Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommentar: Nye trusler mot planen for et godt Orkanger

DSC_0026.JPG

Mot en stemme (Rasmus Skålholt, Sp) vedtar Orkdal kommune å starte det politiske arbeidet for å få Orkla Økonomi tilbake fra industriområdet på Grønøra. Så får vi se om prinsippene vinner over politiske vennetjenester denne gangen.

Den samme Rasmus Skålholts dobbeltstemme (utvalgsleder)  sendte Orkla Økonomi ut på Grønøra på en tre års dispensasjon i 2013.

Da dispensasjonstida gikk ut 1. juli 2016 nektet selvsagt Orkla Økonomi å flytte tilbake. Eier av Grønøra 1-bygget (Rishaug-gruppen i Trondheim pluss noen lokale) bruker advokater på jakt etter juridiske smutthull i den vedtatte planen.

Trosset advarsler
Fem politikere ga dispensasjon fra kravet om at kontor skal ligge i sentrum trass i følgende advarsel fra plan- og forvaltningssjef Ingrid Voll:

"Kommunen arbeider med sentrumsutvikling og ønsker å bidra til utbygging av forretningsbebyggelse i sentrum. Dersom stadig flere rene kontorbedrifter flytter til Grønøra blir grunnlaget for ny bebyggelse i sentrum stadig dårligere."

Krever mange 1000 kvm næringsbygg
Voll fikk rett. Fortsatt står lokaler ledige bla. i Remegården i den såkalte indrefileten. Kommunen krever at Salvesen & Thams bygger flere tusen kvadratmeter næringslokaler på Rømme samtidig som Rasmus Skålholt og andre politikere vil spre handel og kontor utenfor Orkanger sentrum.

Les artikkel om Orkla Økonomi-saken fra 2013.

Argumentet for å gi Orkla Økonomi/Grønøra 1 dispensasjon i tre år var at det angivelig ikke fantes passende lokaler i sentrum. Regnskapsbyrået holdt til på Rømme, men trengte mer plass.

Hovedutvalget vedtok onsdag med 9 mot Skålholts stemme å kreve at leieforholdet opphører. Ukebøter på 2500 kr er ris bak speilet. Orkla Økonomi har nå holdt til på indstriområdet i over ett år etter at dispensasjonen gikk ut.

Norpark2.jpg

Med 10 mot 1 stemme opprettholdt politikerne kravet om næring i første etasje på Norpark. Denne typen saker har imidlertid en tendens til å komme tilbake gang på gang inntil et flertall bøyer av.

Vil gi opp næring på Norpark
Nå er problemet plutselig motsatt av da Orkla Økonomi fikk viljen sin; tomme lokaler i sentrum. Utbygger på Norpark har søkt dispensasjon fra bestemmelsene for å lage leiligheter i første etasje, noe rådmannen klart fraråder. Utbyggers argument er at det angivelig er vanskelig å skaffe leietakere.

Rasmus Skålholt argumenterte for mer bolig i stedet for næring i denne delen av Orkanger sentrum, men bare Jon Arne Skjellfjord (H) stemte i denne omgang for å gjøre Norpark om til et rent boligbygg. Skjellfjord er for øvrig medeier i Grønøra 1.

Det lite praktiske bygget etter NAV står tomt, men ellers er det blomstrende næringsvirksomhet nord på Orkanger med alt fra overnatting til stedets mest lønnsomme restaurant.

Ikke alle politikere beveger seg visst nord for rådhuset.

Damman - bowlingen
Damman Eiendom ber om friere tøyler for å skaffe leietakere i hele bowlingbygget på Bårdshaug. I likhet med Grønøra 1-bygget og Beitøra/Laksøra ligger bowlingen rett utenfor rød strek.

Å gjøre om bestemmelsene er lønnsomt for den enkelte investor, men ødelegger arbeidet med å bygge et kompakt sentrum med mindre bilbruk og gangavstand mellom tilbud. Rasmus Skålholt argumenterer nå for å fjerne den røde streken - det vil si å legge Orkdal 2040-planen fra 2010 død i 2017.

God plass innenfor rød strek
Ikke noe er enklere for en politiker enn å skaffe seg venner ved å latterliggjøre en rød strek. Men streken er ikke noe mer mystisk enn ytterpunktet for en sentrumsplan.

Formålet med sentrumsavgrensinga er å styre arealbruken slik at vi får til et tett og attraktivt sentrumsområde. Avgrensinga på Orkanger er romslig, og det er godt med utbyggingsmuligheter  på innsida.

De som har investert rett utenfor sentrum har selvsagt økonomisk egeninteresse av å undergrave sentrumsplanen:
* Coop/Amfi på Laksøra Beitøra.
* Grønøra 1/Rishaug på Grønøra.
* Damman Eiendom på Bårdshaug.

DSC_0171.JPG

Et flertall i Orkdal vil trolig sendte handel ut på Laksøra trass i at det ser sånn ut innenfor sentrumsomådet. Det er rikelig med plass.

Forskjellsbehandler næringsaktører
Formålet med langsiktige planer er ikke å være firkantet overfor investorer, men å gi aktører i næringslivet forutsigbarhet og å sikre likebehandling. Skålholt & co har gitt feks Orkla Økonomi et konkurransefortrinn foran regnskapskontor som respekterer spillereglene.

I Orkdal eksisterer det alltid et lite politisk mindretall som er villig til å endre spilleregler så snart noen smigrer, maser eller truer, og da særlig ressurssterke aktører som Coop/Amfi eller Rishaug-gruppen.

I stedet for politisk styring er arealbruken i Orkdal preget av politiske vennetjenester. Det ødelegger muligheten til å lage et attraktivt Orkanger sentrum.

Hans Kringstad

DSC_0015.JPG

Hølet ved Statens Hus danner innfallsporten til Orkanger. Her truet Coop med å bygge stygt for Biltema dersom selskapet og Thon/Amfi ikke får viljen sin på Laksøra.

 

Publisert 20.08.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse