Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkla Økonomi på Grønøra: Advokatene marsjerer inn

DSC_0026_1.JPG

Bordet fanger, påstår advokatene bak Grønøra1-eierne og Orkla Økonomi. Orkdal kommune var nemlig så dumsnill å:
1) Godta bygging av et typisk kontorbygg på industriområdet i 2006.
2) Gi tre års dispensasjon for Orkla Økonomi i 2013.

Utmattelseskrigen fortsetter

Nå har Advokathuset Trondheim klaget på at Orkdal kommune vil ha Orkla Økonomi tilbake dit virksomheten faktisk skal ligge.

Hovedutvalg forvaltning støttet rådmannens forslag om å sette makt bak kravet på siste møte - med 9 mot 1 stemme (utvalgsleder Rasmus Skålholt, Sp).

Slik beskriver advokat Per Wold i Advokathuset Trondheim det politiske vedtaket, ordrett:

"Selskapet (Grønøra1 AS) påklager med dette vedtaket i det man anfører at det lider av saksbehandlingsfeil, rettanvendelsesfeil og uansett er urimelig".

Fem politikere (5-5 i utvalget, leders dobbeltstemme) ga i juni 2013 Grønøra1 AS og Orkla Økonomi et økonomisk privilegium; retten til å leie ut til/drive regnskapskontor i inntil tre år på industriområdet i påvente av mer utbygging av næringslokaler i sentrum. Rådmannen advarte på det sterkeste fordi utflytting av kontor vil hindre utvikling av bykjernen.

Det er nå "uansett urimelig" å kreve at Grønøra1 AS og Orkla Økonomi respekterer at dispensasjonen bare ble gitt for tre år, ifølge Advokathuset Trondheim.

HISTORIKK
2006:
Grønøra1 AS (Rishaug-gruppen og noen lokale investorer) kjøper et bygg på Tiller og flytter det til Grønøra industriområde. Orkdal kommune gir byggetillatelse.

2007/2008:
Utbygger søker om dispensasjon for å få leie ut til kontor og forretning. Et flertall i hovedutvalget gir dispensasjon for bla rørbutikken Comfort, senere konkurs.

2010/2011:
Etter flere søknader om dispensasjon anbefaler kommunen eier å lage forslag til ny reguleringsplan for eiendommen. Hensikten er å få tydelige bestemmelser. Ny reguleringsplan vedtas i 2011. Der heter det at:
"Innenfor området tillates lettere industri, håndverk, verksted, lager og transportvirksomhet/spedisjon. Kontor knyttet til administrasjon av virksomhet som nevnt over tillates også."

2013:
Grønøra1 AS søker om dispensasjon for Orkla Økonomi. Bakgrunn: Grønøra 1AS har store ledige arealer i andre etasje. Orkla Økonomi hevder at selskapets lokaler på Rømme er for små og at man ikke finner andre lokaler i sentrum.

Etter en klagerunde gir flertallet dispensasjon i tre år - fram til 1. juli 2016.

2015:
Grønøra1 AS søker forlenget dispensasjon for utleie til Orkla Økonomi, men trekker søknaden før den kommer til behandling.

2016:
Grønøra1 AS og selskapets advokater hevder nå at det ikke trengs dispensasjon lenger. Årsak: Orkla Økonomi har skaffet seg kunder i bygget. Påstanden er at man er innenfor kravet i reguleringsplanen; jfr formuleringen i planen om at Kontor knyttet til administrasjon av virksomhet er tillatt. Det juridiske kunstgrepet er altså å inngå kontrakter med andre som holder til i samme bygg, deriblant en av byggets eiere (utleier).

Orkla Økonomi flytter derfor ikke ut, trass i at det nå er ledige (men dyrere) lokaler i sentrum.

Sentrum1.jpg

Orkla Økonomi flyttet fra gården Rømme Øvre. Nå står lokaler ledig i nybygg i sentrum i tillegg til at det må bygges flere tusen kvadratmeter næringslokaler på Rømme for å kunne bygge boliger i etasjene over.

Konsulent: Kommunen har rett
Orkdal kommune engasjerer en uavhengig konsulent for å vurdere jussen. Konsulentens konklusjon:
1. Orkla Økonomi på Grønøra er i strid med reguleringsbestemmelsene.
2. En rimelig tolking er at et regnskapskontor som Orkla Økonomi må ha flertallet av kundene sine i bygget for å kunne være innenfor bestemmelsene (kontgor knyttet til administrasjon på området).

PS: Formålet med formuleringen "kontor knyttet til administrasjon av virksomhet" er å presisere at feks industribedrifter har lov til å ha egne kontor på industriområdet.

14 måneder på overtid
Orkla Økonomi har nå holdt til i rimelige lokaler på industriområdet i 14 måneder etter at fristen for å flytte gikk ut.

Orkdal kommune bruker store ressurser både i penger og tid på den juridiske utmattelseskrigen Grønøra1 AS og Orkla Økonomi har satt igang.

Utbyggere på Rømme er samtidig pålagt å bygge flere tusen kvadratmeter næringslokaler for å få bygge boliger over første etasje. Lokaler står allerede tomme i sentrum.

Forskjellsbehandling
Orkla Økonomi fikk hjelp da selskapet angivelig ikke fant egnede lokaler i sentrum. Den hjelpa koster nå Orkdal kommune dyrt.

Orkla Økonomi har skaffet seg et konkurransefortrinn vis a vis regnskapskontor i dyrere lokaler i sentrum. Hovedutvalgets dispensasjonsvedtak i 2013 førte til forskjellsbehandling av aktører i lokalt næringsliv.

Foretak i sentrum taper alltid som følge av politikken i Orkdal kommune.

Hans Kringstad

 

Publisert 30.08.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse