Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Havna: For dyrt med landstrøm til Deep Energy

DSC_0049.JPG

Nerøra ser ut til å tape igjen:
* Havna mener det blir for dyrt med landstrøm for å fjerne støy fra Deep Energy. Skipet ligger for sjelden til kai.
* Havna vil ikke skjerme Grønøra Øst helt ut. Årsak: Å gi plass slik at Deep Energy skal kunne ligge med bredsida til på Orkanger.

Bakgrunnen er den nye planen for Grønøra Øst. Det smale bassenget utenfor Gammelosen skal fylles opp i ca 60 meters bredde og 300 meters lengde etter et ganske knapt vedtak i Orkdal kommunestyre.

Paradokset Deep Energy
Rørleggingsfartøyet har så kort liggetid at det vil koste for mye å fjerne støy og utslipp - men så mye liggetid at det ikke blir plass til visuell skjerming. Skjerming fjernes for å ha beredskap slik at Deep Energy kan ha ventetid ved kai på Orkanger.

Resultat: Dobbelt nederlag for bomiljøet. Forvirret?

Ny barriere mot fjorden
Deep Energy ligger med akterenden til når skipet spoler rør, men en gang i blant kan det bli behov for å legge til med bredsida før eller etter spoling. I vår måtte skipet vente ved kai i Trondheim.

Med Deep Energy (og evt andre store skip) på tvers utenfor Gammelosen er det ikke plass til skjerming med trær på de ytterste 100 meter mot Nerøra. Der skal trossene (fortøyningene) fra det 192 meter lange fartøyet krysse inn på land.

Dette betyr også at Deep Energy skal ligge som en barriere mot fjorden på tvers utenfor Gammelosen.

Opplysningene kommer fram i svar på spørsmål fra hovedutvalg forvaltning. Utvalget ba om flere avklaringer før man tar endelig stilling til betingelsene når Trondheim Havn får bygge seg 60 meter nærmere Nerøra - rett utenfor Gammelosen.

KAI.jpg 
Det gule feltet er nytt havneareal, 300 x 50 meter i retning Nerøra. Grønt belte er 5 meter vegetasjon pluss 3-5 meter utenfor dette igjen. Det grønne beltet avsluttes etter 200 meter av hensyn til fortøyninger hvis Deep Energy skal ha venteplass på Orkanger. Skissen viser Deep Energy med bredsida til ny kai som en vegg mot fjorden.

Krav og svar punkt for punkt i kortversjon:

Landstrøm - når vil Havna tilby det på Orkanger?
Svar: Havna jobber for landstrøm til mindre skip, men Deep Energy har så kort liggetid og krever så mye strøm at det vil bli uforholdsmessig dyrt. Havna vet ikke når og i hvilket omfang det kan bli landstrøm på Orkanger. Havna skriver at den er avhengig av økonomisk støtte fra Enova. Dersom Orkdal kommune krever landstrøm som rekkefølgebestemmelse, vil ikke Havna få Enova-støtte, heter det.

Alvorlig støykilde
Kommentar: Formålet med landstrøm er å kutte utslipp av klimagasser, og å fjerne motorstøy. Duren fra Deep Energy døgnet rundt er en alvorlig støykilde i motsetning til de mindre skipene som ligger ved havna.

Vil visuell skjerming virke? Gartnerfaglig vurdering av hvilke treslag som kan egne seg som skjerming
Svar: Forslag om einer, barlind og sembrafuru som vintergrønne trær. Ellers blant annet gråor, rogn og tindved. Litt usikkert hvor godt de vil klare seg i sjøkanten, men mulig høyde fra maks 1 meter (einer) til maks 25 meter (sembrafuru).

Kommentar: Havna vil ikke ha jordvoll, fordi det krever for mye plass og vil ta av det 50 meter brede utbyggingsarealet. Ytterligere 8-10 meter skal fylles opp i bassenget utenfor Gammelosen. Dette feltet på 8-10 meter skal gi plass til et 5 meter bredt vegetasjonsbelte og et åpent område på 3-5 meter utenfor dette blant annet for å komme til med drift. Altså utfylling i totalt ca 60 meters bredde.

Visualisering av vegetasjonsbelte som viser hvordan det vil se ut med og uten skjerm (plankevegg)
Havna har bare laget en skisse i fugleperspektiv, ikke en visualisering med perspektiv fra Nerøra/Gammelosen. Slike visualiseringer laget Havna derimot da man solgte inn de opprinnelige planene.

Visualisering av Deep Energy ved kai med bredsida til utenfor Gammelosen - perspektiv fra Gammelosen og Nebbmælen.
Ligger ikke ved dokumentene oversendt fra Orkdal kommue. Er enten ikke laget, eller det kan skyldes en feil.

Pest eller kolera
Hovedutvalget har også bedt om en vurdering av å forlenge skjerming med 50 meter - til 250. Hva blir følgene?
Svar: Havna foreslår i så fall å forlenge kaia ytterligere i retning Nerøra, men avstå tilsvarende areal lenger inn. Det vil bygge igjen fjorden enda mer.

Havna tilbyr altså pest eller kolera:
Mindre skjerming mot Nerøra, eller
Mindre sikt mot fjorden.

Trondheim Havn krever mindre skjerming eller lengre kai fordi et så langt skip som Deep Energy (192 meter) av og til kan ha behov for liggetid før og etter spoling.

DSC_0053.jpg

Havna vil bygge ut slik at Deep Energy og andre store skip kan ligge på tvers utenfor Gammelosen.

 

Publisert 28.09.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse