Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rådmannen: Vil åpne Gammelosveien før politisk vedtak

DSC_0017.JPG

Rådmannen i Orkdal vil åpne Gammelosveien for tungtrafikk døgnet rundt 1. september - før politikerne skal si ja eller nei til bom etter prøveperioden.
Andre politiske pålegg til teknisk etat ligger ugjort mens tidsfrister har gått ut.

GAMMELOSVEIEN
Kommunestyret ved tok 27. mai 2015 delvis stenging i en periode. Det ble stilt konkrete krav til undersøkelser i prøveperioden for å kunne si ja eller nei til videre bom. Kort sagt:

1. Trafikktellinger for å finne ut hvordan bom på kveld/natt og i helger påvirker trafikken andre steder.

2. Avklaring med Elkem Thamshavn om det er mulig å få til direkte adkomst til/fra fabrikken via E39.

Dette skulle sammenfattes i en evalueringsrapport i håp om å gi kommunestyret et pålitelig grunnlag for vedtak.

Prøveperioden ble forlenget til 1. september i år fordi Gammelosveien var åpen sommeren 2016. Det skyldtes arbeid på Bårdshaugbrua.

I formannskapet onsdag sa rådmannen at evalueringsrapporten ikke vil være klar før i oktober, men at bommen likevel blir åpnet 1. september.

Det opplegget stopper muligens politikerne. Fire partier (Ap, Småbylista, SV og PP) fremmer interpellasjon i kommunestyret 30. august for å forlenge delvis stenging til kommunestyret får behandle evalueringsrapporten. Det skjer 25. oktober.

Før trafikkdata og rapport foreligger:
* Rådmannen (tekniske tjenester) har skrevet brev til Moan Vel om at trafikken i Tverradkomsten sannsynligvis har økt pga bommen - som er åpen på dagtid.
* Hovedutvalgsleder Rasmus Skålholt har gått ut i ST og krevd bommen fjernet uten faktagrunnlaget kommunestyret bestilte.

ANDRE ETTERLYSTE SAKER
Kommunestyret har pålagt administrasjonen å utføre flere oppdrag innen fastsatte tidsfrister. I formannskapet onsdag ble noen av disse, som gjelder tekniske tjenester, etterlyst.

Aktuelle saker:

Kartlegge snarveier
Rådmannen skal kartlegge snarveier for gående og syklende i en radius på 3 kilometer fra skolene med sikte på senere oppgradering.
Frist 1. september 2017.
Ikke utført, og kommer ikke innen fristen.

Kostnadsberegne en snarvei
Rådmannen skal som et prøveprosjekt kostnadsberegne tiltak i turdraget mellom boligfeltet i Joplassen og Nerviksbakkan. Kostnadsberegningen skal omfatte enkel belysning, oppgrusing/drenering og tau/rekkverk i det bratteste partiet.
Frist 1. mai 2017.
Ikke utført fire måneder etter fristen.
.

Prioritere tiltak for gåing, sykling og trafikksikkerhet
Rådmannen utarbeider for politisk behandling forslag til:
A) Prioritering av tiltak for å gjennomføre gang- og sykkelveiplanen.
B) Oversikt over og prioritering av sykkeltiltak som kan utløse inntil 50 % i tilskudd til fra Statens vegvesen.
C) Oversikt over og prioritering av trafikksikkerhetstiltak som kan utløse inntil 50 % i tilskudd fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Forslagene til prioritering skal være begrunnet og inneholde kostnadsoverslag.
Frist: 1. juni 2017
Jobber med saken, ifølge rapport. Fristen ble satt for å rekke reell politisk behandling før 1. september. Da går frist for å søke tilskudd ut.

Grønørbrua
Et vedtak i 2015 om å utrede konkrete sikringstiltak  ble avvist på så sviktende grunnlag av tekniske tjenester at saken kom opp igjen i kommunestyret i 2016. Nytt vedtak nå, riktignok uten tidsfrist denne gangen. Foreløpig ingen avklaring.

J. O. Rømmesmos vei
Vedtak om utbedring med fortau og tryggere parkering i år. Utsatt tidligere.

Njardargata
Vedtak om utbedring i år.

Tidspress
I formannskapet forklarte rådmannen at alle politikernes frister ikke har vært mulig å overholde pga arbeidspress. Svar fra formannskapet: Da skal politikerne heretter varsles om det.

Vigorbrua8.jpg
Grønørbrua: Politisk sak siden 2012, foreløpig med minimale resultater.

 

Publisert 24.08.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse