Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

OTI: Europris driver på nåde etter nye avtalebrudd

DSC_0002.JPG

Orkdal kommune kan stenge Europris på OTI fordi eierne av OTI-sentret, Coop/Amfi (Thon og Løseth), har trosset kravet om utbyggingsavtale med kommunen. Rådmannen lot Europris åpne, og butikken driver på nåde. Også ved Amfi-utbygginga  trosset Coop/Amfi politiske vedtak.

De nye lokalene på OTI mangler i realiteten brukstillatelse.

Amfi-krangel
Nye Amfi mangler fortsatt en såkalt ferdigattest tre år etter åpning. Det er mulig å drive uten ferdigattest fordi kommunen ikke har tvangsmidler.

Eierne neglisjerte såkalte rekkefølgekrav i reguleringsplanen for Amfi og påsto feks at noen i Orkdal kommune hadde gitt muntlige løfter om spleiselag.

Ville unngå reprise ved OTI
På grunn av konflikter og trenering ved Amfi, krevde Orkdal kommune utbyggingsavtale i stedet for rekkefølgebestemmelser ved OTI. En utbyggingsavtale gir kommunen adgang til å gripe inn hvis mektige utbyggere trosser vedtak og bryter spilleregler.

Les tidligere artikkel med forklaring.

Tverradkomsten
Avtalen ved OTI gjelder spesielt en plikt til å bygge sykkelveg og fortau på begge sider av Tverradkomsten når OTI utvider.

Coop/Amfi (Thon og Løseth) ba i fjor om å få utvide OTI i et første trinn uten å bygge sykkelveg og fortau. Etter anbefaling fra rådmannen sa politikerne ja på følgende betingelser:

1. Coop/Amfi får inntil tre års utsettelse for kravet i Tverradkomsten, men
2. Da skal det innen ett år foreligge en bindende utbyggingsavtale mellom OTI-eierne og kommunen.
3. Før det kan ikke nye arealer tas i bruk.

* Fristen for avtale gikk ut 17. august.
* Europris åpnet 5. oktober uten noen avtale.

DSC_0003.JPG

Stridens kjerne: Kostnader og kostnadsforeling mellom OTI-eierne og kommunen for fortau på vestsida av Tverradkomsten.

Kunne nekte Europris-åpning
Orkdal kommune har vurdert å nekte bruk av nye arealer pga avtalebruddet. Det ville i praksis si å utsette Europris-åpning. Rådmannen lot nåde gå for rett, og OTI-eierne lovte å rydde opp raskt. Men noen gyldig utbyggingsavtale forelå fortsatt ikke på åpningsdagen 5. oktober.

Coop/Amfi la i stedet fram en avtale med nye betingelser. Det økonomiske innholdet er i strid med vedtak i kommunestyret, og administrasjonen kan følgelig ikke godta det.

Ny frist: 19. oktober
Assisterende rådmann Steinar Gaustad skriver i e-post til eierne at han vil foreslå en 14-dagers midlertidig brukstillatelse (for Europris) med virkning fra åpningsdagen 5. oktober.

En slik tillatelse vil med andre ord gå ut 19. oktober. Nye forhandlinger med kommunen var berammet i dag, 10. oktober.

Her er kommunens siste varsel til Coop/Amfi som eiere:

"Ved forhandlingene i 2015 om utbyggingsavtale var det forutsatt at Tverradkomsten skulle bygges fram til Grønørveien, jrf. Pkt. 4.7 i avtalen. Kostnadsoverslaget fra Mardahl dekker ikke hele strekningen og derfor ikke i samsvar med forutsetningene for kommunestyrets vedtak om økonomisk bidrag til prosjektet. Det vil være nødvendig med et nytt møte for å drøfte innholdet i avtalen og dette vil ta litt tid. Jeg vil derfor foreslå at det gis en midlertidig tidsbegrenset brukstillatelse – 14 dager ‐ for å avklare innholdet i utbyggingsavtalen. Forslag på møtetidspunkt tirsdag 10.10.17 kl. 12.00 her på rådhuset."

Kommunens jurist Marit I. Risvaag skriver at Coop/Amfi foreslår svært omfattende endringer i den tidligere avtalen, men at det er uaktuelt å innlede nye forhandlinger om dette.

Saken må eventuelt behandles politisk 18. oktober, dagen før en midlertidig brukstillatelse for Europris går ut.

Spleiselag, men tvist om fordeling
Opplegget er at OTI-eierne og Orkdal kommune skal spleise på anlegg for myke trafikanter langs Tverradkomsten. Kommunen bygger ut Folkehelsesenter, som også vil gi økt trafikk. Kostnader og fordeling er uavklart.

Ved Amfi krevde rekkefølgebestemmelsene blant annet bredere veg for myke trafikanter ved Statens Hus, noe som er en ubetydelig kostnad for ei utbygging på ca 350 mill. kr. Coop/Amfi kranglet likevel i flere år med Orkdal kommune om disse pengene og presset bla gjennom politisk behandling. Nå kan det skje igjen.

Tverradkomsten ved OTI er en større investering.

Coop/Amfi (Thon/Løseth) eier Nye Amfi, OTI, Statens Hus-tomta, skysstasjonen og den mye omtalte Laksøra.

DSC_0004.JPG

Europris representerer et kjærkomment løft for OTI-sentret, men eierne av bygget har kommet i konflikt med Orkdal kommune slik som ved utbygginga av Amfi. De trosser politiske vedtak.

 

Publisert 10.10.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse