Besøkstall

152 123 denne måneden

152 123 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kampen om Orkanger: Rema og Kiwi velkommen til Laksøra

DSC_0004.JPG

Butikker som Rema, Kiwi og Meny kan etablere seg på Laksøra hvis rådmannen og et politisk flertall får viljen sin. Rådmannens bruk av begrepet "storhandel" er bare egnet til å villede, og til å kamuflere trusselen mot Orkanger sentrum.

Kunnskapen om årsakene til sentrumsdød er bred og tung. Slik kunnskap blir imidlertid ikke lagt vekt på i Orkdal - verken i det politiske miljøet eller i administrasjonen, som faktisk skal levere kunnskap.

2000 kvm er ikke stort
Ved første gangs behandling i formannskapet tirsdag gikk 7 mot 4 inn for å tillate detaljhandel på Laksøra. Eneste reelle begrensning er at hvert bygg skal være minst 2000 kvm (rådmannen foreslo 1500).

2000 kvm er ikke mer enn mange store dagligvarebutikker opererer med i dag. Rema, Kiwi og Meny kan flytte eksisterende eller etablere nye butikker ute på Laksøra om forslaget går gjennom.

Coop Byggmix som du ser på bildet på Laksøra er til sammenligning ca 4700 kvm.

IKEA til Orkanger!
I propagandaen fra rådmannen og politisk ledelse har det derimot vært snakk om "storhandel" konkretisert som IKEA (!), Jula og Biltema.

Biltema skulle etablere seg først ved OTI og så på Statens Hus-tomta. Selskapet har innført et rent kjøpesenterkonsept og vil ha lokaler på minst 3000 kvm, med andre ord langt over den nedre grensen som Orkdal kommune vil sette.

Vi har ledig plass i sentrum
Rådmannen skriver at "intensjonen med planen er å legge til rette for virksomheter som ikke naturlig hører hjemme i bykjernen".

Men det stemmer ikke. Det er fullt mulig å etablere bygg på 2000 kvm og mer (rådmannen foreslo altså 1500 kvm) både ved Statens Hus, ved OTI og på Franslykkja.

Jysk er en annen mulighet. Ved å flytte Jysk ut av Amfi frigjør sentereieren plass til flere mindre aktører, noe som igjen gjør det verre å beholde/få ny virksomhet i sentrum.

Spekulasjoner framfor kunnskap
I stedet for å legge fram dokumentasjon bruker Orkdal kommune rene spekulasjoner i iveren etter å tekkes Olav Thon, Lars Løseth og Coop Orkla Møre.

Påstand 1 (blant annet framsatt av rådmann Ingvill Kvernmo i ST da det var klart for omkamp):
Handelspark på Laksøra vil redusere handelslekkasjen
Kommentar: Vi vet verken hvor stor lekkasjen til Tiller er eller hvor mye den evt. vil bli redusert, og Orkdal kommune vil ikke beregne. Noe avhenger sikkert av hva som kommer på Laksøra.  Men det vi faktisk vet er at Orkdal har mindre netto handelslekkasje (større omsetning per innbygger) enn Trondheim. Bare Røros ligger over oss i handel i Sør-Trøndelag.

Påstand 2:
Handelspark på Laksøra vil styrke sentrum
Kommentar: I strid med praktisk talt all erfaring og forskning, og Orkdal kommune vil ikke foreta noen analyse. Politikere serverer private teorier og rene gjetninger uten kunnskapsgrunnlag.

Noen få eksempler på kilder/dokumentasjon:
* Per Knudsen Arkitektontor (Orkdal 2040).
* Transportøkonomisk Institutt om 20 bykommuner (rådmannens eget høringsutkast side 18).
* Transportøkonomisk Institutt (rapport 1334/2014).
* Asplan Viak for Miljødepartementet (2012).

Her kan du for letthets skyld se resultatet av et søk på sentrumsdød og Olav Thon.

Sårbart på Orkanger
Trolig er Orkanger sentrum langt mer sårbart enn de større bykommunene som er kartlagt. Sentrum hos oss er lite og samtidig svært spredt allerede. Kommunen har dessuten ikke tilført sentrumsgata noen stimulerende virksomhet som i større bysentra; kulturhus, kino, teater, høgskoler osv.

Noen smakebiter fra boka Kjøpesenterlandet (Ronny Spaans):

* Kjøpesentereiere som Olav Thon vinner mens alle andre ender som tapere. De store tar med seg fortjenesten ut av kommunen.
* Lokalpatriotisk kapital blir derimot reinvestert i lokalsamfunnet, men den svekkes.
* Handelsparker/kjøpesentre har færre ansatte målt mot omsetning/areal enn sentrum. Risiko for netto tap av arbeidsplasser og skatt - i tillegg selvsagt til utarming av sentrum og tapt attraktivitet.
* Olav Thon-gruppen kontrollerer senter med 32 % av alle kjøpesenterbutikker i Norge (2015).
* Norge har flest kvadratmeter kjøpesenter per innbygger i hele verden.

En vedvarende katastrofe
- I byplanperspektiv er det som skjer en vedvarende katastrofe. Det skaper elendige steder, og ødelegger i stor grad det vesle av by vi har i Norge, særlig på mindre steder,
sier professor Jan Olav Jensen ved Arkitekt- og designhøyskolen i Oslo (Kjøpesenterlandet).

Orkdal og Orkanger er et slikt mindre sted. Her er rådmannen opptatt av å skille mellom kjøpesenter og bygg for storhandel, men skillet eksisterer knapt annet enn på papiret.

Byer stopper spredningen
PS: Ifølge TØI-rapport 1334/2014 har flere norske byer nå gjort det motsatte av hva Orkdal kommune planlegger: De har strammet inn sentrumsavgrensing og i noen tilfeller gjort om igjen tidligere regulering til såkalt storhandel. Konkrete eksempler er Drammen, Hamar og Asker.

Men i Orkdal skal vi kopiere andres feil i stedet å lære av dem.

Hans Kringstad

DSC_0015.JPG

Sånn skal det se ut i sentrum, for det er mer lønnsomt for Olav Thon, Lars Løseth og Coop å bygge ut på Laksøra. Her ved det frastøtende Statens Hus truet Coop-ledelsen med å bygge stygt for Biltema hvis de ikke fikk viljen sin.

 

Publisert 22.06.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Dippedarius 01.07.2017 16:32
Enig med ephram, her er ørabøggen på ville veier. Ingen av butikkene som er aktuelle på laksøra er velkomne i øragata, ikke konkurerer de med dem som er der heller, siden det stort sett bare er spisesteder og frisører der. Sentrumsgata i Kringstads forstand døde på 80`tallen med etableringen av oti-senteret.

Hans Kringstad 28.06.2017 14:39
Svar til anonyme ephram: Orkanger Vels agenda er nedfelt i vedtektene til Orkanger Vel. Jeg mener artikkelen er objektiv i den forstand at den henviser til kilder og bygger mest mulig på fakta, ikke på synsing, følelser og lettvinte påstander. Orkdal er et samfunn svekket av grendestrid. Det er vanskelig å skape forståelse for at et sterkt Orkanger sentrum vil styrke omlandet. Et lite attraktivt sentrum vil først og fremst skade bygder og grender i utkantene.

ephram 28.06.2017 01:32
Man kan tydelig lese at det er lite objektivitet i denne artikkelen, man forstår fort at Orkanger Vel har sin egen agenda i denna saken. Om Orkanger Vel hadde engasjerte og brydd seg like mye i saker litt lengre enn sin egen nesetipp. Kommunen er mere en "Orkanger Sentrum" og den røde streken kan dere glemme, før eller senere må dere innse det.. Den er gått ut på dato for 10 år siden (minst).

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse