Besøkstall

41 741 denne måneden

10 522 011 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Amfi har drevet uten ferdigattest for nybygget i snart tre år

DSC_0022.JPG

Amfi kjøpesenter har drevet uten ferdigattest i snart tre år etter utbygginga av anlegget. De styrtrike eierne krangler om småpenger med kommunen og lar være å gjennomføre pålegg til fordel for eldre og uføre. Nå er det uro også rundt OTI-utbygginga (kjøpt av Amfi).

Det beryktede hulldekket (bildet) er en av feilene som spesielt rammer eldre og andre som ikke kjører bil og er dårlige til beins.

Triks for nok grønt
Amfi laget rutenettet for å oppfylle minstekravet til grøntareal. Håpet var at grastuster i hullene skulle bli godkjent som  parkmessig område. I stedet er det vondt å gå i. Amfi har ikke etterkommet pålegg om retting.

Heller ikke kryssinga ved Orkdalsveien er slik som den skal være - fem år etter at reguleringsplanen for området ble vedtatt. Også det rammer barn, eldre og andre fotgjengere mest. Kravene til universell utforming er strenge.

Kranglet i årevis om sykkelveg
Planen setter betingelser for utbygginga som utbygger er kjent med før byggestart. Den inneholder flere rekkefølgekrav som sier hva som skulle gjennomføres av tiltak før nye Amfi-bygninger ble tatt i bruk. Ett krav var 140 meter separat gang- og sykkelveg ved Statens Hus.
DSC_0040.JPG

Like før åpning sendte Amfi brev til kommunen og hevdet feilaktig at det eksisterte en avtale om at Orkdal kommune skulle betale denne asfaltbiten (hele Amfi-utbygginga er anslått til 350 mill. kr.).

Rådmannen avviste dette. Saken gikk for sikkerhets skyld til politisk behandling høsten 2014Trass i et enstemmig politisk vedtak protesterte Amfi fortsatt. Selskapet foreslo nå et spleiselag med kommunen. Eierne bøyde til slutt av. En separat gang- og sykkelveg er på plass nesten fem år etter at reguleringsplanen var klar.

Frister brutt også ved OTI
Orkdal kommune har ingen effektive virkemidler å sette inn mot Amfi-eierne og advokatene deres på Bårdshaug. Men klok av skade foreslo rådmannen en annen strategi for OTI-utbygginga: Utbyggingsavtale. Det gir bedre juridisk ryggdekning enn bare rekkefølgekrav.

OTI-eierne (Amfi) søkte i fjor om å slippe et rekkefølgekrav om å finansiere gang- og sykkelveg ved Tverradkomsten før første byggetrinn. Argument: Første byggetrinn er så lite at kravet om å bygge et tilbud langs Tverradkomsten blir urimelig.

OK: Orkdal kommune sa ja til tre år dispensasjon på en betingelse: Det skal lages en utbyggingsavtale innen ett år.

Kontrollerer handelsarealene
En slik avtale vil primært bestemme hvor mye hver utbygger i området skal skyte inn i sykkelveg med fortau langs Tverradkomsten. De tre mest aktuelle bidragsyterne er Amfi (OTI-eier), Orkdal kommune (folkehelsesenter) og utbyggerne på Rømmetunet.

Amfi har ikke fulgt opp pålegget om utbyggingsavtale. Fristen gikk ut 17. august.

De samme eierne har nå kontroll over Laksøra, Statens Hus-tomta og skysstasjonen. Forslaget til nye reguleringsbestemmelser på Laksøra vil gi god avkastning, samtidig som bestemmelsene kan åpne for flere konflikter om tolking.

Tidligere artikler

Juli 2015: 51 ankepunkter mot nye Amfi.

Mai 2016: Strid om hullene ved Amfi.

DSC_0027.JPG

Omsetninga øker, eierne forvalter milliarder, men enkle krav av hensyn til eldre og uføre blir ikke gjennomført.

 

Publisert 13.09.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse