Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommentar: Kom, la oss ødelegge Orkanger sentrum

Orkdalsveien.jpg

Rådmannen i Orkdal ber politikerne ta sjansen på å ødelegge Orkanger sentrum. Orkanger sentrumsforening mot milliardforetakene Amfi/Coop er David mot Goliat. Orkdal kommune gjør alt for å hjelpe Goliat på Laksøra.

Det ser du hvis du leser rådmannens forslag til ny kommunedelplan næring, men det gjør jo nesten ingen. Derfor kan magefølelse og proffe lobbyister avgjøre stedets framtid samtidig som vi finsikter hvor en stakkar skal få sette opp garasjen sin.

David mot Goliat på Laksøra
Omregulering til handel på Laksøra inngår i planen. Den har sett ut som et politisk bestillingsverk siden rådmann Ingvill Kvernmo sommeren 2016 gikk til angrep i ST på et kommunestyrevedtak fra vinteren 2015.

Nå foreligger det formelle forslaget om å slippe løs handel utenfor sentrum.

DSC_0028.JPG

Anne Karin Ebbesen driver den gjenværende klesbutikken i sentrum. Orkanger sentrum gir oss identitet og har stort potensial som  attraksjonskraft. Alle faglige råd, inkludert en fersk rapport om sentrum, peker på det samme - men til ingen nytte. Goliat er sterkest.

Synsing om sentrum
Rådmannen skulle ha lagt fram et objektivt kunnskapsgrunnlag med en balansert drøfting av alle viktige problemstillinger.

Vi har i stedet fått et dokument skjemmet av synsing og selvmotsigelser.

Planforslaget utbroderer påståtte fordeler ved å spre handelen og hopper bukk over problemer. Her er 10 tema med undrende spørsmål i kursiv:

1. Forskning viser risiko for sentrumsdød, men rådmannen synes det er verdt å ta sjansen på Orkanger

En av de ytterst få faglige kildene forslaget henviser til er en rapport fra Transportøkonomisk Institutt om følger for sentrum når varehandelen spres. TØIs funn etter å ha studert 20 bykommuner er i tråd med massiv forskning: Sentrum svekkes.

Rådmannen svarer i favør Laksøra: «En vellykket omregulering av Laksøraområdet kan gi økt omsetning og oppslutning om handel i sentrumsområdet(…) Tilrettelegging for storhandel utenfor sentrumsområdet går ikke nødvendigvis på bekostning av virksomheter i bykjernen.»

Hvorfor og hvordan? Er dette noe annet enn ren synsing?

2. Vil ha butikker som Europris utenfor sentrum

Rådmannen viser til en undersøkelse fra Skien som sier at såkalt storhandel (vanlig detaljhandel i store bygg) normalt ønsker minst 3000 kvm areal. Rådmannen foreslår deretter å gå helt ned i 1500 kvm som minimum for bygg med såkalt storhandel på Laksøra. 1500 kvm tilsvarer dagens Europris, som ble plassert på Laksøra i 2004 på dispensasjon og med en stemmes overvekt.

Hvorfor tillate så liten storhandel?

3. Bruker Skien som eksempel

På Kjørbekk industriområde har Skien kommune tillatt  storhandel i bygg ned til 1500 kvm,  noe rådmannen henviser til. Et google-søk viser hvordan debatten raser om sentrumsdød i Skien.

Er Skien et egnet forbilde, og er Skien og Orkanger sammenlignbare størrelser?

DSC_0020.JPG

Solrun Singstad driver kafe i sentrum mens Biltema vil åpne kjøpesenter på Laksøra - trolig også med kafe.

4. Vil ikke kartlegge tomter i sentrum

Innspill til planen foreslår blant annet å kartlegge tomter innenfor sentrumsavgrensing for å se om noe kan og bør bebygges her før man sprer handelen. Rådmannen svarer at «det er ikke foretatt noen detaljert kartlegging av dette (ledig areal innenfor sentrumsavgrensing) da det vurderes å være irrelevant i drøftingen av storhandelens arealbehov.»

Hvorfor er det irrelevant å kartlegge hvor bygg helt ned i 1500 kvm kan plasseres i tråd med dagens plan? Statens Hus-tomta er så vidt nevnt i dokumentet.

5. Vil ikke vurdere følger for sentrumsutvikling

Rådmannen skriver innledningsvis at planen vil kunne påvirke sentrum (selvsagt), men konkluderer med at også sentrumsutvikling er irrelvant:
«...sentrumsutvikling inngår ikke direkte i planarbeidet. En tematisk avgrensning av planen som skissert er avgjørende for å holde den fremdrift som er ønsket av formannskapet.»

Er det forsvarlig ikke å gå i dybden på følger for sentrum når Orkdal kommune ellers sier at sentrumsutvikling skal ha topp prioritet?

6. Storhandel på Laksøra vil gi mer gåing og sykling, he?

Rådmannen: «Handelskonseptenes størrelse er også lite forenelig med utvikling av et kompakt bysentrum, med mål om at bilkjøring skal reduseres til et minimum og alle komponenter av handelssentrumet skal nås innen rimelig gang- og sykkelavstand.»

Passe vanskelig formulert, men det må bety at ved å plassere feks Biltema på Laksøra vil færre kjøre bil og flere gå og sykle mellom tilbud på Orkanger.

Mener rådmannen i fullt alvor at det blir mindre bilbruk og mer gåing med Biltema på Laksøra enn Biltema feks rett ved Amfi på Statens Hus-tomta, evt på Franslykkja eller ved OTI?

IMG_1790.JPG

Gata kun som gjennomfartsåre for biler er dessverre et altfor vanlig syn.  Det er 1,2 km fra Monte Rosa til Amfi, og enda 700 meter ut til Laksøra.

7. Hva er egentlig storhandel?
Rådmannen bruker begrepet, men erkjenner at "storhandel" ikke har noen formell status i plansammenheng. Definisjonen er derfor alt fra XXL som selger sportsartikler til Biltema (aktuelt i vår sak) som selger alt mulig, og som nå også har serveringssteder. Rådmannen er opptatt av at storhandel og kjøpesenter er to forskjellige ting. Kjøpesenter skal ligge i sentrum.

Men hva er forskjellen på Biltema og et kjøpesenter? Og er Biltema mer bilbasert enn Amfi og OTI?

8. Hvor er bykjernen?

Rådmannen: «Intensjonen er å legge til rette for virksomhet som ikke naturlig hører hjemme i bykjernen.»

Hva mener rådmannen er «bykjernen» på Orkanger? Inngår Franslykkja, OTI og Statens Hus-tomta også i bykjernen nå?

9. Ingen vil etablere seg på Laksøra med dagens reguleringsplan. Ikke det?

Dagens plan tillater ganske mye, som byggvarehus, Plantasjen, bil, båt, landbruksmaskiner mv. Rådmannen skriver at man vil myke opp fordi det er "stillstand" i næringsutviklingen på området. Men...næringssjef Åge Schei opplyste på det siste folkemøtet at Byggmakker ønsker å komme til Orkanger, og at kommunen har kjøpt ei aktuell tomt.

Hvorfor kan ikke Byggmakker etablere seg ved Byggern og Coops byggvarehus på Laksøra? Vil ikke Coop ha en konkurrent på tomta? Eller har Coop/Amfi allerede sikret seg andre leietakere vel vitende om at Orkdal kommune denne gangen klarer å få et flertall til å stemme for å spre handelen dit Coop/Amfi har investert?

DSC_0171.JPG

Dette er ei av de ledige sentrumstomtene, eid av statlige Rom eiendom.  Men alt handler om Laksøra fordi Coop og Amfi/Thon har investert der.

10. La de sterkeste og smarteste få viljen sin

Rådmannen: «Ifølge planprogram for regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus bruker enkelte virksomheter bransjeglidningen strategisk for å lokalisere seg i randsonen av sentrum.»

Nettopp, og er det ikke nøyaktig det rådmannen nå inviterer til i Orkdal?

Biltema blander flest mulig varer i en stor kasse og argumenterer med at de er for store til å ligge sentralt. Dermed kan selskapet bygge billig og stygt på tomter uten kjellerparkering og andre fordyrende krav. Samtidig: Coop/Amfi vil lykkes med sin strategi; å kjøpe billig for å omregulere til handel med stor fortjeneste. Lobby lønner seg.

Hva med Orkanger sentrum?
Nei, der er det ikke så nøye. De butikkene er så små.

Og dessuten kan det gå bra, ifølge rådmannen i Orkdal.

PS: Orkdal formannskap hastebehandler saken tirsdag. Endelig vedtak skal fattes i november - et halvt år raskere enn den normale saksbehandlinga rådmannen først foreslo.

DSC_0163.JPG

Handel i store hus passer ikke her i sentrum, ifølge rådmannen i Orkdal.

 

Publisert 17.06.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse