Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal Helsetun: Maurinvasjon og flere alvorlige avvik

DSC_0089.JPG

Utfordringene står i kø ved Orkdal Helstun:
* Store maurplager på kjøkken og naborom.
* Ansatte varsler om stadig flere alvorlige avvik som rammer beboere.
* Mer innleie av sykepleiere og vikarer - ny budsjettsprekk.

Gjennom forskjellige tilsyn de siste to årene har Fylkeslegen påvist flere kritikkverdige forhold. Sviktende system for rapportering av feil, og brukere som får hjelp for seint og må ligge for lenge er eksempler. 

Nå kommer snart en ny tilsynsrapport basert på alarmerende meldinger fra avdelingene for demente. I mellomtida:

Maurinvasjon
Mattilsynet krever at Orkdal Helsetun løser maurproblemer på kjøkken og tilstøtende rom. Maur har invadert kjøkkenområder og andre rom i nærheten. Det ligger an til at åtte av elleve kjøkken rundt omkring på avdelingene må skiftes, og at andre må bygges om. Mattilsynet krever tiltak for bedre hygiene.

Ansatte varsler om alvorlig svikt
Fylkeslegen påla Orkdal Helsetun å bedre det såkalte avvikssystemet (internkontroll for å lære av og å rette opp feil) allerede for snart to år siden. Et nytt system er på plass, men rutinene for avviksmelding er fortsatt ikke gode nok, ifølge kommunens rappport for andre kvartal.

Antall varsler om alvorlige feil og mangler øker. Varslene omfatter skader på beboere og ansatte, blant annet etter voldsbruk.

Avvik kategorisert som "meget alvorlige":
1. kvartal          93
2. kvartal        126
Første halvår   219

Avvik kategorisert som "alvorlige":
Også økende, totalt 249 første halvår.

Sykefraværet var på 12,2 % andre kvartal, ned fra 16 % første kvartal.

Økonomi - mer bruk av vikarbyrå
Før Fylkeslegens rapporter var den offentlige debatten om trøbbel ved Orkdal Helsetun mer knyttet til økonomi enn kvaliteten for beboerne. Også i år kommer institusjonen til å bruke mer penger enn forutsatt.

Merforbruket er på 2,6 mill. kr. etter første halvår. Det skyldes innleie av sykepleiere via vikarbyrå på natt, samt flere krevende brukere.

Fylkeslegen (og ansatte) har varslet om mangel på sykepleiere og at helsetunet bruker personell som behersker norsk dårlig. Orkdal Helsetun jobber med et prosjekt for å øke kompetansen.

 

Publisert 22.08.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse