hva som er riktig eller galt i en slik sammenheng. De argumenterte med at dette visste de best selv, påsto det motsatte av den faglige ekspertisen innenfor sentrumsutvikling, og gjorde faktisk litt narr av argumentasjonene fra noen i opposisjonen. Opposisjonen og de som ønsket å bygge sentrum innenfra uttalte seg ikke av egen erfaring men etter faktarapporter fra fagfolk og ulike fagmiljøer som har utdannelse og erfaring innenfor emnet sentrumsutvikling. Jeg har selv vært engasjert i mange år rundt dette og var med og bidro under 2040 prosessen etter påtrykk fra flertallsgruppen. Sitter igjen som avkledd og lurt trill rundt. Denne fremgangsmåten fremmer politikerforakt og grendestrid samtidig som frivillig arbeid og engasjement i lokalmiljøet kveles.

Ruth Astrid Mule 28.10.2017 00:42
Det er utrolig at vi har så mange usikre folkevalgte i en såpass stor kommune. Det må jo bunne i usikkerhet når de velger å gå sammen i en storkoalisjon, der det er trygt og godt å være. Slike sammenslutninger er demokratiets værste fiende. Saker kan avgjøres på gruppemøter, som kan lukkes uten lovhenvisning. Kommuneloven har bl.a.en egen § om meroffentlighet som vil være svært vanskelig å etterleve med denne organiseringen. Det finnes også en § om innbyggerinitiativ. Det er ikke veldig mange underskrifter som trengs før et kommmunestyre plikter å ta henvendelser opp til behandling. Selv om saksbehandling kan være bra nok, selv om ikke noen hemmelige avtaler er inngått, skaper slike flertallskonstellasjoner med saksbehandling i det lukkede rom, mistanker og folkesnakk. Det forbauser meg at lokalavisen vår ikke er opptatt av dette.

Elling Breunig 27.10.2017 18:35
Har mista stort sett all tillit og respekt for lokale politikere etter dette..

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse