Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Gammelosveien: Bom forsvinner ikke 1. september likevel

DSC_0013.JPG

Med 22 mot 13 stemmer vedtok Orkdal kommunestyre onsdag å beholde bommen i Gammelosveien inntil det foreligger en evalueringsrapport. Det betyr fullt trøkk med tungtrafikk døgnet rundt tidligst 26. oktober.

Rådmannen ville oppheve den delvise stenginga fra 1. september selv om kommunens evaluering av prøveperioden ikke er klar før i oktober. Prøveperioden går ut 1. september (fredag).

Trenger fakta
Ap, Småbylista, SV og PP fremmet en interpellasjon i kommunestyret for å opprettholde den delvise stenginga inntil politikerne har fått et faktagrunnlag for å bestemme ett av tre:

* full trafikkdøgnet rundt
* fortsatt delvis stengt (feks kveld/natt og helg som nå)
* permanent stengt for gjennomkjøring

Elkem-problem ikke besvart
Faktagrunnlaget bestilte kommunestyret fra rådmannen i 27. mai 2015. Det skal enkelt sagt avklare:
* hva slags virkning delvis stenging har hatt på trafikken på andre veger
* gevinst for nærmiljøet på Nerøra
* muligheten for å få til direkte av-/påkjørsel til E39 ved Elkem Thamshavn.

Verken resultatet av trafikktellinger eller drøftinger med Elkem Thamshavn foreligger ennå. Det siste kunne i prinsippet vært avklart allerede for to år siden, men trafikktellinger er mer komplisert.

De må vise reelle sammenhenger og ikke utslag av andre årsaker enn bommen. Det krever både nøye planlagt gjennomføring og profesjonell analyse av data i etterkant.

Disse stemte for å forlenge
Bommen kom opp i januar 2016, men var ute av drift hele sommeren 2016 pga arbeid på Bårdshaugbrua. Den ett års prøveperioden ble derfor forlenget til 1. september 2017.

Ap, Småbylista, SV, Sp (delvis), KrF og Pensjonistpartiet stemte for å la bommen stå til evalueringsrapporten er klar. (Partioversikten må tas med et lite forbehold inntil det kommer protokoll på kommunens nettside).

DSC_0026.JPG
Fra byparken på Orkanger.

 

Publisert 30.08.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse