Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Eks-øyeklinikk: Ber om å få rive Kvarsnes-gården

DSC_0023.JPG

Øyelege Odd Henrik Fosse ber om å få rive den såkalte Kvarsnes-gården, der han drev klinikk. Fosse skriver til Orkdal kommune at det er for dyrt å sette bygningen i stand. Ingen driver næring i bygget i dag.

Dette er ett av næringslokalene i sentrum som står tomt, men Odd Henrik Fosse får neppe lov til å rive.

Har stor verdi
Huset er nevnt spesielt i en fersk rapport om kulturhistoriske verdier og utviklingspotensial i sentrumsgata. Her heter det om Orkdalsveien 54 at ..."bygningen har både kulturhistorisk egenverdi og verdi som miljøskapende element."

Bygget var opprinnelig uthus på et bruk som sto her. Det er et av de minste husene i sentrumsgata, og viser seg nå å være lite attraktivt som næringslokale.

Foto og kafe
Kvarsnes Foto holdt til her før lokalet ble kafe/atelier og senere kles- og interiørbutikk. Øyelegevirksomheten var kortvarig og turbulent.

Odd Henrik Fosse har flyttet fra Orkdal. I et brev til Orkdal kommune skriver han at det ikke har vært mulig å selge eiendommen til 1,8 mill. kr. selv om han har kostet på 900 000.

Ifølge brevet er bunnsvillene og kledingen råtten.

Har fått pristilbud på riving
Fosse har innhentet anbud på riving; 200 000 kr. Han skriver at en eiendomsmegler mener det er mulig å få 500 000 kr. for tomta hvis noen vil bygge nytt.

Orkdal kommune er bedt om å uttale seg om planen, noe som fører til at antikvariske myndigheter blir koblet inn.

Lenger ned i gata har en annen liten næringseiendom stått tom i flere år. Andre butikker har blitt kontor, mens store kontorlokaler står forlatt.

Et politisk flertall i Orkdal kommune vil som kjent ha en ny handelspark på Laksøra. Forskning og erfaring fra andre byer og tettsteder viser at slik handelsspredning er en trussel mot sentrum.

Men en gruppe politikere og rådmannen i Orkdal mener det vil slå motsatt ut akkurat i vår kommune. Samtidig nekter de å sette av tid til nærmere konsekvensutredninger.

DSC_0018.JPG

Dette lokalet har ventet noen år på næringsaktivitet.

 

Publisert 21.06.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Berit Gjølmesli 21.06.2017 20:25
Da det vart klart at Sæthergården skulle rives for å gi plass til nybygg med blant anna kino,viste mange stort engasjement,og aksjonerte mot rivning.Fortidsminneforeninga var sterkt inne i bildet,lokalavisa dekka saken og mange ytret meninger der de gikk i mot rivning.Jeg venter på at de samme personene engasjerer seg like sterkt i denne saken,vi får vente og se.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse