Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger sentrum: Vil ikke ha næring på Norpark likevel

Norpark2.jpg

Norpark:
Utbyggerne fikk sette opp bygget på betingelse av at det skal være næring i første etasje. Mens bygningen reiser seg ber de om å få slippe næring. Vil ha bare leiligheter.
Grønøra 1: Mer enn ett år etter at Orkla Økonomis famøse dispensasjon gikk ut, truer kommunen utleier med 2500 kr uka i bot.

Begge sakene handler om vi skal ha et levende Orkanger sentrum med næringsvirksomhet.

Takk for hjelpa, liksom
Orkla Økonomi er den vanskeligste, fordi fem (!) politikere trosset alle advarsler, i 2013 ga dispensasjon for tre år og sørget for at Orkdal kommune lot seg bondefange. Eier av bygget og leietaker Orkla Økonomi nektet som ventet å rette seg etter kommunens krav om å avslutte leieforholdet innen 1. juli 2016.

Største eier er den økonomisk solide Rishaug-gruppen i Trondheim. Eierne og Orkla Økonomi bruker nå juridiske kunstgrep mot kommunen etter først å ha fått hjelp av den samme kommunen. Tidsavgrenset dispensasjon var ment som en håndsrekning.

Vil bruke tvangsbøter
Nå foreslår rådmannen at politikerne setter makt bak kravet om å få Orkla Økonomi ut av industriområdet og tilbake til sentrum. Der er det bestemt at slik virksomhet skal ligge.

Forslag: Utflytting innen 16. november, eller 2500 kr i ukentlig bot til eier/utleier.

Alternativt: Søknad om ny dispensasjon.

DSC_0025.JPG
Investorene gamblet på at Orkdal kommune ville slippe handel og kontor inn i dette bygget på Grønøra. De har bare lyktes til en viss grad og taper penger hvert år fordi lokaler står tomme.

Lønnsomt å være vanskelig
Og slik går årene. Anført av hovedutvalgsleder Rasmus Skålholt (Sp) har fem politikere skaffet Orkla Økonomi et konkurransefortrinn. Det er langt lavere husleie på industriomådet enn hos konkurrentene i sentrum.

Dispensasjon ble gitt fordi Orkla Økonomi angivelig vokste ut av lokalene på Rømme uten å finne alternativer i sentrum. Som takk for midlertidig hjelp er kommunen påført kostnader med en langvarig juridisk tvist og et utall arbeidstimer betalt av skattyterne.

Norpark
Utbygger søker nå om å få bygge to leiligheter i første etasje i stedet for å leie ut til næring, slik reuleringsplanen krever. I andre og tredje etasje kommer leiligheter.

Eierselskapet søker etter at bygginga har startet. Begrunnelsen er at det ern så vanskelig å finne leietakere til sentrumslokalene - jfr Rishaug-gruppen og andres forsøk på å tjene penger på at handel og kontor i stedet leier billige hus på indusriområdene. Store arealer står allerede tomme i sentrum, blant annet i nabobygget til Norpark (tidligere NAV).

Ikke gi etter, ber rådmannen
Rådmannen ber politikerne si nei til bolig i første etasje. Begrunnelse: Bygget ligger innenfor den definerte sentrumskjernen å Orkanger, der det skal være næring på bakkeplan. Det er allerede gitt dispensasjon for arealbruk nettopp fordi det skal være næring i første. Med to leiligheter vil belastningen på et allerede lite uteareal øke enda mer.

I Grønøra 1-saken i 2013 advarte rådmannen forgjeves mot å utvanne satsinga på en sentrumskjerne.

Bak Norpark AS står blant annet den Trondheimesbasrte investoren Hans Tarjei Finsrud.

Smitte ødelegger
Det største problemet med dispensasjoner er oftest smitteeffekten. Nye søkere kan vise til at de må få medhold, hvis ikke er det forksjellsbehandling.

Både Grønøra 1-saken og Norpark-saken skal behandles i hovedutvalg forvaltning onsdag.

Orkanger sentrum er i dag under større press enn  noen gang. Det er planlagt storstilt handelsspredning samtidig som næringslokaler står tomme.

Grønøra 1-saken kan fort ende i rettsapparatet som en ren utmattelseskrig mot Orkdal kommune.

Norpark1.jpg

Viktig prinsippsak: Investorene på Norpark skulle bygge leilighetsbygg med næring i første etasje. Nå - når bygningen snart er ferdig - ber de om å få bruke også første etasje til leiligheter inne i Orkanger sentrum.

 

Publisert 10.08.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse