Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Vil åpne Gammelosvegen for tungtransport natt og helg

DSC_0026.JPG

Med 6 mot 1 stemme vedtok hovedutvalg teknikk onsdag at Gammelosveien bør gjenåpnes for trafikk alle dager, hele døgnet, hele året. Kommunestyret skal avgjøre saken endelig onsdag 25. oktober.

Ap (2), Sp, Venstre, Orkdalslista og FrP følger rådmannens forslag om å oppheve delvis stenging, utbedre vegen for 1,5 mill. kr. og åpne for døgnkontinuerlig trafikk.

Småbylista foreslo å utsette saken for å innhente mer informasjon før endelig vedtak. Det ble nedstemt.

Argumentet til flertallet er blant annet at åpen Gammelosvei vil  fordele belastningen med tungtrafikk bedre på forskjellige områder på Orkanger.

Forslag om utsettelse tar utgangspunkt i at evalueringa til rådmannen er mangelfull. I tillegg ble informasjon som kunne ha vært innhentet for to år siden lagt fram bare dager før politisk behandling.

1. Trafikkmålinger
Rådmannen bruker trafikkdata fra Gammelosveien og Tverradkomsten som argument for å gjenåpne. Men målingene sier lite eller ingenting om sammenhengen mellom delvis stengt i Gammelosen og økt trafikk i Tverradkomsten.

Målingene består av stikkprøver som ikke er analysert eller kvalitetssikret.
For eksempel:
* Trafikken i Tverradkomsten økte betydelig mens Gammelosveien var åpen.
* Trafikken i Gammelosveien gikk ikke ned etter at veien ble delvis stengt.

Mulig ulovlig lekkasje av tungtransport til Tverradkomsten (12 meters makslengde) er ikke undersøkt.

2. Trafikk gjennom Orkdalsveien
Allskog kjører flisbiler til og fra Elkem gjennom sentrumsgata selv om det er unødvendig. Dette er ikke problematisert i evalueringa, og den peker heller ikke på enkle tiltak som kan løse problemet.

3. Prognoser for tungtrafikk
Er ikke utarbeidet. I praksis er det nå klart at Norsk Kylling etablerer seg på Grønøra, noe som vil øke  tungtrafikken enda mer. Havna har også som mål å øke tungtransporten betydelig - blant annet mangedobling av antall tømmervogntog.

Dobbelt slag mot Nerøra
Det ligger nå an til at Gammelosveien blir gjenåpnet som et alternativ  til E39 forbi Nerøra samtidig som Trondheim Havn skal bygge seg 50 meter nærmere Nerøra og fortøye store skip rett utenfor ny kai nær bebyggelsen.

DSC_0017.JPG

Gammelosveien har ca 300 tungtransporter i døgnet, både til/fra havna og gjennomkjøring. Målet til havna og næringslivet er å øke antallet kraftig.

 

Publisert 18.10.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Snorre Forås 19.10.2017 22:08
Veien bør ikke åpnes på kveld og helg

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse