Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Fylkesmannen snur: Norsk Kylling kommer til Orkanger

NK2.JPG

Det er nå så godt som sikkert at Norsk Kylling etablerer seg på Orkanger med over 200 arbeidsplasser i 2020. Fylkesmannen snur og gir klarisgnal: Jordvernet må vike til fordel for bygg som på skissen over.

Kylling vs kornproduksjon
Bare et nei i Orkdal kommunestyre kan stoppe en av de største industrisatsingene i kommunens historie. Men det skjer neppe når jordvernpartiet Sp har gått i front for å bygge kyllingfabrikk på kornarealet på Furumoen.

Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen er klart mot å bruke Furumoen til formålet, men fylkesmann Brit Skjelbred skjærer gjennom og sier ja.

Krymper arealet
Tillatelsen gjelder 130 dekar - ikke 170 dekar som Norsk Kylling ideelt sett ønsker. De sørligste 40 dekar av området holder Fylkesmannen unna inntil det er dokumentert et reelt behov for også dette området.

Konkurrenten Malvik kommune mener for øvrig å kunne tilby ca 130 dekar på Sveberg, men det drøfter ikke Fylkesmannen. Derimot blir Mosøyan på Vormstad vurdert og funnet lite egnet som alternativ.

Fylkesmannen viser til at det må investeres store beløpo i vann og avløp før Mosøyan kan tas i bruk.

Landbruksavdelinga protesterer
Fylkesmannens landbruksavdeling er av en annen oppfatning, men blir overprøvd. Her heter det at:

  • Mosøyan kan benyttes.
  • En innskjerpet nasjonal strategi for jordvern gjør at andre områder i Trondheimsregionen må vurderes.
  • Norsk Kyllings skisser viser dårlig arealutnyttelse med blant annet store parkeringsområder.
  • Det er unaturlig at kostnader ved jordlfytting ikke er tatt i betraktning.

Svært grovt anslått vil det koste ca 50 millioner kroner å flytte matjorda oppover i dalen. Orkla Landbruk mener Furumoen representerer noe av det beste kornarealet i Norge.

Norsk Kylling antyder en investering på nærmere 2 milliarder kroner på Orkanger, og over 200 arbeidsplasser. I tillegg vil selskapet Nutrimar bygge en fabrikk som lager fôr av avfall fra produksjonen.

Mer tungtransport
Dersom en stor del av arbeidsstokken velger å flytte framfor å pendle vil det gi økte skatteinntekter og mer boligbygging.

Trailertrafikken inn og ut av Orkanger vil også øke med Norsk Kylling. Isfjord Norway starter i tillegg produksjon bak OTI fra 2018 og Grønøra Øst skal bygges ut for mer havnetrafikk. Dermed blir det enda mer presserende å finne løsninger for tungtrafikken.

Flere politikere har varslet at de vil åpne Gammelosveien for tungtransport døgnet rundt, og at dette er løsningen. En evaluering av prøveperioden med delvis stenging skal foreligge i oktober.

DSC_0007.JPG

Norsk Kylling anlegg kommer delvis på kornjord og delvis på den såkalte kroksjøen (bildet), som er regnet som en sårbar naturtype.

 

Publisert 26.09.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse