Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommentar: Slik svikter vi de aller svakeste i Orkdal

DSC_0089.JPG

Orkdal Helsetun anno 2017: Syke eldre får ikke hjelp i tide. Demente får ikke frisk luft, men blir isolert og utsatt for vold og trusler fra andre beboere. "En gjennomgående mangel på rutiner og prosedyrer", skriver Fylkeslegen om helsetunet.

Det framgår av den hittil siste tilsynsrapporten ved institusjonen. Dommen nå gjelder demensomsorgen, men konklusjonen var nøyktig den samme ved et varslet tilsyn ved en pleiepost i april:

"En gjennomgående mangel på rutiner og prosedyrer."

Svikt i år etter år
Fylkeslegen har fulgt Orkdal Helsetun nærmest fortløpende siden det famøse, åpne møtet høsten 2015. Det endte med at daværende ordfører kalte ansatte for løgnere i avisa. Rådmannen fulgte opp med å gi en tillitsvalgt skriftlig advarsel og trussel om å miste jobben.

Tilsyn i 2015 viste bla. at Orkdal Helsetun manglet rutiner for å registrere og følge opp avvik - det vil si å kartlegge feil for å hindre at de skjer igjen.

Mystisk friskmelding
Sommeren 2016 friskmeldte Orkdal kommune seg selv etter en rekke tiltak: "Kommunen mener det nå er gode forhold, godt arbeidsmiljø og det gis tilbakemelding om at tjenesten er god", skrev Fylkeslegen.  

Ett år senere er det avdekket at mangel på rutiner, prosedyrer, bemanning og kompetanse blant annet fører til at pleietrengende ikke får hjelp tidsnok til å komme seg på toalettet om natta.

Vold, trusler og isolasjon
Den foreløpig siste tilsynsrapporten beskriver hvordan demente er ofre for vold, trusler og isolasjon. Noen konkrete eksempler:

  • Den ene av de to demenspostene er en lang korridor med ca 60 dører. Forvirrede demente som ikke finner toalettet gjør fra seg på egne eller andres rom.

  • Isolasjon 1: Vinduene er permanent låst på enkelte rom for å hindre rømming. Dermed blir rommene ikke luftet.

  • Isolasjon 2: Uteområder, som sansehagen, er for dårlig skjermet mot rømming. Dette og andre forhold fører til liten mulighet for turer ut.

  • Ikke privatliv: Alle kan gå inn på rommene til alle gjennom hele døgnet, gjøre sitt fornødne eller ta ting. Det fører til utrygghet, bitterhet, konflikter og sammenstøt.

  • Vold: En såkalt samtidighetskonflikt (flere akutte oppgaver samtidig) bidro til at sykepleier kom seint inn ved en alvorlig voldshendelse i fjor høst (omtalt i ST i år). Tilsynet viser en voldshendelse med samme "samtidighetskonflkt" i mai i år.

  • Uhygienisk: To og to beboere deler WC/bad på den ene av de to demenspostene. Det gir dårlig hygiene.

Uegnet for demente
Fylkeslegen slår fast at den ene demensposten (15 beboere) er fysisk uegnet for pasientgruppen. Den andre (16 beboere) skal huse de mest utagerende demente, men mangler skjerming.

Fylkeslegen slår videre fast at bemanningen ikke er forsvarlig. Beboere ved Orkdal Helsetun lider i år etter år under mangel på helsepersonell med 3-årig høgskoleutdanning. Innleid personale er ofte for dårlig i norsk.

Orkdal kommune har brutt loven.

For mange ansatte (!)
Trass i uforsvarlig bemanning viser teoretiske analyser at Orkdal Helsetun er overbemannet (antall beboere/ansatte). Derfor har målet i årevis vært å redusere overforbruk/kostnader.

Les hele rapporten fra 2017 om demensomsorgen, som viser at Orkdal kommune bryter loven.

Les rapporten fra 2016 som "friskmeldte" Orkdal Helsetun.

Avvik som vold, trusler, feil med medikamenthåndtering, for få på jobb osv blir nå registrert i stor stil, men Fylkeslegen er usikker på om avvikene blir fulgt opp,slik at kvaliteten bedres.

Snakker om Helsetunet igjen
Kommunestyret og ledelsen i Orkdal kommune er onsdag og torsdag samlet utenbygds for blant annet - nok en gang - å drøfte Orkdal Helsetun. Etter den siste, knusende rapporten er det muligens slutt på at politiske ledere bagatelliserer alvorlig svikt og avfeier kritiske men saklige spørsmål med at det lukter mistillit mot rådmannen.

Vi taper kampen om kompetanse
Samtidig avviser Orkdal kommune fortsatt å gjennomføre to tiltak som på sikt kan styrke rekrutteringa til helsetunet og andre viktige tilbud:

1) Utvikle en attraktiv bykjerne for å oppmuntre flere unge til å velge Orkdal framfor storbyene etter endt utdanning i byene. I stedet legges det opp til å lage en spredt bilby med risiko for å ødelegge siste rest av Orkanger sentrum.

2) Drive moderne markedsføring av Orkdal som attraktivt bo- og arbeidssted målrettet mot utvalgte grupper, som feks helsepersonell.

Om 1:
Kommunestyret påla i desember 2015 rådmannen å opprette et Orkdal 2040-utvalg for å gjennomføre mer av 2040-planen. Der er visjonen en kompakt, attraktiv bykjerne. Ikke noe skjedde i 2016. "Løsningen" ble en møteserie i 2017 - uten noen som helst effekt (bare to av seks planlagte møter er gjennomført).

Om 2:
Kommunestyret påla i desember 2015 rådmannen å gjenreise et markedsføringsprosjekt som strandet. Orkdal kommune skulle ta en lederrolle, men samarbeide med næringslivet, sa forslagsstiller Oddbjørn Bang. Vedtak: Gjennomføring i 2016, evaluering i 2017. Det kokte også bort i kålen.

Dette er langsiktige tiltak som kan trekke kompetanse til Orkdal og Orkdal Helsetun, men kommunen har valgt dem bort.

Hans Kringstad

 

Publisert 27.09.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse