Besøkstall

152 123 denne måneden

152 123 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Havna: Vil fortøye Deep Energy utenfor Gammelosen

DSC_0049.JPG

Trondheim Havn vil fortøye rørbåten Deep Energy (bildet) og andre store skip på tvers rett utenfor Gammelosen. Fortøyninger skal skrå inn mot land. Det er årsaken til at Havna nekter å godta noen form for skjerming på de ytterste 100 meterne når Grønøra Øst bygges ut.

Jordvoll, trær eller skjermvegg kommer i veien for trosser (fortøyninger) som festes til pullere inne på land. Havna utdyper dette i et nytt notat til Orkdal kommune. Resultat:

1. Visuelt verre: Store skip ved kai vil stenge siktlinja mot fjorden fra Gammelosen. De vil blokkere store deler av det resterende sjøarealet mellom Grønøra Øst og Terna.

2. Mer støy: Den døgnkontinuerlige motorduren fra skip ved kai kommer enda nærmere bomiljøene på Nerøra og Orkanger.

Planen er å legge skip som Deep Energy (192 meter) med skipssida inntil den nye kaia ved behov. Deep Energy ligger vanligvis med akterenden til spolebasen for å spole rør.

Paradoksalt nok; som en følge av at alt blir verre, kan Havna heller ikke lage visuell skjerming utenfor to tredeler av nytt areal.

Deep_Energy.jpg

Havnas illustrasjon viser Deep Energy ved den nye kaia, med akterenden stikkende ut foran utløpet ved Gammelosen. Fortøyninger skrår inn til pullere nesten 100 meter inne fra kaikanten. På hele denne strekningen avviser derfor Havna skjerming som kan komme i veien. Markeringer gjort av orkangervel.no

Bakteppet - NM i miljøhensyn
Orkdal kommune og Trondheim Havn inngikk en intensjonsavtale i  2014. Det høytidelige målet var ei Orkanger havn med
* minst visuell forurensing i Norge
* minst annen miljøbelastning i Norge
* minst støy i Norge

Landstrøm vil hjelpe
Om støy: Orkdal kommune har aldri krevd at Havna investerer i landstrøm til skip som ligger ved kai. Det vil fjerne motorduren og i tillegg redusere store utslipp av klimagasser.

Finn Hoff (Ap) tok opp spørsmålet før saken ble utsatt i kommunestyret 31. mai. Landstrøm før Havna tar i bruk nye områder kan komme som nytt rekkefølgekrav for skadebegrensing (såkalt avbøtende tiltak).

Færre krav til Havna mens ulempene øker
Nesten ingenting ser ut til å bli tilbake av de opprinnelige rekkefølgekravene. Det første flertallet i kommunestyret gjorde etter påtrykk fra Havna, var å frafalle kravet om Havneveien i miljøtunnel eller kulvert.

Nå avviser Havna også krav om trafikksikring på Grønørbrua og ved flishoggeriet. Trondheim Havn mener dette ikke har noe med havnedriften å gjøre, selv om aktiviteten skaper tungtrafikk.

Full fart på Gammelosveien
Neste trinn blir trolig å gjenåpne Gammelosveien (tidligere Havneveien) for massiv tungtrafikk døgnet rundt. Havna sa tidligere at det var helt OK å stenge. Nå påpeker Havna at åpning vil redusere behovet for dyr trafikksikring på Grønørbrua og ved flishoggeriet (avbøtende tiltak).

Snart står bare gatelys ved gangfelt i Gammeloseveien igjen som krav. Orkdal kommune har avvist å prioritere et så enkelt og billig tiltak selv.

DSC_0053.jpg

Når Havna bygger seg 55 meter nærmere Terna kan du få se Deep Energy fortøyd på tvers mellom Grønøra Øst og Terna.

Billigst for Havna
Utbygging på Grønøra Øst vil representere en åpenbar merbelastning for bomiljø og friluftsområder. Orkla Shipping & Trading håndterer containervirksomheten på Grønøra Øst. Daglig leder har vært MOT Havnas utbyggingsplaner av hensyn til nærmiljøet, og pekt på andre løsninger i området.

For Trondheim Havn er imidlertid ei utfylling mot Orkanger enklest og billigst. Trondheim Havn er hovedsakelig eid av Trondheim kommune og får i hovedsak sine inntekter fra eiendom i Trondheim (ca 100 av 135 millioner).

Nye forhold - ingen betydning
Planarbeidet på Grønøra Øst startet for flere år siden. Saken skal avgjøres nå. Helt på tampen kommer to nye, alvorlige omstendigheter inn uten at det ser ut til å få noen følger:

1. Alt blir ved Nerøra: Havna legger Grønøra Vest på is. Inntil nylig var det en forutsetning at containertrafikken skulle flyttes fra Øst til Vest. Men i stedet for at Grønøra Øst slipper noe av den mest støyende virksomheten, blir all aktivitet samlet inn mot Nerøra - trolig for all framtid: Tømmer, rør, containere og det som ellers måtte være.

2. Støy: Fylkesmannen krever at Havna stabler containere i tre høyder som en vegg mot støy. En containervegg øker behovet for visuell skjerming, men Trondheim Havn sier nei til å avstå en eneste kvadratmeter til avbøtende tiltak.

For øvrig er containerveggen en gåte. Ideen kommer fra støyrapporten, som foreslår en containervegg i mer enn tre høyder. Mer enn tre høyer kan gi god støydemping. Men når saken vandrer gjennom byråkratiet blir mer enn tre høyder (altså minst fire) redusert til tre høyder.

Miljø-NM på Orkanger
Flere spørsmål står ubesvart når saken skal avgjøres. Det foreligger dessuten ingen visualisering som feks viser:
* hvordan forskjellige typer skjerming vil virke.
* hvordan det vil se ut når Deep Energy og andre store skip skal fortøyes på tvers utenfor Gammelosen.

Orkanger Havn blir garantert ikke Norges mest miljøvennlige. Men den blir Norges mest urbane. Ikke noe annet sted får et havneselskap bygge seg inn mot et vernet boligområde og i retning et bysentrum.

Hans Kringstad

DSC_0073.JPG

Havna har aldri laget annen skjerming enn denne.

 

Publisert 10.06.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Nikki 11.06.2017 14:34
Hvis alt dette skjer er Orkanger tilbake til utgangspunktet den gangen røyken lå tett og stedet ble kalt "lorthølet".

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse