Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger sentrum: Nisjebutikker sliter og taper omsetning

DSC_0002.JPG

Nisjebutikker i handlegata har mistet opptil 30 prosent av omsetningen siden Amfi utvidet. Gata er en skjør blomst. Harde fakta står i skarp kontrast til hva rådmann Ingvill Kvernmo fortalte formannskapet for å forsvare detaljhandel på Laksøra.

Da formannskapet første gang behandlet Laksøra-saken 20. juni, sa rådmannen at omsetningen i sentrumsgata har holdt seg etter at Amfi utvidet.

Dette skulle underbygge en lokalprodusert teori om at å spre detaljhandel kan styrke handlegata. Rådmannen la ikke fram noen dokumentasjon.

Amfi utvidet i 2014/15. Nå foreligger regnskapstall for alle aksjeselskaper for 2016. Her er noen funn:

Nisjebutikker
Til dels dramatisk omsetningssvikt. Tre av de ganske få butikkene som gjør gata til ei handlegate har mistet i snitt 22 % omsetning fra 2014 til 2016.

Drøyt 9,4 millioner i omsetning i 2014 ble til knapt 7,4 millioner i 2016.  Alle tre tapte penger i 2016.

Butikk 1: Omsetning minus 13 % siden 2014. Driftsresultat på minus 60 000 i 2016.

Butikk 2: Omsetning minus 21 % siden 2014. Driftsresultat på minus 250 000 i 2016.

Butikk 3: Omsetning minus 30 % siden 2014. Driftsresultat på minus 130 000 i 2016.

De skaper ei levende gate
De tre butikkene har inntekter utelukkende fra salg. Ved siden av serveringsstedene er det disse forretningene som gjør gata til ei handlegate. Uten dem er gata død som handels- og møtested.

Ingen liker å bli omtalt som svak og truet, så vi lar navn ligge, men all informasjon er offentlig tilgjengelig ved enkle nettsøk for den som vil se.

Bunnpris (ikke nisjebutikk) holder stand med en marginal økning i omsetning fra 19,6 til 19,9 mill. kr. Driftsresultatet i 2016 var imidlertid svakt - minus 900 000.

Serveringssteder
Bildet er mer sammensatt, men samlet sett ikke bra:
Serveringssted 1: Omsetning pluss 26 % siden 2014. Overskudd.
Serveringssted 2: Omsetning minus 13 % siden 2014. Overskudd.
Serveringssted 3: Omsetning minus 11 % siden 2014. Underskudd.
Serveringssted 4: (Hjørnet Tapas): Konkurs.

Nisjebutikkene og serveringsstedene utgjør en liten del av samlet omsetning i sentrum, men de er sentrum. Sentrum som bykjerne dør når kontor overtar for butikker og kafeer.

Flere har forsvunnet
Orkanger Parfymeri flyttet til Amfi uten at annen butikk erstattet parfymeriet.

Hva som ellers skyldes Amfi er umulig å dokumentere både for rådmannen og orkangervel.no, men all erfaring viser at risikoen for sentrumsdød øker ved spredning av handelen.

All erfaring viser også at sentrumsgata på Orkanger er svært sårbar.

Negativ spiral
Sentrum har bare en klesbutikk igjen. Gata tåler trolig lite før det oppstår en negativ spiral, slik erfaringen er fra mange småbyer og tettsteder med handelsspredning. Både vekst og fall er selvforsterkende mekanismer.

Orkdal kommune sitter med medansvar for en svært skjør blomst. Ledelsen i kommunen trosser likevel faglige advarsler og later som om handelsspredning kan være en fordel for sentrumsgata. I tillegg er det politisk motstand mot å stimulere gata.

De siste årene har blant annet dette skjedd:
* Parfymeriet flyttet til Amfi.
* Fargehandelen/interiørbutikken konkurs.
* Klesbutikken Bonny nedlagt.
* Fire (!) serveringssteder er startet og lagt ned i Hjørne-gården/Kvarsnes-gården. Ett serveringssted (På Hjørnet) eksisterer der i dag.
* Interiørbutikk i Kvarsnes-gården nedlagt, lokalet står tomt.

* Utestedet O75 med begrenset åpningstid (i hvert fall fram til nå) erstattet farge- og interiørbutikken.
* Britt i by´n erstattet Bonny.

IMG_1895.jpg

PS - tallgrunnlaget:
Britt i by´n ble etablert etter at Amfi utvidet og er ikke med i tallgrunnlaget 2014-2016.
Solligård og Orkdal Installasjon har utsalg i gata, men inntektene kommer hovedsakelig fra rørlegger- og elektrikertjenester.
Solruns og Konstadhaven er enkeltmannsforetak uten offentlig tilgjengelig regnskap, inngår derfor ikke i oversikten.
Boots apotek og Prix er del av kjeder, leverer ikke eget regnskap fra butikkene på Orkanger i Brønnøysund.

Orkdal 2040 glemt
Orkdal kommunestyre vedtok i 2015 å revitalisere arbeidet med Orkdal 2040, men det strandet. Ett av tiltakene var et folkemøte om sentrumsutvikling. Det ser ikke ut til at møtet blir holdt før rådmannen ber kommunestyret (25. oktober) vedta en arealpolitikk som setter sentrumsutvikling på Orkanger i fare.

Fylkesmannen (staten) kaller Laksøra-forslaget uheldig og skriver til kommunen at slik spredning "kan ha til dels store negative konsekvenser for sentrumsutviklingen."

DSC_0002.JPG

Orkdalsveien - ett sted for biler eller mennesker i framtida?

 

Publisert 02.10.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Marit Mjøen 04.10.2017 15:58
Ja, så har flertallet i formannskapet vedtatt å tillate detaljhandel på Laksøra og Beitøra med butikker ned i 1800 kvadratmeter størrelse. Arbeiderpartiet og Småbylista sloss en forgjeves kamp for å vente med å utvide detaljhandelområdet inntil ledige arealer innenfor byområdet er fylt. Til og med Venstre - småbedriftenes parti - argumenterte mot 37 medlemmer i Orkanger Sntrumsforenings innspill om å utsette saken. Nå skal saken opp i kommunestyret for endelig vedtak.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse