Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommentar: Glem 2040 - nå kan alt gå galt for Orkanger

DSC_0001.JPG

Mye kan gå galt for Orkanger nå. En skrekkvisjon ser ut til å erstatte visjonen fra Orkdal 2040 om et kompakt og levende sentrum. I verste fall:
* Ja til å spre handelen til Laksøra.
* Ja til økende tungtransport døgnet rundt mellom Nerøra og sjøen.
* Nei til å stimulere sentrumsgata, feks med kino på Rømme.

«Toget for Orkanger går nå», sa daværende ordfører Gunnar H. Lysholm på folkemøtet «Orkanger inn i framtida» i 2009. Han ba folk engasjere seg.

De sterkeste overkjører sentrum
Engasjement hjalp lite, og det er tross alt bedre å stå igjen på perrongen når toget går, enn å bli kjørt over av et lokomotiv. For det er hva som skjer med sentrum i dag.

På møtet i Korpshuset la arkitekter fra Selberg fram resultatene fra spørreundersøkelser i Orkdal. Blant svarene var et ønske om et levende, bymessig sentrum, styrking av handlegata – og et inntrykk av at vi har et utflytende sentrum.

En lekker sak i postkassa
Tema den gangen: De fagre visjonene for Orkdal 2040-planen; hvordan skape en bykjerne der folk kan gå mellom tilbud? Da folkemøtene var over satt vi med ei regning på ca. 8 millioner kroner og en glanset trykksak spredt til alle postkasser. Der sto det at vi snart skulle få ringbuss.

Orkdal 2040 endte selvsagt som en papirtiger. Politikere som ikke helt kan ha skjønt poenget med planen, unnskylder seg med at det er lenge til 2040. Men Orkdal 2040 skapes nå, ikke i 2039 - slik klimaendringer må bekjempes nå og ikke når temperaturen har steget med to grader.

Og hva skjer nå?

1. Laksøra – ja til å spre sentrum

Handelen skal spres stikk i strid med vedtatte planer, og trass i at det fins ledige arealer innenfor vedtatt sentrumsavgrensing. I løpet av november ser det ut til at et flertall i kommunestyret finner påskudd nok til å kunne la Amfi/Coop/Løseth få viljen sin. Omregulering nå gjør de rikeste rikere, samfunnet fattigere og utsetter sentrum for økt dødsrisiko.


2. Kino – nei til å styre tilbud til bykjernen
Salvesen & Thams er villig til å bygge kino for Orkdal kommune på Rømme, noe som trolig er det best tenkelige tiltaket for å styrke handlegata, skape en bykjerne med liv og fremme stedets identitet. Ideen høstet begeistring da selskapet lanserte den på et folkemøte (som skulle puste liv i 2040-planen) i vinter. Siden er det jobbet hardt på rådhuset for å hindre kino i sentrum. En scene på torget er vel og bra, den kan ha estetisk verdi, men den skaper ikke folkeliv. En moderne kino vil mangedoble besøket, få flere til å bruke Orkanger framfor Trondheim og stimulere serveringsstedene i gata.

3. Tungtrafikk døgnet rundt – ja til å gjenåpne Gammelosveien
Selv før trafikktellinger og annet bestilt kunnskapsgrunnlag foreligger, har flere politikere varslet at de vil gjenåpne Gammelosveien for massiv tungtrafikk døgnet rundt hver dag hele året. Det stemmer ikke med det påståtte ønsket om å synliggjøre Nerøra og åpne Orkanger mot sjøen, men pyttsan.

Avgjørelsen kommer i høst. Det er satt av 1,5 mill. kr. til asfalt i tilfelle bommen fjernes (!).

Mange flere trailere kommer
I tillegg slåss Orkdal kommune for å få Norsk Kylling, noe som sammen med Isfjord Norway vil generere enda mer tungtrafikk – uten at trafikkløsninger er problematisert.

Fra før vet vi at Trondheim Havn – med 20 mot 15 stemmer – får bygge seg enda nærmere Nerøra på Grønøra Øst. I tillegg til alle andre ulemper den utbygginga fører med seg, blir den et argument for å la tungtrafikken gå snarveien forbi Nerøra.

Gata kan dø
Summen er svært alvorlig for Orkanger. En eventuell åpning av Gammelosveien døgnet rundt kan riktignok gjøres om igjen senere, men for Orkanger sentrum har toget gått dersom gata først visner etter handelsspredning og mangel på stimulans.

En møteserie – selvsagt – skulle revitalisere Orkdal 2040-arbeidet. Ingen forslag eller advarsler fra det første møtet ser ut til å bli hensyntatt. Det har blitt lite av møteserien. Det samme kan det trolig være, for den ligner en avlatshandling like mye som Orkdal 2040-planen endte som en uforpliktende reklameplakat i postkassene.

Kan ikke vise seg ute
For å sitere fra dette nettstedets referat fra folkemøtet «Orkanger inn i framtida» i november 2009:
«Lysholm mener kommunen er nødt til å levere et forpliktende resultat når prosjektet til 8 millioner kroner er over. - Hvis vi mislykkes kan vi nesten ikke vise oss ute etterpå, fastslo ordføreren.»

Fortsatt er det mulig å gjennomføre 2040-visjonen, men toget går i høst. For Orkanger sentrum er det mest sannsynlige scenariet nå en skrekkvisjon.

Les referat fra møtet i november 2009: Ordføreren - toget for Orkanger går nå.

Hans Kringstad

DSC_0002.JPG

Orkanger blir en bilby med tilbud spredt over store avstander - helt motsatt av hva Orkdal kommune brukte 8 millioner kroner på å komme fram til i perioden 2008-2010 (Orkdal 2040-planen).

 

Publisert 17.09.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Nikki 17.09.2017 19:32
Vedrørende Orkdal 2040 planen og bruken av folks skattepenger er en tragikomedie. 8 mill bortkastet. Mener de politikerne som var med å bestemme 2040 for deretter å forkaste hele planen burde hatt vett nok til å trekke seg. I de fleste andre sammenhenger hadde resultatet av lignende slett arbeid ført til sparken.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse