Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger sentrum og Nerøra: Skjebnemøte flyttes til kveld

DSC_0049.JPG

Kommunestyremøtet 25. oktober kan bli avgjørende både for livet i Orkanger sentrum og bomiljøet på Nerøra. Nå har Orkdal kommune gått med på å flytte møtet til kveldstid slik at folk kan følge debatten. Orkanger Sentrumsforening ba om kveldsmøte.

Sentrumsforeninga har ikke blitt hørt i noe som helst så langt i behandlinga av kommunedelplan næring:

* Et flertall vil spre detaljhandelen til Laksøra før sentrumstomter er bygd ut.
* Et flertall nekter å utsette saken for å innhente mer kunnskap.

Sentrumsforeninga ba om møtestart 25. oktober tidligst klokka 18. De ble nesten hørt denne gangen. Møtet starter klokka 17 for å komme gjennom ei lang sakliste.

Laksøra
Et flertall i formannskapet vil tillate detaljhandel i bygg ned til 1800 kvm (inkludert lager publikum har adgang til). I praksis kan det bety dagligvarehandel på Laksøra mens det er ledige tomter innenfor rød strek ved OTI, ved Statens Hus og på Franslykkja.

DSC_0164.JPG

Fra Orkanger sentrum. Det er ikke her, men på Laksøra, at vi skal utvikle handelen.

Spredning øker risikoen for sentrumsdød og truer sentrumsutviklinga. Fylkesmannen og fagfolk på rekke og rad advarer Orkdal kommune, så langt til ingen nytte.

Spredning øker også den interne bilbruken. Et kompakt sentrum (som tidligere vedtatt) skal føre til at flere parkerer ett sted og går mellom tilbud.

86 % bil: Trafikktellinger viser at Orkdalsveien allerede er ei gjennomkjøringsgate for biler mye mer enn ei sentrumsgate: 86 % av all transport var med bil, 14 % gikk eller syklet.

Sykling har gått ned i Orkdal, ifølge reisevaneundersøkelser. Orkdal kommune (tekniske tjenester) nekter å gjennomføre et så enkelt tiltak som å fjerne alle fortauskanter ved kryss og gangfelt i sentrum.

DSC_0025.JPG

Omsetninga i nisjebutikkene i sentrum falt med i snitt over 20 % etter at Amfi utvidet.

Nerøra
Havneutbygging og Gammelosveien avgjør hvordan bomiljøet blir i det ordføreren kaller en "skatt" - en unik, sammenhengende trehusbebyggelse fra lenge før Thams-tida.

1. Havneutbygging på Grønøra Øst
Tema er støy og visuell skjerming når Havna (etter vedtak 22-13 i kommunestyret i 2014) får bygge seg 50 meter nærmere Nerøra rett utenfor Gammelosen.

Havna var skuffet over politikerne (eierne) da hovedutvalg forvaltning i sommer utsatte behandling av reguleringsplanen for å få svar på sju spørsmål. De gjaldt særlig:

* Vegetasjonsskjerm
Hvordan sikre visuell skjerming mot Havna som vil ha effekt? Havna avslo jordvoll som ved Gammelosen fordi det krever at man må avgi areal. All skjerming må skje ved å fylle ekstra opp i bassenget utenfor Havnas nye areal rett utenfor Gammelosen. Nå ender det trolig med planting i et fem meter bredt flatt belte, med sikte på å få til så høye, vintergrønne trær at det gir reell skjerming.

* Landstrøm som kutter utslipp og fjerner støy
Kom inn som tema helt på tampen etter politisk initiativ, trass i at Havna har signert en intensjonsavtale om å bygge Norges mest miljøvennlige havn. Hovedutvalg forvaltning ba om svar på når Havna ville tilby landstrøm, også for skip som Deep Energy. Svaret til Orkdal kommune var ullent. Men...i ST tirsdag er Havna konkret. Mål om landstrøm allerede i 2018 eller 2019 - riktignok på en betingelse; Enova (staten) må dekke halve prisen på 5-10 mill. kr. Uten støtte har ikke Havna råd, ifølge svarbrevet til Orkdal kommune.

Skjermbilde_1.JPG

Illustrasjon som skal vise hvordan vegetasjonsskjerm kan se ut om trærne når full høyde. Bildet skal også vise inntrykket av Deep Energy forankret langsetter ny kai, slik Havna vil ha det. Plasseringen stemmer ikke med skjematiske skisser. De viser skipet mye nærmere Terna.

Visuell skjerming og landstrøm henger for øvrig sammen. Havna vil ha rett til å legge Deep Energy og andre store skip langsetter ny kai utenfor Nerøra. Støyen kommer dermed enda nærmere bebyggelsen i tillegg til at fartøyene vil blokkere siktlinja fra Gammelosen mot fjorden. For å fortøye så store skip krever Havna at man reduserer lengden på visuell skjerming (fortøyningene må ha fritt leide inn over land).

Opprinnelig krevde Orkdal kommunestyre vegetasjonsskjerm langs hele utbyggingsarealet mot øst - 300 meter. Havna og rådmannen mener nå det får holde med 200 meter, nettopp for å kunne fortøye de største skipene rett utenfor Nerøra/Gammelosen.

Hveien.JPG

2. Gammelosveien
Havna var opprinnelig for å stenge veien, men krever nå at den åpnes helt. Det har sammenheng med satsinga på Grønøra Øst.

Orkdal kommunes evaluering av perioden med prøvestenging kommer også opp. I ytterste fall skal kommunestyret stemme for full stenging kontra full fart med tungtransport døgnet rundt. Det finnes mellomløsninger også, men skal områdene ved Strandheim og Terna utvikles må gjennomgangstrafikken bort.

Trailerbyen
Orkanger har blitt et knutepunkt for tungtransport, og målet er å øke denne transporten kraftig gjennom:
* utbygginga på Grønøra Øst
* Isfjord Norway
* Norsk Kylling
I tillegg kommer generell trafikkvekst og andre etableringer.

Noen politikere mener Gammelosveien må åpnes fordi den er beste løsning som et alternativ til en krøkkete E39 med mange rundkjøringer på Bårdshaug.

Andre mener det er uhørt å påføre Nerøra og Gammelosen denne belastningen, og å bygge en transportbarriere mellom Orkanger og sjøen.

IMG_1274.jpg

Allskog presser flisbilene gjennom sentrumsgatene når Gammelosveien er stengt selv om det er mulig å kjøre E39 og via kulvertt ned til Elkem, slik Wåtland Kran & Transport gjør med tilsvarende og lengre kjøretøy.

Åpent møte, du er velkommen
Onsdag 25. oktober kan du selv høre hva partiene mener om Orkanger sentrum, Nerøra, bomiljø, biltrafikk og myke trafikanter.'

Dette er første gang på flere år at Orkdal kommune flytter et kommunestyremøte til kveld av hensyn til interesserte innbyggere.

 

Publisert 17.10.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

ErikP 24.10.2017 02:47
Franslykkja..... Var det ikke slik at man ønsket at de flyttet vekk fra næringsbyggene ved omkjøringen-E39 da, og bygget boliger der? Da har man ingen ledige tomter der, fordi det kommer 500 nye arbeidsplasser, mennesker som må ha bolig!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse