Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Forfall på Orkanger: Orkdal kommune river dette bygget

ND1.jpg

Orkdal kommune vil rive det råtne, kommunale utleiebygget Nedre Dordihaugen 8. Bygningen har forfalt til en tilnærmet ruin. Naboer har klaget i lang tid.

Huset ligger i ei blindgate på Dordigate, rett ved den nordre avkjørsla fra E39 til Orkanger - nær det såkalte Blåsmo-bygget.

Uten_navn.jpg

Bygningen ligger mellom E39 og Thamshavnveien, rett ved innkjørsla fra E39, men likevel lite synlig.

Tomta er stor og sentral, men den ligger tilbaketrukket. Orkdal kommune foreslår å beholde eiendommen for å kunne bygge nytt når saken legges fram for politikerne i hovedutvalg teknikk onsdag.

Enkelte private huseiere har provosert naboene med langvarig forfall på Orkanger. Denne gangen er kommunen selv huseier.

Etter en gjennomgang av kommunale eiendommer havnet Nedre Dordihaugen 8 øverst på lista over bygg som med fordel kan rives. I vinter oppsto det en vannlekkasje i rør til brannslanger som ødela huset ytterligere. Det utløste rivesaken.

De siste leieboerne flytter ut i august.

Orkdal kommune beskriver sitt eget utleiebygg slik:

"Utvendig kledning er fullstendig oppråtnet, bygget er skakt og skjevt og innvendig har det over mange år vært hard bruk."

Rådmannen anslår at det vil koste 550 000 kr å rive bygningen. Forsikringsoppgjøret etter vannskaden koster 100 000.

ND2.jpg

Nedre Dordihaugen 8 sett fra bakgården. Huset har flere leligheter, noen er fortsatt bebodd.

 

Publisert 13.06.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Ole A. Gundersen 21.06.2017 13:25
Ser fram til at dette forfalne huset rives og at kommunen ikke bygger noe nytt men lager et grøntareal på tomta

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse