Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Havna: Nerøra og Terna-området KAN få god skjerming

Flyfoto_20140527_023.jpg

Med 22 mot 13 stemmer vedtok Orkdal kommunestyre onsdag å utsette saken om skjerming mot Nerøra. Dermed er det fortsatt håp om at det kan bli pent utenfor Gammelosen og gamle Orkanger når Trondheim Havn bygger ut på Grønøra Øst.

Trolig vil valget stå mellom:
* En 3,5 meter høy trevegg i 200 meters lengde, eller
* En 3,5 meter høy jordvoll med plantede trær (identisk med Gammelosen).

Rådmannens opprinnelige forslag forsvinner. Alt tyder på at forslaget i realiteten ville gitt liten eller ingen skjerming. Det lød slik:

  • En fem meter bred, delvis vintergrønn vegetasjonsskjerm (altså plantede trær).
  • Trærne skal være minst to meter høye.

Det var ikke avklart hva slags treslag som skal brukes og om de vil vokse og holde seg friske i sjøkanten.

"Skjerming" under eller over Havnas platå?
Det som derimot ble avklart helt på tampen var at trærne skulle plantes i en skråning NED mot sjøen fra platået der Havna ligger.

Motforslaget med jordvoll er motsatt: Å plante i en skråning OPP fra platået til Havna. Da kan du få til reell visuell skjerming som ser bra ut.

Vil sette opp vegg
Ordfører Oddbjørn Bang foreslo en mellomløsning: En skjermvegg i trematerialer og trær foran denne.

Poenget er å unngå at Havna må gi fra seg areal til avbøtende tiltak.

Det ble aldri stemt over alternativene. Et flertall gikk inn for å utsette saken for å skaffe mer kunnskap om tekniske løsninger og hvordan de vil virke og se ut.

__st1.jpg
Illustrasjon av Trondheim Havn som viser utbygd område uten skjerming. Her er det visualisert med tømmerlager innerst og rør ytterst, men type aktivtet på området bestemmer Havna selv.

Slik vil Havna ha det
Saken handler i stor grad om Orkdal kommune skal kreve at Havna avstår litt areal til skjerming. Her er fakta om arealbruken på Grønøra Øst:

  • Trondheim Havn får bygge ut 15,5 dekar i sjøen mot Nerøra. Området er 50 meter bredt og 300 meter langt.
  • I tillegg kommer 2,5 dekar kai ytterst - altså totalt 18 dekar.
  • Ikke noe av dette vil Havna avstå til voll/skjerm/trær som kan dempe skadevirkningen for Nerøra.
  • Derfor har rådmannen utvidet med 5 meter fylling ut i sjøen for en vegetasjonsskjerm. Men dette er altså en skråning ned fra Havnas areal.

Skjerming krymper:

  • Opprinnelig krevde kommunestyret skjerming langs hele det 300 meter lange tilleggsområdet.

  • Havna har siden krevd å redusere skjermingen også i lengde; først med 70 meter og så med 100 meter.

  • På de ytterste 100 meterne hevder Trondheim Havn at det ikke kan lages noen skjerm fordi plassen trengs til å fortøye skip.

Kan Havna ofre 1 dekar?
Det betyr at en jordvoll vil bli 200 meter lang, ikke 300 meter. Hvis Havna avstår et belte på 5 x 200 meter tilsvarer det 1 dekar av 15,5 (evt 1/18 hvis du regner med kai). 7,5 meter tilsvarer 1,5 dekar, altså i underkant av 10 prosent av samlet tilleggsareal.

Havna kan spare areal ved å bygge støtte i bakkant av en voll.

Havna sier at man vil lagre tømmer der det evt kommer en jordvoll. Konsekvensen av en voll blir altså at mellomlagring av noe tømmer må skje et annet sted.

DSC_0028.JPG

Grønøra Øst før utbygging. Trondheim Havn har aldri plantet en busk eller tatt initiativ til å skjerme virksomheten sin mot Nerøra.

Konteinerselskap mot utbygging
Planen for Grønøra Øst er omstridt og har store følger, men har delvis gått under radaren pga striden rundt Grønøra Vest med laks, sjøørret og Råbygdfjæra.

Daglig leder Atle Larsen i Orkla Shipping & Trading er blant dem som har argumentert sterkt mot utbygging av hensyn til Nerøra. Dette er selskapet som driver konteinervirksomheten på Havna på Orkanger. I kommunestyret onsdag sa Pensjonistpartiets Torstein Larsen at utbygginga aldri skulle vært tillatt.

Krever konteinervegg
Her er to nye omstemdigheter:
A. For å skjerme mot støy krever Fylkesmannen (og kommunen) nå at konteinere må stables i en vegg på tre høyder inne på området.
B. Opprinnelig ville Havna flytte konteinervirksomheten til Grønøra Vest, mens disse planene er lagt på is, og vil muligens aldri bli gjennomført.

Grønøra Øst, Nerøra, Gammelosen og Orkanger får all aktivitet tett på kroppen.

Følgene for Nerøra
Nerøra er en kulturhistorisk skatt Orkdal kommune så langt verken har tatt i bruk eller foredlet. Under arbeidet med Orkdal 2040 sammenlignet antikvariske myndigheter bygningsmiljøet med Bakklandet og Røros. Nerøra er vurdert som å ha nasjonal verdi. Her har for øvrig Thams-historien sine røtter.

Hva gjør vi med Nerøra?
"Alle" skryter av Nerøra, men det er et sprik mellom liv og lære:
1. Vi bygger ut Havna så den kommer 200 meter fra de eldste husene.
2. Foreslår visuell skjerming som trolig ikke vil virke i det hele tatt.
3. Legger opp til å gjenåpne Gammelosveien for økende tungtrafikk døgnet rundt hver dag hele året.

Om det siste: Leder Rasmus Skålholt (Sp) i hovedutvalg forvaltning har allerede rykket ut i ST for rask gjenåpning - før det foreligger resultater av trafikkmålinger og andre undersøkelser kommunestyret bestilte i mai 2015.

Hans Kringstad

DSC_0037.JPG
Sjøarealet mellom Havna og Terna skal  bli 55 meter smalere.

 

Publisert 31.05.2017


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse