Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Forfall på brannstasjonen: Koster 27 mill. å sette i stand

DSC_0002.JPG

En tilstandsrapport avslører alvorlige feil og mangler ved lokalene til Orkdal brann- og redningstjeneste på Beitøra. Rapporten anslår at det vil koste hele 27 millioner kroner å få brannstasjonen god nok.
PS: Nå tar orkangervel.no ferie. De neste ukene kommer det bare sporadiske nyheter.

Brannstasjonen kan dermed påføre Orkdal kommune ei stor investering, enten ved rehabilitering eller ved å bygge nytt - muligens på ei annen tomt.

Dette er sammendraget i rapporten, litt forkortet:

Veldig slitt
Bygget framstår som veldig slitt og arbeidsvilkår for brukere er ikke tilfredsstillende. Bygget mangler ventilasjon, sanitærrom, tilfredsstillende garderober. Bygget ivaretar ikke målsetting om energiøkonomisering og bidrar til unødvendig høyt Co2 utslipp.
 
Anbefalinger:
På grunn av byggets alder og tilstand er det kun en fullstendig renovering som vil gjøre dette til en tjenlig brannstasjon og eventuelt andre funksjoner som kan være aktuelt å ta inn i bygget.
 
Kostnad utbedring:
Byggets grunnflate er beregnet til 1350m2 Med de erfaringstall vi har tilgang på er det satt en pris for rehabilitering av på kr. 20 000,- /m2. Rehabeliteringskostnad vil da være kr 27 000 000,-. Det på dette tidspunkt knyttet stor usikkerhet til prosjektet og det legges inn 20 % usikkerhet kr. 5 400 000,-

Ellers (ikke fra sammendraget)
Bygget er fra 1972. Det huset opprinnelig en fabrikk som laget arbeidstøy.

Orkdal kommune har tidligere vurdert å flytte brannstasjonen til nabobygget der Coop tidligere hadde byggvarehus. Det viste seg ikke å gå an fordi dette bygget ligger for lavt med tanke på storflom.

Brann- og redningstjenestens lokaler må naturlig nok være sikre mot hendelser som brann og redning skal bekjempe.

 

Publisert 07.07.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse