Besøkstall

114 080 denne måneden

29 411 201 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rådmannen: Tøff behandling venter Nerøra og Gammelosen

Fjordgata_katt.jpg

Rådmannen i Orkdal vil:
* Åpne Gammelosveien for massiv og økende tungtransport hele døgnet, hele året.
* Ikke kreve landstrøm når Havna skal bygge seg inn mot Nerøra.
* Gi plass til store skip rett utenfor Gammelosen - nei til sikker, god skjerming.

Sakene skal hastebehandles. Resultat hvis forslagene går gjennom:

  • Store merbelastninger for bomiljøet på Nerøra, omtalt av ordføreren som en uforløst skatt.
  • Kolonner av tungtransport danner en barriere mellom Orkanger og sjøen.
  • Nordre del av Gammelosen blir ødelagt som rekreasjonsområde.

Gammelosveien
Har vært stengt kveld/natt og helg i en prøveperiode. Kommunestyret (mai 2015) påla rådmannen å lage evaluering før endelig vedtak om stengt/åpen vei.

Særlig to argumenter har vært brukt for å åpne:

1) Stor økning av trafikken i Tverradkomsten.

2) Tungtransport (Allskog) kjører gjennom Orkanger sentrum.

1) Trafikkmålinger
Rådmannens evaluering dokumenterer ingen sammenheng mellom delvis stengt Gammelosvei og trafikk i Tverradkomsten. Saksframlegget (evalueringa) mangler det meste av relevant informasjon om målingene.

Rådmannen skriver at trafikken i Tverradkomsten økte med 18 prosent fra målinger gjort i 2016 (åpen Gammelosveg) til 2017 (delvis stengt Gammelosvei). Rådmannen erkjenner at det er usikkert hva som kan skyldes bommen.

Tallene viser at:
* Trafikken i Tverradkomsten økte med 8 prosent fra 2015 til 2016 da Gammelosveien var åpen ved begge anledninger. Altså 8 prosent økning i Tverradkomsten uten sammenheng med bommen.
* Tungbilandelen i Tverradkomsten er forsvinnende liten; bare 89 av 4085 kjøretøy per døgn, ca 2 prosent. I Gammelosveien er tungbilandelen anslått til 300 kjøretøy, ca 20 prosent.
* Trafikkmengden per døgn var den samme i Gammelosveien i 2017 (delvis stengt) som i 2016 (åpen).

Et minstekrav for å påvise mulig sammenheng er å måle det tidsrommet på døgnet når Gammelosveien er vekselvis åpen og stengt. Målingene i evalueringa dekker hele døgnet, og det aller meste av trafikken i Gammelosveien går uansett i det tidsrommet den alltid er åpen (dagtid). Unntaket er helligdager og helgedager.

DSC_0026.JPG

Allskog velger å kjøre flisbilene gjennom sentrumsgata i stedet for E39 når bommen er nede. Før stenginga truet selskapet med å kjøre ulovlig med tømmerbiler via Tverradkomsten.

2. Tungtransport gjennom sentrum
Tungtransporten mellom Elkem Thamshavn og Grønøra er stor; nesten 5000 rundturer eller 10 000 turer tur/retur per år.  Den fordeler seg slik, ifølge Elkem (rundturer):
* 2000 kontainerbiler fra Elkem til Grønøra
* 2700 biler med flis/trekull fra Grønøra til Elkem.
Antall passeringer er altså det dobbelte.

Kontainerbilene (Wåtland Kran & Transport) kjører ikke gjennom sentrum når bommen er nede.
Flisbilene (Allskog) kjører gjennom sentrum.

Nordover: Alt tyder på at det siste er unødvendig. Elkem skriver at transporten kan gå via E39 til Thamshavn på vei nordover til Elkem, slik Wåtland kjører.

Sørover: På vei sørover er det verre pga vegsystemet inne hos Elkem. Vanskelig å komme rett opp på E39 fra Thamshavn. Wåtland kjører Thamshavnveien (forbi Strandheim) og opp på E39 ved Gamle Blåsmo/Toyota når bommen er nede. Her hevder derimot Allskogs transportør at krysset er for trangt, og at man derfor kjører hele veien over alle fartshumpene i sentrumsgata også på returen til flishoggeriet ved Gjølme.

Trolig er det i så fall nok å erstatte midtrabatten i det trange, kommunale krysset med maling, eller justere krysset litt. Eventuelt er det viljen hos Allskog det står på, og ikke evnen til å manøvrere.

2,2 millioner for nedkjørt veg
Evalueringa drøfter ikke løsninger som dette krysset. Rådmannen foreslår i stedet å åpne Gammelosveien hele døgnet, og å sette den i bedre stand.

Kommunestyret har bevilget 1,5 mill. kr. til reparasjoner i tilfelle åpning. Rådmannens kostnadsoverslag er på 2,2 mill. kr. Rådmannen foreslår derfor å vente med rekkverk.

Rådmannen har i alle år avvist å få opp lys ved alle gangfeltene i Gammelosveien, sist fordi veien kan bli stengt.

Norsk Kylling, Furumoen
Reguleringsplanen for dette området skal også behandles nå. Forslaget drøfter ikke økt tungtransport til/fra Norsk Kylling. Det inneholder ingen opplysninger om forventet trafikkmengde.

Med åpen Gammelosvei vil all tungtransport nordover til/fra Norsk Kylling og Isfjord Norway gå via Nerøra/Gammelosen. I tillegg kommer økt trafikk fra ei utbygd havn med store ambisjoner om økt transport. Dette inngår heller ikke i evalueringa for Gammelosveien.

Havna har snudd
Havna ber nå skriftlig om at Gammelosveien blir åpnet hele døgnet for tungtransport. Da debatten om utbygging raste, sa Havna at det var helt greit å stenge veien. Havnas konsulent anbefalte stenging.

Vedtaket om å bygge ut Grønøra Øst kom etter at dagens ordfører, Oddbjørn Bang, foreslo følgende rekkefølgekrav fra talersolen i kommunestyret:

Havneveien (nå Gammelosveien) skal legges i miljøtunnel eller kulvert før Havna tar i bruk nye arealer.

Et halvt år senere fjernet et flertall i kommunestyret kravet etter påtrykk fra Havna. Denne type varslede, avbøtende tiltak forsvinner gradvis, slik sminke renner vekk i regnet.

Havna, Grønøra Øst
Skal bygges 60 meter nærmere Nerøra og Gammelosen etter 20-15 i kommunestyret for noen år siden. "Intensjonsavtale" er inngått mellom ordfører og Havna om å bygge Norges mest miljøvennlige havn.

Nå blir vilkårene avgjort, og rådmannen foreslår følgende etter at Havna måtte komme med mer dokumentasjon knyttet til avbøtende tiltak:

* Nei til krav om landstrøm for å redusere utslipp og støy fra skip.
Bakgrunn: Havna får ikke økonomisk støtte fra staten (Enova) hvis de bygger før de har søkt og fått støtte. Havna sier den ikke har råd til landstrøm på Orkanger uten støtte. Havna tviler for øvrig på at det vil være økonomisk/teknisk forsvarlig med landstrøm til den desidert verste støykilden; rørbåten Deep Energy.

* Ja til å la Deep Energy ligge på tvers utenfor Gammelosen, og helt inn mot bebyggelsen. Her er det planlagt at skipet skal ha ventetid med motorene i gang. Derfor også...

* Nei til visuell skjerming av de ytterste 100 meterne av havneområdet (bare planting på 200 meter). Årsaken er at Deep Energy er så stor, og må ha fri bane til fortøyninger langt inne på land.

* Nei til jordvoll som vil sikre god visuell skjerming slik som langs Gammelosen. Jordvoll vil kreve for mye areal. Havna nekter å avstå en kvadratmeter til slike avbøtende tiltak. Derfor...

* Ja til å fylle opp i enda ti meters bredde i det smale bassenget utenfor Gammelosen (der Venstre er så bekymret for fuglelivet). Forslaget går ut på å plante trær i fem meters bredde utenfor havnearealet, og så sette av 3-5 meter utenfor der igjen slik at Havna kan komme til ved drift. Total ca 60 meters bredde.

* Ja til kontainervegg i tre høyder som støyskjerming mot Nerøra (fire er anbefalt, men er vanskelig å få til).

Ingen miljørekord likevel
Det som startet med Oddbjørn Bangs krav om miljøtunnel, ser ut til å ende med ei utbygging som ikke tar hensyn verken til "skatten" Nerøra eller "byparken" Gammelosen.

Norges mest miljøvennlige havn (senere oppgradert til Europas mest miljøvennlige av daværende ordfører Gunnar H. Lysholm) kommer ikke på Orkanger.

Hans Kringstad

__st2.jpg

Trondheim Havn laget denne illustrasjonen med skjerming på havneområdet da debatten gikk om utbygging.

Skjermbilde_1.JPG

Kan det bli sånn?
Etter vedtak i kommunestyret har Havna laget visualisering som skal vise hvordan det er mulig å lage en vegetasjonsvegg med bla sembrafuru, som fagfolk mener vil vokse i sjøkanten. De store bartrærne forestiller sembrafuru, som kan nå en høyde på 10-25 meter om de trives. Bildet viser også tenkt fortøyning av Deep Energy ved ny kai.

Illustrasjonen over skal forutsette at Havna kommer 60 meter nærmere bebyggelsen enn i dag. For mer enn ti år siden plantet frivillige 1300 stiklinger med furu og serbergran i jordvollen langs Gammelosen, som er langt lunere enn sjøkanten. Disse artene har foreløpig ikke fått noen høyde som gir skjerming.

KAI.jpg

Skjematisk tegning som viser utvidelse av havnearealet (gult) og Deep Energy fortøyd på tvers utenfor Gammelosen. Vegetasjonsskjermen (grønt) slutter 100 meter før kaikant. Skissen skal samsvare med visualiseringen over.

 

Publisert 12.10.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Nikki 12.10.2017 22:11
Ikke noe nytt dette. De som avgjør og bestemmer har ingen tilhørighet eller interesse for Orkangers gamle bydel. De har vel knapt satt sin fot på nerøra eller brukt gammelosen....

utfløtter 12.10.2017 18:34
Må passe godt på kattene sine i framtida da altså.Nydelig bilde forresten.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse