Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger Sentrumsforening: Ja til storhandel - som er stor

DSC_0001.JPG

Butikkene Orkdal kommune ønsker som "storhandel" har lokaler på over 3000 kvm. Likevel vil et politisk flertall godta handel ned i 1800 kvm på Laksøra. Orkanger Sentrumsforening (OS) mener enkelte politikere skaper et vrengebilde av hva foreninga står for. OS er for storhandel på Laksøra - hvis byggene er for store for andre tomter.
* Se leserinnlegg under.

Først brukte rådmannen formannskapet til å gi et misvisende bilde av omsetningen for sentrumsbutikkene etter at Amfi utvidet.

Så skapte politikere i formannskapet inntrykk av at de som arbeider for sentrum tror det er plass til storhandel i gata.

- Vi er ikke dumme fordi om vi prøver å drive små foretak, skriver styret i Orkanger Sentrumsforening i dette leserinnlegget:

JA TIL STOR STORHANDEL
"Orkanger Sentrumsforening må selvsagt godta at et flertall av politikerne ser bort fra faglige advarsler i Laksøra-saken. Det er verre å akseptere at politikere gir et vrengebilde av hva Orkanger Sentrumsforening står for, og på den måten sprer et feilaktig inntrykk ute blant folk flest. 

Absolutt ingen mener at storhandel skal ligge i sentrumsgata, men det greier folkevalgte i formannskapet fortsatt å gjøre til en problemstilling: Laksøra eller Orkdalsveien. Vi er ikke nødvendigvis dumme fordi om vi prøver å drive små foretak i sentrum. Vi skjønner at det ikke er plass til Biltema i gata.

Orkanger Sentrumsforening må derfor gjenta enda en gang hva vi står for:

  • Ledige næringstomter innenfor sentrumsavgrensinga (rød strek) skal brukes til detaljhandel før handelen spres til Laksøra. Det er i samsvar med Orkdal 2040-planen og vanlige prinsipper for god stedsutvikling. Arealer finnes ved OTI, ved Statens Hus og på Franslykkja.

  • Hvis Orkdal kommune likevel skal spre handelen til Laksøra allerede nå, må det være av hensyn til etableringer som er så store at de ikke får plass innenfor det omfattende sentrumsområdet. Da er vi oppe i bygg på ca 4000 kvm.

Formannskapets flertall vil helt ned i 1800 kvm inkludert lager publikum har adgang til. Investor Lars Løseth foreslår minst 2000 kvm inkludert alt av lager, kontor mv. Med krav til større bygg enn det vil lite skje på Laksøra, sier Løseth i ST.

Samtidig sier Biltema at de står klare til å starte på Laksøra. Biltema satser i dag på nye varehus fra 4000-5000 kvm. Byggmakker vil også til Orkdal. Byggvarehus blir ikke berørt av krav til minimumsareal, slik det feilaktig er framstilt i ST (Byggern). Arealkravet gjelder bare detaljhandel.

Politikerne har navngitt fire aktører som eksempler på hva de ønsker seg på Laksøra; IKEA, Biltema, XXL og Jula.

  • IKEA bygger varehus på over 20 000 kvm.
  • Biltema skal nå bygge 5000 kvm på Steinkjer og har sagt i ST at de minst vil ha 3000 kvm på Orkanger.
  • XXL på Tiller har ca 4000 kvm i et bygg på 13 000 kvm.
  • Jula på Tiller er 3300 kvm.

Opplysningene er hentet fra selskapenes egen informasjon på nett.

I tillegg skriver rådmannen i forslaget til plan at storhandelsaktører vanligvis ønsker bygg på fra 3000 kvm og oppover. I Orkdal vil rådmannen og et flertall av politikerne senke terskelen for hva som er storhandel, selv om det øker risikoen for å skade sentrumshandelen og for at viktige tomter i sentrum blir liggende brakk.

Orkanger Sentrumsforening er for at Biltema og andre store aktører kommer til Orkdal. Men enten må de etablere seg innenfor sentrumsavgrensninga, eller de må bygge så stort at det ikke vil være plass andre steder enn på Laksøra. Da er 4000 kvm inkludert lager og kontor en fornuftig grense.

Orkanger Sentrumsforening, v/styret
Gro Rostad, Elin Kråkvik, Jorun Lefstad, Marit Skjetne, Britt S. Helgmo og Marith Størseth"

D-dag 25. oktober
Spørsmålet om spredning av detaljhandelen skal opp i kommunestyret onsdag 25. oktober. Det politiske mindretallet har bedt om at denne delen av kommunedelplanen tas ut av hastebehandlinga for å kunne innhente mer kunnskap om konsekvenser. Mer kunnskap ble nedstemt 6-5 i formannskapet (Orkdalslista, Sp, Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet).

Orkanger Sentrumsforening har bedt om at møtet 25. oktober flyttes til kveldstid for at folk skal kunne følge debatten. Alle politiske møter i Orkdal går på dagtid. Flytting til kveld er ikke avgjort.

DSC_0053.JPG

Orkdal Blomster bidrar til å gi Orkanger identitet. Jorun Lefstad er styremedlem i Orkanger Sentrumsforening.

 

Publisert 13.10.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse