Besøkstall

21 756 denne måneden

10 290 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 29. august 2017

Sted: Biblioteket        

Tilstede: Jan Aage Mortensen,  Solveig Kjønli, Bjørn Haugen, Geir Knutzen, Olav Rostad, Marit Opøien, Sissel Moldjord og Bodil Lorentzen.
Meldt forfall: Inger Grande og Pia Bæk Haugen.

Sakliste
Sak 1. Økonomisk status
God økonomi fortsatt. Litt mindre medlemsinnbetaling enn i fjor.
16 000 i kulturmidler fra Orkdal kommune.

Sak 2. Vanntrampoline.
Sendt forespørsel om deler. Hva gjør vi?
Tilbakemelding til leverandør. Har ikke tegnet egen forsikring for den, men sjekker med forsikringsselskapet. Er det samme leverandør som de brukte i Steinkjer? Undersøke hvem som kan reparere, må plastsveises.

Sak 3. Familiedag i Hermetikken 25.06.17.
Vellykket også i år, både med været og hele arrangementet. Regnskapet ikke klart ennå.
Vipps fungerte godt. Gode tilbakemeldinger på arrangementet og prisene.

Sak 4. Støtte til stoler i Ulvåshytta
Søkt om støtte, men ikke noe beløp. Olav Rostad og Geir Knutzen stiller seg inhabil i saken. Flertallet stemte for å gi bidrag. Kr 5000,-. Gir tilbakemelding om at de må søke i forkant ved senere anledninger, og dokumentere utgiften.

Sak 5. Arboretet.
Storåsfeltet Vel skal ha dugnad der.
Stolper til fotballmål skal opp i år. Resten til neste år. Må søke angående støtte da, med budsjetterte utgifter. Eneste som er gjort ellers er uttynning.

Sak 6. Dugnadsgjeng/vaktmestergruppe.
Dugnad for arbeidsoppgaver. Frivillige spørres om spesifikke oppgaver. Etter utført dugnad kan gruppa gå ut å spise på velforeningas regning.
Nye bord og benker; må kjøpe inn nye. Benkene må være solide. Må være lik de som står fra før i Gammelosen. Gruse opp under benkene.
Grill nordenden. En i Brødrene Gammelosen skal se på dette.
Skateparken.
Platter og tribuner i Gammelosen.
Nytt dekke flytebrygge i Hermetikken. Olav Rostad sponser nytt dekke, har liggende 15 kvadrat med Kompositt. Dette er vedlikeholdsfritt. Utstyret vi har må være i orden, slik at ingen skader seg.
Bygge inn grillene i Hermetikken.
Gå over alt utstyret om høsten for å ivareta at alt er i orden sikkerhetsmessig, og få en oversikt over det som må byttes ut, kjøpes nytt eller repareres.
Beplante i skråningen overfor Hermetikken.

Sak 7. Støtte til utbedring av sandvolleyballbane.
Sandvolleyballbane; fått forespørsel om penger til sand.
Enighet om å bevilge penger til sand.

Sak 8. OIF støtte til flerbrukshus.
Søker Orkanger Vel om støtte på kr 100 000,-.
Orkanger Vel bevilger kr 25 000,- på budsjettet for 2018 til flerbrukshuset.

Sak 9. Ny dør til fyret.
Dette ble satt opp sammen med båtklubben Terna. Terna monterer dør.
Velforeninga sponser dør med inntil kr 3000,-.

Sak 10. Rasteplasser Orklaparken.
Bør være samme standard hele vegen. Det er gitt tilbakemelding om at dette skal ordnes.

Sak 11. Kick-off om livsgledekommune. Orientering.
Orkanger Vel mener andre for stå i bresjen for dette. Ligger litt på sida av det som velforeninga steller med.

Sak 12. Eventuelt
Sommerfest. Fredag 29.09.17 kl 19.00.

Annet:
Medlemmer av styret til Brønnøysund; må ha personnummer til styremedlemmer

Neste styremøte:
Mandag 25.09.17 kl. 20.00 på Biblioteket.

 

Publisert 04.09.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse