Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Sentrumsdød og tungtrafikk: Kommunestyret flytter for deg

DSC_0171.JPG

Onsdag kl. 17
har du en sjelden mulighet til å følge Orkdal kommunestyre fra tilhørerplass. Møtet avgjør Orkangers framtid (bildet):
* Kompakt bykjerne kontra bilby med sentrumsdød?
* Gammelosveien som alternativ til E39 gjennom Orkanger?
* Hva blir siste rest  av skjerming når Havna bygger mot Nerøra?

Onsdag kan også folk som jobber på dagtid høre hvordan politikere begrunner standpunktene sine.

Orkanger Sentrumsforening ba om kveldsmøte. Det skyldes alt som står på spill for sentrum - både levebrødet for de enkelte som driver næring der og Orkdals attraktivitet som regionsenter. Gruppelederne gikk med på å flytte møtet fra dagtid - for deg.

LAKSØRA OG SENTRUM
De fleste viktige saker blir avgjort på bakrommet i  Orkdal. Demokratiet lukker vanligvis døra bak seg. Da kommunestyret stemte ned forsøkene på å spre handelen i 2014, representerte det et sensasjonelt unntak fra regelen om lukket blokkpolitikk.

Onsdagens behandling av såkalt "storhandel" (et begrep uten juridisk verdi) er en omkamp etter Bang & Lysholms nederlag i 2014.

Det foreligger ingen nye, relevante forhold som tilsier en endret arealpolitikk eller endret politikk for sentrumsutvikling. Nyansatt rådmann Ingvill Kvernmo tok jobben med å kalle inn til omkamp basert på politisk synsing i 2016.

Mini-storhandel
Flertallsgruppa i kommunestyret har sittet bak lukkede dører for å bli enig om hvor små bygg "storhandel" skal få bygge på Laksøra.

Resultatet blir etter alt å dømme langt mindre bygninger enn det slike aktører normalt vil ha (3000 kvm), og mindre enn det navngitte kandidater som Jula, Biltema og XXL har på Tiller og andre steder - minst 3300 kvm.

Orkdal 2040 dør onsdag
Orkdal kommune har vedtatt en strategi til 8 mill. kr. (Orkdal 2040) for å bygge et kompakt sentrum der du kan gå mellom tilbud. Stikkord er gangavstand og mindre bilbruk. Onsdag skal et flertall etablere en ny handelspark utenfor gangavstand til kjøpesentrene. Da er det teppefall for skuespillet Orkdal 2040. Den store planen er endelig død.

Folk skal kjøre mer bil internt på Orkanger i stedet for å parkere ett sted og gå mellom butikker og serveringssteder. Coop/Amfi og Orkdalslista m/venner mener det er best sånn.

GAMMELOSVEIEN
En særdeles mangelfull evaluering (bestilt i mai 2015) fra Orkdal kommune har åpnet for kamp mot biltrafikk mellom nabolag på Orkanger.

Rådmannen foreslår tungtranport på Gammelosveien hver dag, hele døgnet, året rundt. Ordfører Oddbjørn Bang ville en gang åpne Orkanger og Nerøra mot sjøen. I dag fungerer veien som et alternativ til E39 for gjennomgangstrafikk - mellom Nerøra og sjøen. I tillegg skal den ta unna økende tungtrafikk fra havna, fra Isfjord Norway og fra Norsk Kylling.

Løsning; biltrafikk over alt
Det unike området ned mot fjorden kan bli en fredet plett og en stille sone på Orkanger. Men i stedet er forslaget å slippe løs tungtrafikken for fullt, uten at det vil redusere trafikkstøy i Bakkan (E39) eller Tverradkomsten.

Tverradkomsten er i praksis ei sentrumsgate på linje med Orkdalsveien, men framstilles som ei ren boliggate. Tverradkomsten vil få sterkt økende trafikk. Sikring mot ulykker kommer, støyskjerming er en mulighet, men det hjelper marginalt å stenge andre veier. Trafikken her vil øke uansett.

Antall biler er ikke lik støynivå
Tommelfingerregel: Du må doble trafikkmengden for å oppnå merkbar økning i trafikkstøy. Støyen blir derfor den samme i Bakkan og i Tverradkomsten om Gammelosveien er åpen eller stengt (Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy).

Dette er ikke omtalt i kommunens evaluering, slik at nabolag kan slåss mot nabolag basert på skrekkforestillinger om sammenhengen mellom antall biler og støynivå.

DSC_0017.JPG

Orkdal kommune tilbyr alternativ til E39 mellom Nerøra og sjøen.

HAVNA
Som en ekstra karamell i fjeset på Nerøra og de siste sjønære friområdene, har Havna fått lov til å bygge seg 50 meter nærmere bomiljøet utenfor Gammelosen.

Havna har avvist praktisk talt alle krav om avbøtende tiltak. Det startet med Oddbjørn Bangs kreative ide over bordet i kommunestyret om Gammelosveien i miljøtunnel før Havna bruker nye områder, som lå død etter et halvt år. Siden har det gått slag i slag: Nei fra Havna til å finansiere trafikksikring, nei til å avstå en eneste kvadratmeter til jordvoll som skjerming, nei til trær som visuell skjerming langs hele utbyggingsområdet, nei til rekkefølgekrav om landstrøm.

Det eneste som gjenstår er litt skadebegrensing; en diskusjon om hvor mye vi kan  redusere en vegetasjonsskjerm som skulle være 300 meter, og i hvor stor grad havna skal forplikte seg til å sikre bruk av landstrøm.

Alt dette blir etter planen avgjort fra kl. 17 onsdag.

Hans Kringstad

DSC_0073.JPG

Havna skal fylle ut 50 meter i 300 meters lengde. All skjerming må skje ved enda mer oppfylling i det smale bassenget utenfor Gammelosen.

 

Publisert 24.10.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse