Besøkstall

174 597 denne måneden

16 782 649 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 6. juni 2017

Styremøte tirsdag 06.06.17 kl. 20.00
Sted: Biblioteket
      
Tilstede: Jan Aage Mortensen, Solveig Kjønli, Bjørn Haugen, Geir Knutzen, Inger Grande, Olav Rostad og Bodil Lorentzen
Meldt forfall: Marit Opøien og Sissel Moldjord.

Sakliste:

Sak 1. Økonomisk status
Fortsatt stabil, og meget god.

Sak 2. Planlegge byfest lørdag 24.06.17
Orkanger Vel deltar på byfesten med en stand.
Det blir mulighet til å delta i en quiz som premieres med 2 gavekort pålydende kr 500,-. Folder med info om Orkanger Vel deles ut, og Roll Up blir satt opp. Godteri til barna, og mulighet for å gi ut giro med medlemskontingent for 2017.

Sak 3. Familiedag i Hermetikken 25.06
Kl. 12.00 -15.00. Salg av kaffe, vafler, grillmat etc. som tidligere år. Det blir også mulighet for en kanotur, få litt ansiktsmaling og prøve kunnskapen på en natursti.

Sak 4. Innkjøp av kjøleskap i kiosken i Hermetikken
Et med litt størrelse kjøpes inn til kiosken i Hermetikken.

Sak 5. Inspeksjon av kiosk i Hermetikken/innredning
Styret så på det arbeidet som var utført med platting på utsiden av kiosken, og veggplater som var lagt på veggene. Dette blir veldig bra. Styret ble enig om hva som står igjen for å få tatt den i bruk til fest under Orkangerdagene, og familiedag i Hermetikken  25.06. Nytt kjøleskap blir kjøpt inn, og benkplater montert. Hyller etc. til oppbevaring blir tatt etter hvert. De nye grillene skal også plasseres ut. Den frivillige pensjonistgjengen gjør en formidabel jobb for Orkanger Vel med å holde orden i Gammelosen, og male og snekre i Hermetikken.

Sak 6. Praktisk arbeid
Landgang Hermetikken, Skaterampe, Sett ut brygger, Grill nordenden, Bygge inn griller. Julegran sendt til ”Julegrankomiteen”.
Landgang settes ut 07.06. Brygga legges ut så snart som mulig. Skisse for innbygging av grill lages. Må også gjøres noe i forhold til hvor engangsgriller kan settes. Platting og gress er ikke egnet sted. Grill i nordenden, skaffer til veie steinhelle. Skaterampe, der må det byttes ut en finerplate, og forsterkes under. Strendene rundt Vannspeilet skulle vært ryddet igjen etter at elva har vært stor, og lagt igjen mye rask. Dugnad en torsdagskveld.

Sak 7. Vanntrampoline
Bestilt, men ikke hørt noe.  Må purres på leveringen.

Sak 8. Eventuelt
Sand; Geir snakket med Per Arnt Tødaas ang. bestilling av sand sammen med Grønnlandsskjæret undersøkes. P.A.T. kontaker Orkanger Vel hvis det dukker opp et passende tilbud, i forhold til noen som driver med oppmudring.
Tufteparken; (Olav), Tufte har rettigheter, så han vil selge apparatene. Geir Mardahl kan ikke bare lage slike. Må eventuelt kjøpe disse fra Tufte. Kontakte GM om han vil være med å kjøpe. Olav innhenter priser, og følger opp dette. Kanskje starte med noen få, og så følge opp neste år med flere.
Innspill fra Sentrumsforeninga ang. nye benker i Orkdalsveien er for sent i år. Blir tatt opp igjen neste år. Lagring av blomsterfat og benker blir fulgt opp.

Styremøte: Siste halvdel av august.

 

Publisert 15.06.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse