Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Havna fastholder: Vil ikke bruke areal til å skjerme Nerøra

DSC_0003.JPG

2014: Trondheim Havn avtaler med Orkdal kommune å gi Orkanger Norges mest miljøvennlige havn - inkludert best i landet på visuell skjerming.
2017: Havna nekter å bruke areal til skjerming når Grønøra Øst bygges ut.  Fastholder at den ytterste delen (bildet) ikke skal skjermes i det hele tatt.

Det siste går fram av et nytt brev fra Trondheim Havn  før kommunestyret skal avgjøre betingelsene når Havna bygger seg enda 50 meter nærmere Nerøra og Gammelosen.

Havnas orientering reiser flere spørsmål enn den gir svar på, men først den fagre avtalen fra 2014.

Best i Norge eller Europa?
Det handler om en intensjonsavtale som beskriver ambisjoner. Avtalen er altså ikke forpliktende. Like fullt har ledelsen i Trondheim Havn og to ordførere brukt den aktivt for å stagge protester mot skader på naturverdier og bomiljø.

Tidligere ordfører Gunnar H. Lysholm oppgraderte avtalen i ST til et varsel om at Havna vil bygge Europas mest miljøvennlige anlegg på Orkanger.

Les avtalen fra høsten 2014.

Den sier blant annet følgende:
Havna skal samarbeide for at Orkanger får gode trafikkløsninger.
Målet er dessuten å gi Orkanger den havna i Norge som forsårsaker:

* minst støy
* minst miljøbelastning for nærområdene
* minst visuell forurensing

Om det siste - visuell forurensing
Trondheim Havn får altså bygge ut 200 meter fra bomiljøet på Nerøra og helt inntil friområdene Gammelosen og Terna.

Det skal bygges i 50 meters bredde og 300 meters lengde.

* Havna nekter å bygge jordvoll som langs Gammelosen fordi det vil ta noen meter av beltet på 50.

* Havna nekter noen form for skjerming på de ytterste 100 av 300 meter.

Kommunestyret utsatte saken forrige onsdag på grunn av uklarhet om hvordan visuell skjerming skal løses og vil virke. Rådmannens (og Havnas) forslag er å plante delvis vintergrønne trær som skal bli minst to meter høye.

DSC_0001.JPG

Grønøra Øst kommer 50 meter nærmere - i tillegg til eventuelt areal for visuell skjerming. En kontainervegg skal skjerme mot støy.

Nye spørsmål etter Havnas siste brev:

1. Hvor skal disse trærne plantes?
Rådmannen har laget en terrengprofil som viser planting i en fem meter bred skråning fra Havna ned mot sjøen - altså lavere enn Havnas nivå.
Havna har nå laget en skisse med en annen terrengprofil. Den beskriver et 5-8 meter flatt platå utenfor havnearealet.
Har rådmannen misforstått? Eller mener Havna at det skal fylles mer stein i resten av sjøarealet for å gi plass til trær? Er det likevel plass til jordvoll (ref platået Havna beskriver)?

Se illustrasjoner nederst.

2. Hvilke treslag skal plantes?
Trass i flere års planlegging er dette ikke beskrevet. Havna skriver nå at den vil bruke gartnerfaglig ekspertise, og at det finnes vintergrønne trær som tåler saltvatn - uten å nevne noen.
Hvilke vintergrønne trær vil vokse tett i minst to meters høyde i sjøkanten?

3. Hvorfor ikke skjerme de ytterste 100 av 300 meter?
Havna presiserer nå at den må disponere alt dette arealet for å fortøye store fartøy som rørbåten Deep Energy.
Men Deep Energy er et spesialskip som alltid ligger utenfor spolebasen og spoler rør.
Er det meningen at Deep Energy, der maskinene durer døgnet rundt, skal fortøyes enda nærmere Orkanger?

4. Hvorfor foreslå en støyskjerm som ikke virker mot støy?
I kommunestyret foreslo ordfører Oddbjørn Bang en 200 meter lang skjermvegg (plankevegg) i tillegg til trær i stedet for jordvoll med trær. Dette følger Havna nå opp med skisser som beskriver "støyskjerm".
Men Havnas egen støyrapport sier at en skjerm (eller jordvoll) ved sjøkanten IKKE vil dempe støy. Støyen går over skjerm eller voll. Temaet er kun estetikk. Støy skal dempes ved bruk av en kontainervegg i tre høyder inntil støykildene, noe som skjerper behovet for visuell skjerming.
Hvorfor later Havna som en trevegg ved sjøkanten vil redusere støy?

Les kommentar fra 12.07.2015:
Her kommer Europas mest lydløse havn, eller?

Havna2.jpg

Rådmannens terrengprofil: Skjermende trær som blir minst to meter skal plantes i den innringende skråningen under Havnas nivå.

Skjermbilde.JPG

Havnas nye terrengprofil: Det finnes plutselig et åtte meter bredt, flatt platå utenfor Havnas areal; fem meter til trær og tre meter til sprengstein. Begrepet "støyskjerm" er misvisende fordi en vegg her ikke vil skjerme mot støy. Spørsmålet er om den gjør mer skade enn nytte som visuell skjerming.

 

Publisert 08.06.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse